Adviseur Duurzame Industrie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Werkplekken 5
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 april Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20230222_10
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Klimaatakkoord en het Nationaal Programma Circulaire Economie hebben als doel dat de Nederlandse industrie in 2050 circulair is en klimaatneutraal opereert. Fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, groene waterstof en biogas. Restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert die aan de tuinbouw of gebouwen en woningen. Naast gebruiker is de industrie ook producent en buffer van energie. Productieprocessen maken efficiënt gebruik van grondstoffen. Wanneer er nieuwe grondstoffen nodig zijn wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen zoals reststoffen, biogrondstoffen en -gassen. 2030 is een belangrijke tussenstop op weg naar volledige duurzaamheid. Dan moet de industrie al flink minder CO2 uitstoten en dient het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd te zijn.

Werk aan de winkel dus! RVO stimuleert marktpartijen met het realiseren en versnellen van energiebesparing, CO2 reductie en efficient grondstoffengebruik. Dit doen we met een grote verscheidenheid aan stimulerende en ondersteunende instrumenten zoals kennisontwikkeling en -overdracht, maar ook door uitvoering te geven aan wettelijke taken zoals de energiebesparingsplicht. We participeren in programma's zoals Programma Verduurzaming Industrie (PVI), Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) en Programma EnergieBesparing (PEB+). We werken aan maatwerkafspraken met de industrie en ondersteunen met advies en subsidies. Als Adviseur Duurzame Industrie ga jij aan de slag om de klimaat-, energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

Je overlegt met bedrijven en kennisinstelingen over hun initiatieven, adviseert hen over de mogelijkheden voor verduurzaming en ondersteuning daarbij, beoordeelt subsidieaanvragen en levert een bijdrage aan de monitoring en effectmeting van projecten. Je volgt de ontwikkelingen, verdiept je in duurzame technologiën, brengt knelpunten in kaart en mogelijke oplossingen in beeld. Mede op basis van deze kennis uit het veld ondersteun en adviseer je collega's op de ministeries bij beleids- en instrumentontwikkeling. Welke werkzaamheden binnen welk programma jij op gaat pakken bepalen we samen op basis van je kennis, ervaring, competenties en wensen.

Dit doe je uiteraard niet alleen. Als onderdeel van het team werk je nauw samen met ervaren en gespecialiseerde adviseurs met kennis van verschillende duurzame technologie, sectoren, markten en instrumenten. Er is veel aandacht voor kennisuitwisseling en het ontwikkelen van vaardigheden. RVO beschikt over een klimaatacademie en binnen de afdeling er is een opleidingsprogramma voor jonge professionals.

Spreekt jou dit ook aan? Wil je graag aan de slag op het snijvlak tussen bedrijven en overheid om samen met hen te werken aan de hierboven genoemde opgaven en het verschil te maken? Kom ons dan versterken en samenwerken aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie!

 • Je beschikt over een recente hbo of universitaire beta of beta-gamma diploma en hebt parate kennis van industrie, grondstoffen, chemie, procestechnologie, energiebesparing en/of circulaire economie.
 • Je hebt bij voorkeur enige relevante werkervaring in de industrie, het bedrijfsleven, bij een kennisinstelling of vergelijkbaar.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met initiëren en onderhouden van netwerkcontacten.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkings- en adviesvaardigheden.

Afstemming en samenwerken met collega's is voor jou vanzelfsprekend. Ook analytisch vermogen, initiatief tonen, innovatief handelen, resultaatgerichtheid en bestuurlijke en politieke sensibiliteit zijn belangrijke competenties.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €4.707 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Utrecht zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is de verwachting gemiddeld 1 à 2 dagen per week.

Het betreft een:

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast.

Wij kunnen je in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd bieden. Afhankelijk van functioneren én ontwikkelingen in opdrachten kan een vast contract in beeld komen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Nationale Programma’s is een dynamische directie, waar kennis centraal staat. We brengen uiteenlopende bedrijfssectoren bij elkaar, zoals de agrarische, de bouw of rondom energie en we werken samen met kennisinstellingen. We weten veel van techniek, bedrijfseconomie en de bestuurlijke aspecten van innovatie en duurzaamheid en zorgen dat deze kennis gedeeld wordt. Ook verlenen we octrooien, zodat innovaties uitgroeien tot lonende kansen. Met ons werk zorgen we voor verbinding en helpen zo bij het behalen van belangrijke economische en duurzame doelen in en door Nederland.

De afdeling Industrie, Agro en Financiering (IAF) streeft er naar om op een integrale wijze bedrijfssectoren te ondersteunen, we doen dit in opdracht van ministeries van EZK, LNV en IenW. Op dit moment wordt er gewerkt aan een aantal maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming van de industrie, circulaire economie en kringlooplandbouw. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet zoals financiële regelingen, maatwerkoplossingen, netwerksturing, monitoring, beleidsadviezen, etc.

Binnen de afdeling werken zo'n 200 medewerkers met passie en kennis aan verschillende thema's en instrumenten, zij werken daarin nauw samen en houden elkaar daarop scherp. Medewerkers worden vanuit de organisatie op verschillende manieren gefaciliteerd in hun functie bijvoorbeeld door middel van IT apparatuur, curcussen en opleidingen.

Onze focus ligt op talentgericht werken, daarom werken wij veel aan persoonlijke én inhoudelijke ontwikkeling. Er is een ruim aanbod (online) trainingen, cursussen en opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk leiderschap, strategisch adviseren of politiek-bestuurlijke gevoeligheid. Daarnaast is er afhankelijk van je wensen de gelegenhied om vakinhoudelijke cursussen te volgen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Elsbeth Dijkman

06 25 08 36 03

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beoordelaar Agro Subsidies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Voedselzekerheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Chemische Technologie WBSO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon