Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur expertteams Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur Maximaal 2 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 10 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20200205_11
 • Plaatsingsdatum 24 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een brede blik. En interesse in maatschappelijke vraagstukken rondom woningbouw, verduurzaming en zorg. Een must als je in Den Haag werkt als adviseur expertteams Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid. Waarvoor je aan de lat staat? Het ondersteunen van gemeenten, provincies en corporaties bij stedelijke herstructurering, verduurzaming en economische vernieuwing.

Je werkt samen met andere adviseurs aan opgaven op het gebied van woningbouw, wonen en zorg, de Renovatieversneller en funderingsproblematiek. Hieronder hoort ook het mede uitvoering geven aan projecten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het betreft projecten met een groot politiek en maatschappelijk belang. Verder is er sprake van serieuze financiële belangen, hoge tijdsdruk en niet-parallelle belangen van stakeholders. Belangrijke opdrachten op dit domein zijn die van het expertteam Woningbouw, het ondersteuningsteam Wonen en Zorg, het Rijksprogramma Aanpak funderingsproblematiek en het ondersteuningsteam Renovatieversneller.

De druk op de woningmarkt neemt toe. Binnen steden is de vraag naar woningen vele malen groter dan het aanbod, waardoor huizenprijzen buitenproportioneel stijgen. Het kabinet wil daarom de woningbouwproductie aanjagen, met oog voor kwaliteit en variatie. Een van de uitwerkingen van deze actievere aanjagersrol is het expertteam Woningbouw. Daarnaast zijn er (potentieel) serieuze problemen geconstateerd in de funderingen van een groot aantal woningen. En vraagt de vergrijzing om nieuwe en andere woonvormen, zoals opgenomen in de beleidsnota Langer Thuis. Er zijn ook ambities rondom de Renovatieversneller, flexibel wonen en de consequenties van het schrappen van de PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren).

De expert- en ondersteuningsteams ondersteunen overheden, corporaties en andere partijen met integrale gebiedsontwikkelingen en een toekomstgerichte woon- en leefomgeving. De focus verschilt per expert en ondersteuningsteam. Deze teams bestaan uit door de wol geverfde professionals en worden – vaak via de de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – benaderd met een grote verscheidenheid aan vragen, waarvan de beantwoording maatwerk is. Aan de hand van de vraag wordt een keuze gemaakt voor de effectiefste en efficiëntste interventie.

Zo’n interventie kan variëren van het koppelen van een expert en het sturen van een informatieve factsheet tot het fungeren als projectcoördinator die voor meerdere trajecten gedurende een periode van maximaal zes maanden optreedt als sparringpartner voor de vraagsteller. Voor het ondersteuningsteam Wonen en Zorg is het doel om het beleid bij gemeenten te stimuleren en specifiek beleid te vormen of daar ruimte voor te scheppen. Dit om bouwprojecten mogelijk te maken. Voor het Rijksprogramma Aanpak funderingsproblematiek gaat het om het opzoeken en testen van nieuwe inzichten.

Jouw opdracht is om samen met je collega's de spil te zijn tussen de klant, de externe experts, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport én de opdrachtgever. Veel van je werkzaamheden vinden dan ook buiten de kantoren van RVO plaats, bij lokale overheden, corporaties of elders.

Zo kan je werkdag eruitzien

 • 10.00 uur. Samen met een expertteamlid ga je naar een afspraak met de projectleider Wonen van een gemeente. Het is jullie eerste afspraak daar, dus je legt uit wat je rol is en introduceert de expert. Samen onderzoeken jullie de vraag van de gemeente is. Je wisselt ervaringen uit en komt tot vervolgafspraken.
 • 11.30 uur. Terug naar kantoor, broodje eten en onderweg mails beantwoorden.
 • 12.30 uur. Je hebt overleg met je collega’s over een nieuwe woonopgave: hoe kunnen we hier het beste in ondersteunen?
 • 14.30 uur. Notities uitwerken van de ochtendsessie. De gemeente wil het expertteam graag inzetten, dus je stelt noodzakelijke overeenkomsten op en hebt contact met de expert over het plan van aanpak.
 • 16.00 uur. Een collega vraagt hulp bij het aanpassen van de website; je stelt een tekst op en stuurt die naar de communicatieadviseur.
 • 17.00 uur. Tot slot bevestig je nog een aantal opdrachten die je via het bedrijfsbureau hebt uitgezet. Tijd om naar huis te gaan!

Lijkt het je leuk om in een enthousiast team mee te werken aan nauwere samenwerking tussen het Rijk, andere overheden en bouwpartijen? Lees snel verder om erachter te komen of deze baan bij jou past.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante opleiding afgerond, hbo-niveau en affiniteit en minimaal één jaar werkervaring met woningbouw, verduurzaming en zorg.
 • Je kunt een relevant netwerk opbouwen en bent goed op de hoogte van de vraagstukken, spelers en interventiemogelijkheden rondom woningbouw, zorg en de woningmarkt.
 • Je beschikt over aantoonbare kennis van en/of ervaring met ontwikkelingen rond woningbouw.
 • Je bent een teamspeler én kunt zelfstandig werk oppakken.
 • Je kunt het eerste aanspreekpunt zijn voor projecten en onderwerpen.
 • Je kunt goed samenwerken met mensen met diverse achtergronden (binnen de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en belangengroeperingen).
 • Je bent in staat om als verbinder op te treden voor regionale ontwikkeling op relevante onderwerpen zowel binnen als buiten RVO.
 • Je bent resultaatgericht, communicatief sterk en stressbestendig.
 • Je hebt een groot analytisch vermogen en bent een doorzetter.
 • Je beschikt over politieke sensitiviteit; ook ben je eerlijk en onkreukbaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Maximaal 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (SOL) voert opdrachten uit op het gebied van stedelijke herstructurering, verduurzaming en economische vernieuwing van wijken, winkelgebieden en bedrijventerreinen, funderingsproblematiek en bevolkingsdaling (krimpgebieden). Dit doen we met name voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voeren we een opdracht uit op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ons team ondersteunt gemeenten, provincies en corporaties (de klanten) bij bovengenoemde onderwerpen. Hiervoor hebben we een palet aan instrumenten beschikbaar, zoals kennis- en leertrajecten, de inzet van expertise in praktijkcases, onderzoek, deals en experttafels.

SOL ontwikkelt en deelt kennis samen met experts uit het veld. Op een vraaggestuurde manier maken we de kennisbehoefte inzichtelijk. Door bijvoorbeeld gespreksrondes te organiseren met gemeenten halen we de vraag actief op. Ons team faciliteert, programmeert en organiseert de kennisdeling en –ontwikkeling. Zo ondersteunen wij de klanten met het organiseren van hun werkprocessen en het maken van keuzes.

Ons team werkt veel in het veld, bij en met de klant. Hierbij treden we op als versneller. Kortom: een mooi voorbeeld van een proactieve overheid die midden in de samenleving staat en problemen niet alleen zelf oplost, maar dat juist overlaat aan de markt en maatschappij.

SOL is een team dat volop in ontwikkeling is en dat de afgelopen jaren veel inhoudelijke en procesmatige kennis en ervaring heeft opgebouwd op het gebied van stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid. Je maakt deel uit van het team en werkt daarbinnen nauw samen met de collega’s die werken aan bovengenoemde thema’s of instrumenten. Je spart ook regelmatig met de andere adviseurs in het team of daarbuiten. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken.

RVO werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie en is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dienstverlening aan de ondernemer staat centraal bij RVO. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Geoffrey den Oude, Teammanager

06-52569314

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior data-analist

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Jurist / senior dossierbeoordelaar

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Zaakbegeleider / coach mijnbouwschade

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon