Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur ecologie met specialisatie vegetatie

Rijksvastgoedbedrijf

 • Stand­plaats Wageningen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 28 - 32
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 31 juli
 • Vacaturenummer RVB/2020/114
 • Plaatsingsdatum 3 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert ongeveer 89.000 hectare grond, waarvan Defensie een derde in gebruik heeft. In onder andere de bossen, heides, duinen en kwelders op deze terreinen zijn tal van bijzondere plantengemeenschappen. Als adviseur ecologie karteer je deze gebieden, maak je analyses op kantoor in Wageningen en geef je adviezen aan terreinbeheerders. Hiermee draag je bij aan de instandhouding en versterking van de biodiversiteit.

Je karteert vegetatie op bijzondere locaties, zoals het Artillerie Schietkamp op de Veluwe bij Oldebroek, NAVO-oefenterrein Schietrange Vliehors op Vlieland of militair oefenterrein Oirschotse Heide. In het veldseizoen onderzoek je, meestal met meerdere collega’s, de verspreiding van vegetatietypen, maar ook plantensoorten. Het gaat niet alleen om gestandaardiseerd werk. Op basis van vragen van bijvoorbeeld je collega-adviseurs ecologie fauna of van de terreinbeheerders geef je vorm aan gericht vegetatie-onderzoek. Buiten het veldseizoen analyseer je de verzamelde gegevens en schrijf je op basis daarvan rapportages voor beheerplannen, terreinvisies en de verantwoording over het Natura2000-netwerk.

In de zomermaanden ben je dus veel in het veld te vinden. In de wintermaanden zit je met je collega’s op kantoor op de campus van de Wageningen Universiteit. In een landschap waar de belangen van de gebruikers voor gaan, maak je samen met het team keuzes om de biodiversiteit te bewaren. Wat zijn de bijzondere vegetatietypen op de terreinen en welk beheer moet uitgevoerd worden om deze te behouden of verbeteren? Hoe kunnen we de hoogste kwaliteit informatie genereren waarmee we de terreinbeheerders van concrete beheeradviezen kunnen voorzien?

Verder word je door de senior adviseurs en de expert ecologie betrokken bij de terreinoverstijgende analyses en landschapsecologische systeemanalyses die we in het team uitvoeren. Je bent ook medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de meerjarenplanning en neemt deel aan overleggen binnen de eigen organisatie, zoals met collega’s van het team Beheer en het team Natuur, Landschap en Cultuurhistorie. Bovendien begeleid je onderzoeks- en adviesopdrachten die we uitzetten in de markt.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-opleiding op het gebied van ecologie of natuurbeheer en aantoonbare kennis van vaatplanten, mossen en korstmossen.
 • Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de vegetatiekunde en hebt ruime kennis van ICT-toepassingen binnen het vakgebied, zoals Turboveg, JUICE en GIS.
 • Je hebt bij voorkeur juridische en beleidskennis op het gebied van natuur en natuurbescherming.
 • Je kunt anderen overtuigen met inhoudelijke argumenten, maar ook goed alleen werken en zelfstandig karteringen uitvoeren.
 • Je vindt het geen enkel probleem om veldwerkzaamheden uit te voeren op onregelmatige werktijden en te overnachten in de buurt van werklocaties.
 • Je hebt rijbewijs B.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je voert jouw werkzaamheden onder meer uit op locaties van Defensie. Daarom is een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst onderdeel van de procedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Je start met een tijdelijke aanstelling van twaalf maanden. Bevalt het na die tijd nog steeds van beide kanten? Dan krijg je een vaste aanstelling.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf. Zowel bij gebruik als bij leegstand. Dit zijn panden, terreinen en gronden die onlosmakelijk verbonden zijn met het primaire proces. Of kantoren waarin het primaire proces kan worden uitgevoerd. Daarnaast realiseert de directie kleinere projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties.

Afdeling Expertisecentrum Techniek
De afdeling Expertisecentrum Techniek (ECT) heeft als taak de verschillende werkprocessen te ondersteunen met technische expertise en daarmee bij te dragen aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Ook houdt ECT zich bezig met het leveren van producten voor dagelijks en planbaar onderhoud, projecten, keuringen en inspecties waarvoor de specialistische capaciteit te klein is om te verdelen. De afdeling is integraal verantwoordelijk voor de Rijksvastgoedbedrijfbrede afstemming met betrekking tot kennismanagement.

De afdeling ECT bestaat uit zeven secties en is een landelijk georiënteerde afdeling. De portefeuille bestaat uit Rijksvastgoedbedrijfbrede buitenruimteprojecten (dus zowel voor directie Vastgoedbeheer als voor de directie Transacties en Projecten). Binnen de afdeling zijn meer dan 250 projecten ondergebracht die vanwege hun aard en inhoud aansluiten bij de specifieke expertise van de technische secties binnen ECT (Civiele Infrastructuur, Stedelijke Inrichting, Natuur, Schietbanen en Beveiligingssystemen).

Ook zijn er binnen de afdeling ECT zeer specifieke landelijke programma’s belegd waarin projecten zijn ondergebracht die sterk met elkaar samenhangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan start- en rolbanen, wegen en verkeer, waterbouw, boven- en ondergrondse infrastructuur en sport. Aan de klantzijde worden deze projecten in samenhang en dus als programma’s behandeld. Een contactpersoon, de ECT-projectleider, levert voor de klant de gewenste duidelijkheid en stroomlijning.

Sectie Natuur, team Ecologie
De sectie Natuur levert specialistische kennis op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie en adviseert onder meer over planvorming, techniek, beheer en onderhoud. De sectie bestaat uit de teams Ecologie, Beheer en Natuur, Landbouw en Cultuurhistorie.

Als adviseur werk je in het team Ecologie dat nu nog uit zes gepassioneerde ecologen bestaat — mannen en vrouwen tussen de 25 en 55 jaar. Onze belangrijkste gesprekspartners zijn de beheerders van de verschillende terreinen waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren. Af en toe sparren we met de juristen van het team Natuur, Landbouw en Cultuurhistorie. En we werken regelmatig samen met onderzoeksgroepen, -instanties en -bureaus.

We hebben allemaal een groot hart voor de natuur en willen ons met hart en ziel inzetten voor het Nederlandse landschap. Af en toe levert dat een goede vakinhoudelijke discussie op. Maar we drinken ook graag samen een kop koffie op de campus van de Wageningen Universiteit of een borrel om het weekend in te luiden.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Franco Mandemaker, Hoofd sectie Natuur

06-30001925

Rense Haveman, Expert Vastgoed en Infrastructuur

06-10929655

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior technisch medewerker werktuigbouwkunde

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Expert architectuur

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Ondergrondse infrastructuur

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon