Adviseur Documentair Informatiebeleid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 29 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NVWA_20220530_12
 • Plaatsingsdatum 9 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een positief, kritisch en innovatief persoon die goed beleid kan maken? Kun jij vanuit architectuurprincipes de documentenkant van de informatiehuishouding van de NVWA verbeteren? Weet jij wat de eisen inhouden van het Archiefwet en kom jij ook op voor deze eisen? Dan is de functie van Adviseur Documentair Informatiebeleid bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

De samenleving en daarmee ook het toezichtveld van de NVWA maakt in toenemende mate gebruik van innovatieve (digitale) technologie. Als toezichthouder maakt de NVWA steeds meer gebruik van de kansen, die deze verandering biedt en is er tegelijkertijd het besef, dat dit gepaard gaat met bedreigingen en risico’s. Daarnaast verlangt de samenleving steeds meer transparantie van de Rijksoverheid en daarmee van de NVWA. De NVWA moet kunnen uitleggen hoe zij haar besluiten neemt en welke informatie zij daarbij heeft gebruikt. Als Adviseur Documentair Informatiebeleid beweeg je in dit spanningsveld.

Wat ga je doen?
Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om veel eenvoudiger digitaal samen te werken en daarbij elkaars informatie en data te delen. Maar hoe vind je gemakkelijk de informatie waar je naar op zoek bent? Is de informatie betrouwbaar (genoeg) en toegankelijk voor wie toegang mag krijgen? En welke voorzieningen treffen we om optimaal digitaal samen te werken met deze grotendeels in documenten verpakte informatie? Dat zijn belangrijke vragen, die er voor zorgen, dat een sterke informatiepositie van de NVWA steeds belangrijker wordt. Hierbij gaat het niet alleen om toegankelijkheid van informatie door middel van bijvoorbeeld een goede structuur of metadatering, waarbij documenten snel te vinden zijn voor degene die dat mogen. Het gaat nadrukkelijk ook om duurzame toegankelijkheid waardoor documenten na 3, 5, 10, of 20 jaar ook nog vindbaar of aantoonbaar vernietigd zijn. Het in balans houden van de deze onderdelen is de uitdaging, die je moet begrijpen.

Van jou wordt gevraagd, om vanuit inhoudelijke kennis van relevante kaders voor het werkveld Documentaire Informatievoorziening (DIV) de op de NVWA toegespitste beleid- en architectuurkaders te ontwikkelen. Dit in samenhang met de binnen NVWA opgestelde kaders rondom de digitale werkomgeving, transparantie, AVG/WPG, informatiebeveiliging en in toenemende mate wet- en regelgeving op het gebied van Data, AI en Algoritmes. Hierbij wil de NVWA werken met gedragen kaders, die in de dagelijkse praktijk goed hanteerbaar zijn. Het toepassen van de kaders in concrete casussen maakt daarom ook een wezenlijk onderdeel uit van deze functie.

Aangezien je vanuit deze functie in aanraking zal komen met een breed scala aan stakeholders zowel uit de business als uit de IV-organisatie, is het van belang om de taal van de business te spreken en de specifieke problematiek van de NVWA te begrijpen. Het kunnen schakelen tussen deze stakeholders gaat je moeiteloos af en ook het coachen en begeleiden van collega’s is voor jou een tweede natuur.

Als Adviseur Documentair Informatiebeleid ben je werkzaam in het CIO-office van de NVWA. Het primaire aandachtsgebied voor deze functie is gericht op het maximaal herbruikbaar maken van digitale informatie, duurzame toegankelijkheid en andere aspecten van (informatie) lifecycle management (waaronder nadrukkelijk het archiveren). Je werkt hierbij uiteraard samen met je directe collega’s binnen het CIO-office en met collega’s uit de afdeling Huisvesting & Facilitair management, waar de uitvoering van de documentaire informatievoorziening plaatsvindt. Je rapporteert aan het afdelingshoofd van het CIO-office.

Binnen deze context krijg je veel zelfstandigheid om je werk in te richten en ruimte om je ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Dit gebeurt in een hybride werkomgeving, waarbij thuiswerken het vertrekpunt is en de gang naar kantoor een bewuste keuze (bijvoorbeeld voor ontmoeten, brainstormen en het bijwonen van workshops). Uiteraard zijn er vele mogelijkheden om je zelf door te ontwikkelen.

Om optimaal bij te dragen aan de taken van de NVWA zijn we bezig met het doorvoeren van een aantal fundamentele veranderingen in het voortbrengingsproces van de informatievoorziening (IV). Hierbij kijken we breder dan alleen de voortbrenging van software; het behalen van bedrijfsdoelstellingen en de daarmee gepaard gaande verandering staan centraal. De ontwikkelingen op het gebied van de DIV zijn hier een integraal onderdeel van.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de NVWA is het CIO-office verantwoordelijk voor het opstellen van de IV-strategie en stelt op basis daarvan IV-kaders op en past deze toe op nieuwe IV-initiatieven en -verandertrajecten. Belangrijke aspectgebieden hierbinnen zijn: Enterprise Architectuur, portfoliomanagement, Informatiearchitectuur, Datamanagement, Compliancy (Informatiebeveiliging, Privacy en Duurzame Toegankelijkheid), Strategisch Leveranciersmanagement en Sourcing. Het CIO-office is tevens de motor achter de verdere ontwikkeling en inrichting van de IV-organisatie van de NVWA. De afdeling CIO-office is ondergebracht binnen de directie Interne Organisatie (DIO). De directeur van DIO is tevens CIO en lid van de Directieraad. Het CIO-office bestaat momenteel uit 11 interne en 3 externe medewerkers en heeft een doelstelling om in 2022 door te groeien naar 20 medewerkers.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alex de Jonge, Afdelingshoofd CIO Office

06-53374271

Willem Jongkind, Senior Adviseur Bedrijfsvoering CIO Office

06-22660651

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Data Architect/Plv Chief Data Officer

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatie-/Businessanalist

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Woordvoerder

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon