Adviseur Duurzaamheid (Senior adviseur bedrijfsvoering) bij BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, ICT, Facilitair / dienstverlening, Opslag / vervoer / logistiek, Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Natuur / milieu
 • Reageren voor 27 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer PSGC/MM/P&O/23/03
 • Plaatsingsdatum 3 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij passie voor duurzaamheid en weet je kansen en uitdagingen te vertalen in concrete oplossingen? Wil jij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) helpen in de ambitie van een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering in 2030? Solliciteer dan op deze vacature.

BZK werkt samen met haar uitvoeringsorganisaties aan de duurzame doelen van het Klimaatakkoord. De directie Mensen en Middelen (afdeling Bedrijfsvoering) is partner in dit resultaat, middels een coördinerende, controlerende en signalerende rol op deze doelen. Het vormgeven van deze rol is een groeiproces, dat begin 2021 is gestart. We zetten nu een volgende stap en zijn daarom op zoek naar een Senior Adviseur Duurzaamheid, die zich richt op het samenwerken binnen de directie op het gebied van duurzaamheid. Dit doe je, zoals wij dat ‘domein overstijgend’ noemen, in samenwerking met de verschillende vakgebieden binnen de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan onder andere huisvesting, facilitair, ICT, FEZ, archivering, etc.

Kortom, een verantwoordelijke functie waarbij je snel een breed netwerk opbouwt en inzet om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Wat ga je doen?
De Adviseur Duurzaamheid werkt aan het realiseren van concrete duurzaamheidsambities van BZK. Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van het duurzaamheidsdossier van de BZK en werkt toe naar een ambitieus, effectief en concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

Je bent verantwoordelijk voor de hele plan-do-act-check cyclus. Dit houdt onder andere in:

 • Het ophalen, verwerken en analyseren van CO2 data.
 • Het verwerken van data in rapportages en communicatie uitingen.
 • Het coördineren van de verankering van duurzaamheid in de begrotingscyclus.
 • Het adviseren en begeleiden van de organisatie(onderdelen) bij de uitvoering van de duurzaamheidsdoelen en maatregelen
 • Het onderhouden en professionaliseren van het netwerk van interne ambassadeurs (de Duurzaamheid Community).
 • Het deelnemen aan netwerken en het onderhouden van deze contacten, zowel intern als extern.
 • Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.

Je bent de verbindende factor binnen de hoofddirectie Mensen en Middelen, waar de afdeling Bedrijfsvoering deel van uitmaakt. Je zoekt actief de samenwerking op binnen de directie en binnen het ministerie. Jij bent straks hèt aanspreekpunt voor de verduurzaming en je onderhoudt de contacten met de verschillende DG’s en uitvoeringsorganisaties van het ministerie. Hierbij is het van belang dat je vasthoudend bent en een flinke dosis overtuigingkracht bezit.

Jouw vermogen om bestuurlijk en organisatiesensitief te zijn is essentieel. Binnen ons dynamische speelveld zorg je voor een goede inbreng en vertaling van strategische onderwerpen naar praktische toepassingen op het bedrijfsvoering gebied van BZK. Je weet hoofd en bij zaken te onderscheiden en kunt probleemoplossend denken.

Je bent een proactieve denker en neemt makkelijk de regie in de afstemming tussen verschillende afdelingen. Je zorgt voor goede samenhang door de doelstelling centraal te houden. Een flexibele instelling is hierin cruciaal omdat je in nieuwe of nog niet eerder vastgestelde kaders zult werken.

Hoe werken wij?
Je werkt zelfstandig in het Domein Duurzaamheid en bent onderdeel van de afdeling Concernadministratie en Bedrijfsvoering (M&M/P&O). Samen met de bedrijfsvoering collega’s en de BZK-brede Duurzaamheid Community (afvaardiging van alle BZK-onderdelen) werk je aan een van de belangrijkste maatschappelijke opgaves van dit moment.

De collega’s zijn bevlogen en doen dagelijks hun best om de BZK collega’s te faciliteren zodat zij het werk kunnen doen waar zij goed in zijn. Dat is vaak een uitdaging omdat de bedrijfsvoering nooit stil staat. Daar past vanzelfsprekend ook duurzaamheid bij vooral waar het gaat om het verlaten van oude patronen.

CO2-Prestatieladder
Binnen BZK werken wij met de CO2-Prestatieladder. Hiermee werken we op een gestructureerde wijze aan het reduceren van de CO2-emissies van onze eigen organisatie en onze ketens.

Je wordt ingewerkt door de tijdelijke Coördinator Duurzaamheid. BZK heeft het hybride werken omarmd als een middel om grenzeloos te kunnen samenwerken.

 • Je bent in het bezit van een hbo/wo-diploma;
 • je hebt relevante en aantoonbare ervaring op het gebied van duurzame bedrijfsvoering;
 • je kunt je goed mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands
 • ervaring met de CO2 prestatieladder (of gelijkwaardig) is een pré;
 • ervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving is een pré.

Naast de eisen herken je jezelf in de volgende eigenschappen:

 • Je beschikt over organisatiesensitiviteit. Je kunt omgaan met de spanningsvelden binnen een overheidsorganisatie en hebt gevoel bij de wijze waarop een ministerie wordt bestuurd;
 • je weet een verbindende factor te zijn die het evenwicht weet te vinden tussen behoefte en aanbod en je combineert overtuigingskracht en vasthoudendheid op je dossiers met flexibiliteit in het bereiken van je doelen;
 • je bent proactief, zelfstandig en je vindt het leuk om te pionieren en nieuwe structuren uit te denken en te implementeren.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Sinds 2021 gebruikt BZK de CO2 Prestatieladder methode om gestructureerd inzicht te krijgen in haar CO2-footprint. De ladder heeft verschillende treden. Tot en met trede 3 gaat het over verduurzaming in de eigen bedrijfsvoering zoals het energieverbruik van onze panden en het wagenpark.

Trede 4 en 5 gaan over de keten, bijvoorbeeld die van onze cateringleverancier.

BZK is gecertificeerd op trede 3 en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het team bedrijfsvoering van BZK. Dat houdt in dat we in kaart hebben gebracht wat onze CO2 footprint is, welke reductiekansen er zijn en welke maatregelen we daarvoor gaan treffen. Allemaal om onze ambitie te behalen: Een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering in 2030.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Mensen en Middelen:
Het cluster M&M bestaat uit directies Personeel & Organisatie, Financieel-Economische Zaken en CIO & Informatiemanagement. Wij ondersteunen het departement bij de maatschappelijke opgaven waarvoor zij gesteld staat. Wij helpen beleid en uitvoering en werken mee om publieke waarde te creëren door met kaderstelling, advisering, control en uitvoering de kracht van het gehele departement te benutten.

Directie Personeel en Organisatie:
De directie P&O draagt bij aan 'BZK in beweging'. Dit doen we door de vraag naar capaciteit en persoonlijke ontwikkeling bij elkaar te brengen, door richting te geven aan de continue organisatieontwikkeling en daarbij management en medewerkers te faciliteren om wendbaar, flexibel en duurzaam te werken aan de maatschappelijke opgaven van BZK.

De directie bestaat uit vier afdelingen:

 • Beleid, Control en Organisatieontwikkeling
 • HRM-advies en ondersteuning
 • BZK Flex
 • Concernadministratie en Bedrijfsvoering

Concernadministratie en Bedrijfsvoering:
In de afdeling Concernadministratie en bedrijfsvoering zijn de taken ondergebracht met betrekking tot de strategische en tactische bedrijfsvoering en een aantal (relatief) op zichzelf staande administratieve en control taken. Daarnaast treedt deze afdeling op als aanspreekpunt tussen de Rijksdienstverleners en BZK als opdrachtgever, met als voornaamste doel om de collega’s van BZK te ontzorgen.

Team Bedrijfsvoering BZK
Het team bedr?fsvoering is de centrale bedrijfsvoeringeenheid van BZK. Daarin zijn de (regie)taken ondergebracht op de onderwerpen huisvesting, facilitaire zaken, inkoop, ICT, informatievoorziening en P&O.

Vanuit deze eenheid wordt op tactisch en strategisch niveau de regie gevoerd op de dienstverlening die BZK heeft uitbesteed aan Rijksdienstverleners. Bedrijfsvoering BZK sluit namens BZK Dienstverleningsafspraken (DVA’s) af met deze dienstverleners, waaronder de SSO’s van BZK. Zij doet dit zo veel mogelijk op integrale wijze en stimuleert hierbij ook de dienstverleners hun diensten gezamenlijk en integraal aan te bieden. Zij zet zich daarbij in voor het bevorderen van standaardisering en uniformiteit van de dienstverlening zonder de menselijke maat te verliezen.

Aansluitend hierop onderhoudt Bedrijfsvoering BZK contacten met de organisatieonderdelen van BZK (de gebruikers) over de voortgang en kwaliteit van de dienstverlening. Zij bewaakt de (uitvoering van) DVA’s en biedt een escalatiemogelijkheid naar zowel de dienstverlener als de afnemende BZK-onderdelen. Verder voert zij, behalve tussen de Rijksdienstverleners onderling, de financiële afwikkeling van de DVA’s uit. Waar gewenst en mogelijk helpt zij bij het opstellen en laten uitvoeren van maatwerkaanvragen.

Verder houdt de afdeling zich bezig met bedrijfsvoeringvraagstukken met een meer strategisch, beleidsmatig of domein overstijgend karakter zoals duurzaamheid.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Susanne Vermeer, senior adviseur bedrijfsvoering Duurzaamheid

06-81533668

Bas Parlevliet, Manager CAB

06-21852728

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Werkbegeleider Duurswold-Oldambt

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Midwolda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior dataspecialist lokale warmtetransitie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker Crisisbeheersing

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 28 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon