• Stand­plaats Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer ZD-22-036
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Schone en voldoende energie; hiervoor is windenergie op zee een belangrijke bron. Om de aanleg van windparken in goede banen te leiden, is er het programma Wind op Zee. Als adviseur bij Rijkswaterstaat geef je binnen dit programma ecologisch advies bij besluitvorming over windparken op zee (kavelbesluiten). Zo borg je, in een politiek-bestuurlijke en internationale context, het belang van de flora en fauna in en rondom de inpassing van windparken op de Noordzee.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Je adviseert ongeveer de helft van de tijd bij het opstellen van kavelbesluiten en bij vergunningprocedures rondom windparken op de Noordzee. Hierbij maak je steeds weer ecologisch complexe afwegingen, terwijl je ook rekening houdt met de belangen van onder meer scheepvaart, mijnbouw en luchtvaart. De andere helft ben je actief in het Wind op zee ecologisch programma (Wozep), dat als doel heeft de kennisbasis over de effecten van windparken op beschermde soorten te vergroten. Er is een sterke inhoudelijke relatie tussen het werk voor de kavelbesluiten en het werk in Wozep.

Binnen Wozep werk je in een team met Rijkswaterstaat collega’s die verantwoordelijk zijn voor de onderzoeken voor verschillende thema’s: wat is de impact van windparken op zee of vogels? Op zeezoogdieren? Op vleermuizen? Jij houdt je bezig met de thema’s benthos en vissen en werkt mee aan het thema ‘de impact van windparken op het Noordzee ecosysteem’. Door je betrokkenheid in zowel de voorbereiding van kavelbesluiten als het Wind op zee ecologisch programma (Wozep), ben jij ook in staat mogelijke ecologische aandachtspunten voor de toekomst te identificeren. Deze bevindingen vertaal jij in kennisvragen voor nader onderzoek. Ook denk je mee over mogelijke maatregelen om de effecten van windparken op de ecologie te verminderen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Hoe dat er in de praktijk uitziet? Je werkt samen met externe onderzoeks- en adviesbureaus die milieu-effectrapportages en andere effectstudies rondom de beoogde aanleg van windparken opstelt. Jij begeleidt deze opstellers door het geven van informatie over het beoogde windpark, het delen van de meest actuele inzichten uit het Wozep-programma en het toelichten van voorgeschreven methodieken. Je toetst deze rapportages en beoordeelt de milieueffecten van de plannen. Dit doe je samen met een betrokken team van collega-ecologen, vergunningverleners, juristen, technisch experts, handhavers en beleidsadviseurs. Zo kom je tot een oordeel over de plannen waarin je duidelijk maakt welke keuzes de natuur het minst negatief beïnvloeden. Hierbij let je er scherp op dat in de besluitvorming gebruik wordt gemaakt van de meest actuele ecologische inzichten zoals die onder andere in Wozep op basis van onderzoek tot stand komen en dat besluiten in overeenstemming zijn met de ecologische wet- en regelgeving.

Wat wij aan jou waarderen
Een grote intrinsieke motivatie om bij te dragen aan zowel de energietransitie als de bescherming van de natuur; die heb jij. Je kennis en kunde zet je dan ook graag in om tot goed onderbouwde en begrijpelijke adviezen te komen. Je communiceert helder en bent analytisch. Je weet bijvoorbeeld onderzoeksmethodieken snel te doorgronden en helder uit te leggen. Vlot schakelen vanwege een beleidswijziging of onverwachte omstandigheden? Als flexibele en betrokken teamspeler draai jij je hand er niet voor om. Daarnaast gaan projectmatig werken, organiseren en overtuigen jou goed af en heb je een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden en belangen binnen besluitvormingsprocessen. Bovendien draag je met plezier bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van je vakgebied en deel je graag je kennis.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst verder praten over de functie? Bel of app dan met Raoul Syrier, projectleider kavelbesluiten, 06-11072554 of Ingeborg van Splunder, projectleider Wozep, 06-53695005. Zij staan je graag te woord.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zee en Delta is sterk verankerd in land en water. We beheren de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken we het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgen we het kustbeheer van Nederland. We borgen de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Internationaal gezien zijn we de gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar wij voor staan. En dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werken wij proactief aan de ontwikkeling van onze netwerken.

Kijkend naar de toekomst zetten we onder andere in op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste doen we onder meer met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur. De professionele en betrokken collega’s binnen Zee en Delta zetten vol energie hun schouders onder onze ambities.

Programma Wind op Zee
Windenergie op zee is een belangrijke bron van schone energie. Via het programma Wind op Zee werkt Rijkswaterstaat aan het opwekken van energie uit wind op de Noordzee. Voor die opwekking zijn windparken nodig. En voor het overbrengen van de energie naar het vasteland is een net op zee nodig. Denk aan het platform op zee waar de elektriciteit vanaf de windturbines samenkomt, de exportkabel die de elektriciteit vanaf zee transporteert naar het vasteland, het transformatorstation op land, en het hoogspanningsstation dat de elektriciteit op het landelijke hoogspanningsnet zet richting afnemers als de industrie en huishoudens.

In ons team, dat bestaat uit onder meer ecologen, technisch experts en juristen, werken we in een informele sfeer aan een gezamenlijk doel: voldoende schone energie voor ons land, met respect voor de natuur. Windparken en het bijbehorende net hebben namelijk gevolgen voor de natuur in het Noordzeegebied. Voor de geselecteerde locaties voor windparken op zee wordt onder meer een milieueffectrapportage opgesteld die wij mede beoordelen. Wij adviseren over de aanpak en zorgen er zo voor dat de negatieve ecologische gevolgen van energiewinning op zee tot een minimum beperkt worden.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Raoul Syrier, projectleider Kavelbesluiten

06-11072554

Ingeborg van Splunder, projectleider Wozep,

06-53695005

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van Eijnsbergen, adviseur Werving en Selectie

06-20310069

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist publiek- en privaatrecht

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur HRM en organisatieontwikkeling

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Objectdeskundige civiele techniek Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Vrouwenpolder (ir. J.W. Topshuis, Neeltje Jans)
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon