Adviseur Eigenaarsondersteuning Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Agrarisch
 • Reageren voor 6 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer LBPZ20220617_11/12
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hou jij ook van stevige politiek-bestuurlijke dynamiek en wil jij bijdragen aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland? Dit zijn belangrijke doelen waaraan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag werkt. Uitvoering van beleid door agentschap NVWA en de zbo's is daar essentieel voor. Vanuit het hart van het departement, dicht bij de ambtelijke top signaleer je bestuurlijke risico’s én kansen bij de aansturing van deze diensten om deze doelen te realiseren. Als betrokken, verbindende en analytische adviseur van de eigenaar van deze diensten draag jij zo bij aan de grote vraagstukken waar Nederland voor staat op het gebied van o.a. verduurzaming, natuurbehoud en voedselveiligheid.

Het speelveld van LNV en de rolverdeling in de driehoek van eigenaar - opdrachtgever - opdrachtnemer is politiek-bestuurlijk dynamisch en complex. Dit geeft een uitdagende opgave. Recente ontwikkelingen zoals Werk aan Uitvoering en de Tijdelijke Commissie Uitvoering, en de daaruitvolgende rijksbrede Werkagenda, de maatregelen n.a.v. de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en de evaluatie Aanwijzingen inzake de rijksinspecties geven nog een extra dimensie aan de positionering van de uitvoering en verdere professionalisering in de driehoek.

Die aansturing wordt o.a. ingevuld met een overlegcyclus, afspraken en overeenkomsten en (verantwoordings-)rapportages. Je geeft hier advies over en signaleert organisatorische (PIOFACH) en politiek-bestuurlijke risico’s. De departementale coördinatie van het programma Werk aan Uitvoering vindt plaats vanuit het team en maakt onderdeel uit van je werkportefeuille. Je participeert in het interdepartementale overlegcircuit.
Daarnaast draag je bij aan de verdere ontwikkeling van LNV en ben je verantwoordelijk voor het inrichten en verbeteren van een optimale samenwerking met de agentschappen, zbo’s, rijksdiensten met een wettelijke taak en de gedeelde stafdiensten. Dit doe je met gevoel voor de bestuurlijke en politieke context en met affiniteit voor bedrijfsvoering en financiën.

Als adviseur eigenaarsondersteuning ben je een belangrijke verbinder en spin in het web van de driehoek eigenaar - opdrachtgever - opdrachtnemer. Je hebt daarbij inzicht in de verhoudingen tussen de verschillende verantwoordelijke partijen en de opgave waar we samen voor staan. Je werkt samen met collega’s van de directie Financieel-Economische Zaken, staf- en (opdrachtgevende) beleidsdirecties, de zbo’s, NVWA en de directie bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bouwt hierbij actief aan je netwerk. Dit doe je op een proactieve wijze waarbij je oog hebt voor de verschillende rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden van de betrokken collega's en partners. Je kan goed plannen en organiseren, bent analystisch sterk en stuurt proactief op de uitvoering van afspraken. In voorkomende gevallen initieer je zelf de uitvoering.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het adviseren van de SG en pSG in hun verantwoordelijkheid voor de NVWA, zbo’s en andere gelieerde partijen.
 • Het inrichten en verbeteren van de overlegcyclus en de informatievoorziening ten behoeve van een samenhangend beeld over het agentschap en zbo’s voor de eigenaar.
 • Het faciliteren van een goede en transparante communicatie tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Het vervullen van de secretarisrol bij specifieke eigenaarsactiviteiten en het voorbereiden van overleggen tussen de eigenaar en opdrachtnemer (en opdrachtgever).
 • Het monitoren van gemaakte afspraken, lopende trajecten en politiek-bestuurlijke risico’s en het tijdig signaleren en adviseren hierover.
 • Het initieren en zorgdragen voor de uitvoering van activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar ressorteren.
 • Het proactief signaleren van trends, ontwikkelingen en risico's rond het functioneren en de aansturing van het agentschap en de zbo's en daarover adviseren en in handelen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Eigenaarsondersteuning is ondergebracht bij het team bestuurlijke advisering van de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ). BPZ is de stafdirectie in het hart van het departement. Dagelijks hebben we contact met de ambtelijke en politieke leiding. De directie heeft breed overzicht van wat er binnen het departement gebeurt en werkt nauw samen met de andere directies. Als stafdirectie bieden we toegevoegde waarde aan het politieke werk en het beleidswerk. BPZ bestaat uit het team Politieke Advisering, het team Bestuurlijke Advisering, het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing en een MT.

Team Bestuurlijke Advisering
Jij gaat aan de slag voor het team Bestuurlijke Advisering. Dit team is een echte spin in het web van LNV en partners, die veel horen en zien. We zijn een behoorlijk divers team in de meest brede zin van het woord. We staan open voor elkaars mening en ideeën en durven ook kritisch naar elkaar te zijn. Iedereen mag bij ons zichzelf zijn. We houden van aanpakken, maar hebben ook oog voor elkaar. Als adviseur eigenaarsondersteuning werk je ook veel samen met collega’s van de staf- en beleidsdirecties, de zelfstandige bestuursorganen en NVWA en de directie bedrijfsvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gideon van der Staaij, MT-lid Politieke en Bestuurlijke Zaken

06-11376236

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur eigenaarsondersteuning Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Bestuursadviseur / DG-secretaris

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker kennisontwikkeling blauwe economie en biodiversiteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon