Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur Duurzaamheid en Leefomgeving

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 8 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer WVL-676
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een schoon, natuurlijk en leefbaar ingericht land voor de huidige en de volgende generaties. Dat is het duurzame Nederland waar Rijkswaterstaat dagelijks aan bouwt. Kom jij als Adviseur Duurzaamheid en Leefomgeving een stevige bijdrage leveren aan deze missie? Je gaat weken in Utrecht.

We willen toewerken naar het klimaatneutraal aanleggen en beheren van onze hoofdinfrastructuur en het hoofdwatersysteem. Bovendien willen we in 2030 circulair werken en onze rol als gebiedspartner op weg naar een duurzame ruimtelijk inrichting van Nederland goed vormgeven. Het programma Duurzaamheid en Leefomgeving werkt dagelijks aan het integreren van Duurzaamheid en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat, zodat we deze grote ambities met onze staande organisatie kunnen gaan waarmaken.

In jouw rol als adviseur Duurzaamheid en Leefomgeving ben jij een verbindende schakel die de vertaalslag maakt van de organisatie-brede ambities naar de regionale uitvoeringspraktijk. Je helpt aan het integreren van duurzaamheid in de keten van de beheer- en onderhoudsopdrachten die de regionale diensten van Rijkswaterstaat uitzetten. Je schakelt snel tussen inhoud en proces vanuit verschillende invalshoeken en beweegt je soepel en verbindend tussen een meer tactisch en meer operationeel niveau. Hierbij werk je samen met het Programma Duurzaam Aanleg & Onderhoud en koppel je kennis vanuit de landelijke adviseurs aan praktijkopgaven die in de Rijkswaterstaat regio’s spelen. Je kent de werkprocessen van Rijkswaterstaat en weet welke wegen te bewandelen om duurzaamheid daar in te laten landen. Waar je verbetermogelijkheden ziet, onderzoek je die en maak je voorstellen voor toepassing daarvan. Daarin ben je flexibel maar vooral vasthoudend. Je helpt bij het doorontwikkelen van de lerende aanpak duurzaamheid en leefomgeving, waarbij het vertalen van best practices en ervaringskennis naar brede implementatie voorop staat.

Het programma Duurzaamheid en Leefomgeving heeft als hoofddoel om duurzaam werken vanzelfsprekend te maken. Duurzaamheid is het nieuwe normaal. Jouw taak wordt om daar in de regionale diensten te ondersteunen. Je helpt ze om gewenste duurzaamheidsmaatregelen te identificeren en deze te vertalen naar haalbare projectdoelstellingen die doorwerken en impact hebben. Je organiseert het uitwisselen van ervaringen en best practices binnen en tussen regio’s en organiseert de projectondersteuning op inhoud en proces. Jij helpt de verschillende regio’s duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks werk te maken.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt kennis van de primaire processen en netwerken van Rijkswaterstaat, en bent goed thuis in met name Omgevings- en Assetmanagement en Aanleg en Onderhoud.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring bij verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.
 • Je bent bekend met de duurzaamheidsdoelen van Rijkswaterstaat en weet hoe je vanuit verschillende rollen daar aan bij kan dragen.
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in grote overheidsorganisaties.
 • Je hebt ervaring in werken met veranderprocessen, organisatieontwikkeling en leren binnen het werk.
 • Je bent een verbinder, je hebt een goed ontwikkeld inlevingsvermogen en kunt partijen bij elkaar brengen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 juli 2020.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

De afdeling: Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil

De afdeling Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil is onderdeel van de directie Leefomgeving binnen de dienst Water Verkeer en Leefomgeving. We verbinden beleid en uitvoering op het gebied wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Kennisoverdracht en beleidsadvisering zijn de hoofdtaken. Onze focus zit in de thema’s industriele luchtemissies, landbouw, afvalwater en luchtkwaliteit (NSL). Daarnaast werken we aan de reductiedoelstellingen voor de emissies van niet-Co2 broeikasgassen en ozon aantastende gassen, de uitvoering van de Nederlandse taken in het Montreal protocol en zijn gemandateerd uitvoerder van de wettelijke taken op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen). We ondersteunen met het Bureau BRZO+ de samenwerking in de uitvoering tussen de BRZO-partners. Ook zijn we internationaal actief bij het implementeren en handhaven van het milieubeleid in vooral opkomende Europese landen en in Caribisch Nederland. Tot slot ondersteunen we de duurzaamheidsopgave van RWS op haar weg naar een circulaire en klimaatneutrale organisatie. Met deze taken heeft de afdeling zowel binnen als buiten RWS een verbindende taak naar haar klanten.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bram Segijn, Afdelingshoofd Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil

06-52470276

Menno Smit, Senior Adviseur Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil

06-11707905

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, Adviseur Werving en Selectie

06-54243724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanager Circulaire Economie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch adviseur waterbeheer

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch omgevingsmanager Kustlijnzorg

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon