Adviseur expertiseprogramma woningbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 30 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 30 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RVO_20221129_11
 • Plaatsingsdatum 2 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur expertiseprogramma woningbouw heb jij een brede blik, interesse in maatschappelijke vraagstukken rond woningbouw. Je gaat werken aan opgaven op het gebied van woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling in het team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (SOL). Kom jij ons team versterken?

De druk op de woningmarkt neemt toe. Binnen steden is de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod, waardoor de kosten van wonen buitenproportioneel stijgen. Het kabinet wil daarom een actieve rol spelen in het aanjagen van de woningbouwproductie. Team SOL draagt daar aan bij, bijvoorbeeld door expertteams in te zetten en gemeenten en woningcorporaties te helpen om woningbouwprojecten los te trekken of te versnellen. Of mee te denken over andere actuele opgaven rondom wonen. Zo vraagt de vergrijzing om nieuwere en andere woonvormen dan er nu zijn. En is voldoende en passende huisvesting voor aandachtsgroepen een uitdaging. Thema's zijn op dit moment ook flexwonen, transformatie en circulair en klimaatadaptief bouwen. Allemaal complexe opgaven met een groot politiek en maatschappelijk belang, waarbij sprake is van serieuze financiële belangen, hoge tijdsdruk en verschillende stakeholders.

Als adviseur werk je aan opgaven op het gebied van woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling samen met je collega’s en (externe) experts. Deze experts zijn door de wol geverfde professionals met expertise op uiteenlopende onderwerpen, zoals integrale gebiedsontwikkeling, woningbouwprogrammering of het versnellen van het bouwproces. De expertteams zijn momenteel het Expertteam Woningbouw, de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties, het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen en de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting.
In deze functie voer je geregeld gesprekken met gemeenten en woningcorporaties, maar heb je ook contact met andere stakeholders zoals provincies, koepelorganisaties (bijv Aedes) en je opdrachtgever bij het ministerie. Je vraagt door om erachter te komen wat de knelpunten en behoeften precies zijn en die vertaal je in effectieve en efficiënte interventies. Een interventie kan bijvoorbeeld het organiseren van een versnellingskamer flexwonen zijn, het koppelen van een expert aan een gemeente of het delen van kennis van eerdere trajecten bij andere gemeenten. We verwachten ook dat jij als adviseur optreedt als projectcoördinator of als sparringpartner voor de vraagsteller om zo een project verder te helpen. Je organiseert bijeenkomsten, zorgt voor kennisoverdracht en levert input voor rapportages op voor de opdrachtgever. In deze rol ben je de spil tussen de klant, de externe experts/deskundigen en de opdrachtgever waarbij je geregeld naar bijeenkomsten op locatie gaat.

Een gemiddelde werkdag als adviseur expertiseprogramma woningbouw zou er zo kunnen uitzien:

9:00 Samen met een expert naar een afspraak met de projectleider Wonen van een gemeente. Het is jullie eerste afspraak daar, dus je legt uit wat je rol is en introduceert de expert. Samen onderzoeken jullie wat de vraag van de gemeente is. Je wisselt ervaringen uit en komt tot vervolgafspraken.
11:30 Terug naar kantoor, onderweg mails beantwoorden en een broodje eten.
12:30 Je hebt overleg met je collega’s over een nieuwe vraag van een gemeente: hoe kunnen we hier het beste in ondersteunen?
14:30 Notities uitwerken van de ochtendsessie. De gemeente wil het expertteam graag inzetten, dus je stelt ook noodzakelijke overeenkomsten op en hebt contact met de expert over het plan van aanpak.
16:00 Je wilt de opgedane kennis uit een aantal trajecten delen en organiseert daarvoor een webinar, hierover heb je contact met de communicatieadviseur.
17:00 Tot slot stel je nog een offerteverzoek op voor een expert die je wilt inztten.

 • Je hebt een relevante opleiding afgerond en werk- en denkniveau op minimaal hbo-niveau;
 • Pre: Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in het domein woningbouw;
 • Je hebt ervaring in het werken met decentrale overheden en/of woningcorporaties;
 • Je bent goed op de hoogte van de maatschappelijke vraagstukken, de spelers en interventiemogelijkheden rondom de woningbouw.

Competenties:

Je bent enthousiast en hebt lef, je pakt dus makkelijk proactief en zelfstandig werk op. Je bent een kei in plannen en organiseren. Daarnaast stem je goed af met je collega's en sta je open voor feedback. Je bent in staat om samen te werken met mensen met diverse achtergronden (overheid, wetenschap, bedrijfsleven, belangengroeperingen) en gaat sensitief om met verschillende belangen. Je bent een goede netwerker en communicatief sterk in woord en schrift. Ook ben je bedreven in het begeleiden van digitale bijeenkomsten.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 30
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is de verwachting gemiddeld 2 dagen per week.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Duurzame Bouw, Regio en Samenleving maakt onderdeel uit van de directie Nationale Programma's van RVO. De afdeling zorgt voor versnelling van maatschappelijk relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. We richten ons daarbij met name op de gebouwde omgeving, stad en regio en mobiliteit.

Het team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (SOL) werkt in opdracht van met name het Ministerie van BZK op het gebied van Versnelling van de woningbouw, Wonen & Zorg, Klimaatadaptatie een Aanpak Funderingsproblematiek
Gemeenten, provincies en corporaties zijn de klanten van team SOL. Het team ondersteunt bij bovengenoemde onderwerpen en heeft hiervoor een palet aan instrumenten beschikbaar, waaronder het inzetten van expertise in praktijkcases, het schrijven van adviezen en het organiseren van versnellingstafels.
SOL werkt voor advisering, kennisontwikkeling en kennisdeling samen met experts uit het veld. Vaak vraaggestuurd, waarbij vragen ook actief worden opgehaald, bijvoorbeeld in gespreksrondes met gemeenten. De rol van SOL is het faciliteren, programmeren en organiseren van de kennisdeling en kennisontwikkeling, met als doel de klant te ondersteunen met het organiseren van eigen werkprocessen en het maken van eigen inhoudelijke keuzes en het versnellen van processen. De werkzaamheden van het team vinden voor een aanzienlijk deel plaats in het veld, met en bij de klant.
Binnen RVO werken we opgavegericht. Dat betekent dat we in staat zijn om de juiste mensen en kennis, regelingen en mogelijkheden bij elkaar te brengen rond de opgaven en vraagstukken waar we voor staan. Door te kijken vanuit die brede blik en te werken vanuit die samenhang kunnen we klanten en opdrachtgevers meer bieden dan waar ze op het eerste gezicht om vragen. Op die verbinding moet de komende jaren onze focus liggen.
Het team SOL is een team dat zich blijft ontwikkelen. We hebben veel inhoudelijke en procesmatige kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid. Je maakt onderdeel uit van een betrokken en collegiaal team en werkt nauw samen met collega’s aan bepaalde thema’s of instrumenten. Je overlegt ook regelmatig met de andere adviseurs in het team of daarbuiten. Daarnaast is er natuurlijk tijd voor gezelligheid met het team.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Iris de Rijke

06 5354 1304

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Milieuinvesteringen bij MIA\Vamil

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Zwolle, Den Haag, Utrecht, Assen, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Product Medewerker Voedselzekerheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 20-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bureaucoördinator grote energieprojecten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon