Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur energie en klimaat

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 16 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer WVL-615
 • Plaatsingsdatum 26 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Een klimaatbestendig en duurzaam Nederland: het is één van de belangrijkste doelen van Rijkswaterstaat. Als adviseur energie en klimaat werk je aan CO2-reductie binnen onze organisatie en de energietransitie binnen Nederland.

De inzet van de klimaatmonitor bij regionale energiestrategieën, de implementatie van CO2-management, de energietransitie in samenwerking met andere partners. Zomaar enkele voorbeelden van dossiers waarin je, in nauwe samenwerking met collega’s binnen Rijkswaterstaat, een belangrijke rol speelt. Je signaleert wat er op het gebied van energie en klimaat nodig is en slaat de brug tussen beleid, de externe omgeving en de uitvoering van Rijkswaterstaat. Je draagt bij aan de borging van werkzaamheden in interne sturingslijnen.

Via je netwerk ben je snel geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en je weet precies welke rol Rijkswaterstaat daarbinnen het beste kan spelen. Dankzij je brede kennis ben je een serieuze, gezaghebbende gesprekpartner voor collega’s en opdrachtgevers bij de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat. De verschillende rollen die Rijkswaterstaat heeft binnen de politieke en bestuurlijke context zie jij allemaal en je gebruikt dit inzicht om je functie optimaal in te vullen. Je maakt de juiste inschatting van wat er speelt en bepaalt doeltreffend hoe er geschakeld moet worden. Daarbij draag je bij aan creatie van draagvlak bij externe partners en opdrachtgevers en mobiliseer je de interne organisatie.

Specifiek voor deze functie is het in samenwerking met collega’s beheren van enkele online portalen en platforms waarmee RWS decentrale overheden en andere stakeholders in de energietransitie ondersteunt (zoals Klimaatmonitor, platform lokaal klimaatbekleid, CO2-emissiefacoren.nl). Naast beheer is ook communicatie met de gebruikers (vraagafhandeling, training, gebruikersgroepen) een belangrijk element van de functie.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur op het gebied van milieu of energie.
 • Je hebt tenminste 3 jaar relevante ervaring met integrale en politiekgevoelige (beleids)vraagstukken binnen het energie- en klimaatdomein.
 • Je hebt affiniteit met monitoring en verwerking van data.
 • Je hebt ervaring met advisering, zowel uitvoeringsgericht als taktisch en beleidsmatig.
 • Je bent ondernemend en verbindt de kennis van het team aan potentiele nieuwe opdrachten.
 • Je bent succesvol in het leiden van projecten.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Duurzame Mobiliteit, Energie en Klimaat ondersteunt Rijkswaterstaat, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) en andere overheden bij het versterken van de samenhang tussen het energie- en klimaatbeleid en het duurzaam invullen van de bereikbaarheidsopgave. Ook helpen wij bij de vertaling van beleid naar uitvoering. Wij richten ons hierbij op de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, het bereiken van meer energiebesparing, de opwekking van hernieuwbare energie en de aanpassing aan klimaatverandering.

Binnen de afdeling werken we integraal aan de drie kennisvelden:

 • Duurzame bereikbaarheid en gedrag.
 • Duurzame brandstoffen en voertuigen.
 • Energie en klimaat.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving. We geven met die visie aan hoe de drie netwerken van Rijkswaterstaat (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) zich moeten ontwikkelen, welke kwaliteit we aan onze gebruikers leveren en welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed. WVL is tevens verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat nu en in de toekomst. In dit kader heeft Rijkswaterstaat bij WVL de taak neergelegd om voor geheel Rijkswaterstaat de inkoop van kennis te organiseren. WVL wordt daarmee voor de kenniswereld - universiteiten, kennis- en onderzoeksinstituten, koepelorganisaties binnen de kenniswereld e.d.-  het gezicht van en eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat en de opdrachtgever namens Rijkswaterstaat. 
Naast het inkopen van kennis, stimuleren we het delen van beschikbare kennis met collega’s en ook met externe partijen. Dit laatste doen we onder andere door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen. Door duurzaam en strategisch samen te werken aan onze prestaties dragen we bij aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marlies Emmen

06-21701632

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Programmering

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Lelystad/Utrecht/Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) adviseur businessintelligence

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon