Adviseur Emissierechten

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 15 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer NEA_20230330_10/11
 • Plaatsingsdatum 24 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je hebt hart voor je vak – én de wereld om je heen. Je maakt hét verschil met je kennis en inzet bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Als adviseur verhandelbare emissierechten kun je je capaciteiten laten zien en verder ontwikkelen. Je levert een rechtstreekse bijdrage aan een van de belangrijkste maatschappelijke doelen van dit moment: het oplossen van het klimaatprobleem.

De Nederlandse Emissieautoriteit is de Nederlandse toezichthouder en uitvoeringsorganisatie van het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS).

Je wordt onderdeel van het team Register en Marktintegriteit, een klein team van vier medewerkers dat ook veel samenwerkt met de andere teams binnen het domein Emissiehandel (circa 40 medewerkers). Het team beheert het CO2-register voor emissiehandel en houdt zich bezig met het bewaken van de integriteit van de handel met emissierechten. Samen met drie collega-adviseurs zet je je op breed gebied in voor een betrouwbaar en robuust systeem.
Een onderdeel van de functie is het beheer van het CO2-register voor emissiehandel, waarin de EU ETS bedrijven emissies rapporteren, emissierechten houden, inleveren en verhandelen. Je stelt de kaders op voor toegang, controleert en monitort de handelstransacties in het register. Je ondersteunt de 400 bedrijven die deelnemen aan het EU ETS en de ruim 150 bedrijven die vrijwillig handelen in emissierechten. Dit doe je door onder andere voorlichting te geven over het EU ETS en tweedelijns vragen te beantwoorden. Ook werk je aan het bewaken van de integriteit van het systeem van emissiehandel, zoals het voorkomen van fraude en witwassen. Hiervoor stel je samen met je collega’s kaders vast en houd je toezicht op basis van jouw kennis van de (financiële) wetgeving.
Je signaleert kansen en risico’s in de uitvoering of beleidsontwikkeling en geeft hier gevolg aan, bijvoorbeeld door het opstellen van adviezen voor het domein, management team of het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In je functie als adviseur heb je contact met de deelnemers van het EU ETS (onder meer de energiesector, de chemische industrie, raffinaderijen, de luchtvaartsector) en met marktdeelnemers als met banken en verzekeraars uit binnen- en buitenland. Ook heb je regelmatig overleg met mede-toezichthouders zoals de AFM (Netherlands Authority for the Financial Markets)en de FIU (Finance Intelligence Unit) om marktontwikkelingen en kennis uit te wisselen. Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat overleg je over uitvoeringsaspecten van het EU ETS beleid. Tot slot bouw je een netwerk op met collega’s uit andere landen, voor de verbetering van het CO2 register en EU ETS, door het bijwonen van (internationale) werkgroepen online of in Brussel.

Als adviseur ben je analytisch sterk en inhoudelijk georiënteerd, maar word je ook uitgedaagd organisatie breed en strategisch mee te denken. Het werk kenmerkt zich door een grote verantwoordelijkheid, complexe internationale regelgeving, internationale contacten, financiële belangen en doorlopend nieuwe ontwikkelingen op gebied van (klimaat)wetgeving en diensten.

Jouw takenpakket onder andere:

 • Als registeradministrateur van het CO2-register ben je mede- verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de jaarlijkse en tussentijdse verlening van emissierechten.
 • Je bent samen met het team “Voorlichting en Registeradministratie” verantwoordelijk voor het beoordelen en goedkeuren van rekeningaanvragen voor het CO2-register.
 • Je bouwt kennis op over het functioneren van de markt van handel in emissierechten en prijsvorming, dus over handel op handelsplatforms en veilingplatforms. Je wisselt daarvoor regelmatig kennis uit met de AFM, de DNB en de FIU maar ook met handelaren of handelsplatforms die actief zijn in emissiehandel.
 • Je denkt na over het verder ontwikkelen en gebruiken van marktanalyse tools (ICT-implementatie) en andere waarborgen voor veilige en integere handel.
 • Je denkt mee en adviseert over de implementatie van aanstaande uitbreidingen en aanpassingen van het EU ETS door de wijziging van de EU ETS richtlijn, de Green Deal & Fit for 55.
 • Je analyseert data en maakt rapportages, fact sheets en publicaties over emissiehandel.

Tot slot, wij investeren graag in jouw kennis en competenties, waarin we groei en ontwikkeling stimuleren. Lijkt deze functie jou interessant en uitdagend? Wij vertellen je er graag meer over en zien je sollicitatie graag tegemoet! Voor de functie-eisen geldt dat je zeker ook moet solliciteren als je nog niet aan alle eisen voldoet. We bieden graag de kans aan nieuw talent om kennis en kunde op te bouwen. Starters moeten dus ook zeker reageren.

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding of aantoonbaar WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt een hands on mentaliteit en houdt ervan om (ook technische) problemen te analyseren en op te lossen.
 • Je kunt goed omgaan met Excel, bv controles en analyses op cijferreeksen.
 • Je werkt graag in teamverband en bouwt ook gemakkelijk aan goede contacten met de buitenwereld.
 • Je bent flexibel en kunt met een breed scala aan onderwerpen bezig zijn.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken en neemt graag initiatief.
 • Je bent integer en staat stevig in je schoenen.
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling, in het Nederlands en Engels.

Competenties:

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kan er sprake zijn van een aanloopschaal.
Heb je nog weinig ervaring? Dan wordt je ook nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De NEa bestaat uit 3 domeinen: Emissiehandel, Energie voor Vervoer en Serviceverlening & Organisatie. Team Toezicht en Handhaving valt binnen het domein Emissiehandel

Domein Emissiehandel
Binnen het domein Emissiehandel staat het marktinstrument centraal waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. De handel in emissierechten (‘emissiehandel’) is de handel in emissieruimte: het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. De doelgroep bestaat onder meer uit de energiesector, de chemische industrie, raffinaderijen en de luchtvaartsector.
Ons domein is in beweging: komende jaren worden aanpassingen doorgevoerd in het Europese emissiehandelssysteem en het takenpakket.

Het Team Register en Marktintegriteit bestaat uit een klein team van 4 medewerkers en beheert het CO2 register voor Emissiehandel.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De NEa is de gezaghebbende nationale autoriteit voor uitvoering en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan minder CO2-uitstoot door de industrie en meer inzet van duurzame energie in vervoer – en daarmee aan een klimaatneutrale samenleving.

We houden toezicht en handhaven op CO2-uitstoot en gebruik van duurzame brandstoffen. Streng als het moet, zo nodig met boetes of andere interventies. Tegelijkertijd helpen we bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen om te voldoen aan hun verplichtingen. Daarnaast geven we – gevraagd en ongevraagd – informatie en advies aan de markt en overheid over behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen. In alles wat we doen zijn we onafhankelijk, rechtvaardig, open en duurzaam: de kernwaarden van de NEa.

We werken in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Als agentschap met een zelfstandig bestuursorgaan valt de NEa onder het ministerie van EZK. Het klimaat kent evenwel geen grenzen en een groot deel van de klimaatdoelstellingen, het beleid, de regelgeving en instrumenten is internationaal. Dus zetten we ons ook in voor internationale samenwerking en uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen.

De NEa is een kleine organisatie waar hard wordt gewerkt door gedreven collega's. Door de geringe omvang zijn de lijnen kort en kan er snel geschakeld worden. Dat biedt ruimte aan initiatief, ontwikkeling en innovatie. Je ideeën zijn welkom! En kunnen leiden tot snel resultaat. Dat maakt werken voor de NEa interessant, afwisselend en uitdagend.

De Nederlandse Emissieautoriteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Meer informatie over de NEa vind je hier

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maaike Breukels, Domeinhoofd Emissiehandel

06-15879192

Eva Thompson, Coördinator/Sr. adviseur Emissiehandel

06-52595900

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nadia Gopal-Jagroe, Sr. Recruiter & Arbeidsmarktcommunicatie

06-25148119

Solliciteren?

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsadviseur stakeholdermanagement Kernenergie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie / Stikstof

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Intellectueel Eigendom bij de directie Innovatie en Kennis

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon