Adviseur Fysieke Beveiliging Nederlandse Ambassades & ambtswoningen

 • Den Haag
 • HBO oude stijl, HBO bachelor
 • 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Facilitair / dienstverlening, Internationaal
 • Solliciteer voor 10 juni 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 1760, Plaatsingsdatum: 27 april 2024

Als Adviseur Fysieke Beveiliging bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zorg je er wereldwijd voor dat lokale en uitgezonden medewerkers veilig kunnen wonen en werken. In jouw rol ben je wereldwijd verantwoordelijk voor de uitvoering van bouwkundige en installatietechnische beveiligingsmaatregelen in Kanselarijen (Ambassades), Residenties en andere huisvesting van Nederland in het buitenland.

Concreet betekent dit dat je dreigingen die in een betreffend land spelen omzet naar fysieke maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er op basis van het advies dat jij geeft de perimeterbeveiliging van een ambassade versterkt moet worden. Jij maakt daarbij een keuze ten aanzien van welke oplossing het best passend is, bijvoorbeeld meer camera’s of sterkere en hogere muren. De keuze voor een specifieke maatregel weet je goed te onderbouwen, bijvoorbeeld aan de hand van een risico beoordelingsmatrix en/of beveiligingsplan. Je houdt daarbij rekening met de geldende beleidskaders en de specifieke dreigingen in een land.

Vanuit je expertise stel je Programma’s van Eisen op die vervolgens wordt omgezet in aanbestedingsdocumenten. Bij de bouw, verbouw of aanpassing van posten ben je medeverantwoordelijk voor de realisatie van project-/programma-opdrachten binnen vooraf aangegeven projectkaders. Ook realiseer je zelfstandig project- en adviesopdrachten. Je geeft hoogwaardige en toepasbare adviezen op het vakgebied beveiliging en draagt zorg voor efficiënte coördinatie van jouw werkzaamheden door o.a. projectmatig te werken. Zo nodig beoordeel en begeleid je (Europese) aanbestedingen.

Je levert een bijdrage aan de verzakelijking van het team door voorstellen te doen voor werkwijzen die aansluiten op de visie. Hierbij kan gedacht worden aan het daadwerkelijk (volledig) op afstand bedienen van de post, een transparant onderscheid maken tussen intern en extern uit te voeren werkzaamheden, het helpen structuur aanbrengen in de werkwijze (uniforme rapportage, stellen van algemene uitgangspunten, gebruik van standaarden), het op orde brengen van de basis informatie, het inzichtelijk maken van de werkprocessen, een helder onderscheid kunnen maken met goede samenwerking tussen projectmatig en beheersmatig werk, etc.

Wat ga je verder doen en waar hou je je mee bezig?

 • Je schat de risico’s die in een betreffend land spelen in (met begeleiding) en zet deze om naar fysieke beveiligingsmaatregelen en kan dit ook onderbouwen (bijvoorbeeld aan de hand van een risico beoordelingsmatrix en/of beveiligingsplan). Je houdt rekening met het beleidskader;
 • Bij de bouw, verbouw of aanpassing van residenties en kanselarijen ben je ondersteunend tot medeverantwoordelijk voor de realisatie van project-/programma-opdrachten binnen vooraf aangegeven projectkaders. Ook realiseer je op termijn zelfstandig project- en adviesopdrachten;
 • Je geeft praktisch toepasbare adviezen op het gebied van bouwkundige en elektronische beveiliging, je weet omissies te signaleren en draagt zorg voor efficiënte coördinatie van de werkzaamheden door o.a. projectmatig te werken als individu of in teamverband;
 • Je neemt (mede) deel aan (multidisciplinaire) projectteams. Na het vaststellen van de project-uitgangspunten (na het investeringsvoorstel) kan jij zorgdragen dat deze uitgangspunten uitgerold worden;
 • Je hebt impact door met jouw handelingen overtuiging en resultaat te behalen, rekening houdend met vigerende regelgeving, afspraken, gebruiker, opdrachtgever, teamleden en relevante externe partijen;
 • Je stelt een Projectplan en Programma van Eisen op die worden omgezet in aanbestedingsdocumenten;
 • Je ondersteunt inhoudelijk in de beoordeling en begeleiding van (Europese) aanbestedingen.

In deze functie is het essentieel dat je regelmatig dienstreizen van een aantal dagen naar het buitenland (met name naar conflictgebieden) maakt, al of niet vergezeld door overige collega’s. Een hele mooie mogelijkheid om kennis en expertise te combineren met jouw vaardigheden om te werken in verschillende culturen. Buitenlandse Zaken hanteert bij dienstreizen naar conflictgebieden strikte veiligheidsmaatregelen.

Meer over de functiegroep Projectleider

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken (DHF) draagt zorg voor de huisvesting binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hieronder valt het vastgoed voor NL in het buitenland (ambassades, consulaten en residenties). Tevens ligt de regierol ten aanzien van de BZ huisvesting in Nederland bij DHF.

De directie DHF levert een veelheid van producten en diensten in het kader van strategie, bouw, onderhoud en beheer van huisvestingsobjecten in het buitenland, inclusief projectmanagement, kunst, installatieadvies, inrichting, beheer & onderhoud en beveiliging. Bij de directie zijn ongeveer 70 mensen werkzaam.

In de directie Huisvesting en Facilitaire Zaken bevindt zich de afdeling Vastgoedbeheer & Advies. Binnen deze afdeling zijn het property- en Assetmanagement ondergebracht, het contractbeheer van de dienstwoningen alsmede diverse adviesteams. Binnen deze teams werken ruim 20 collega's verdeeld over de volgende werkgebieden:  werktuigbouwkunde & elektrotechniek+datanetwerken, fysieke beveiliging, interieurarchitectuur en kunst.

In het team fysieke beveiliging werken zes adviseurs op het specialistische gebied van fysieke beveiliging.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mark Schutz (Adviseur Werving en Selectie)

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contractmanager Huisvesting

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Cloud Security Architect

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Azure Cloud Solution Architect

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon