• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 3 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 977, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Wil jij ook bijdragen aan het inzetten van vastgoed om maatschappelijke opgaven te realiseren? Bij ons kan je impact maken op hoe Nederland wordt ingericht.

De optelsom van ruimteclaims is groter dan het landsoppervlak beslaat, terwijl de urgentie om oplossingen te vinden op de diverse opgaven van klimaatverandering tot woningbouwopgave groter is dan ooit. Gezien deze opgaven trekt het Rijk een belangrijke sturende rol naar zich toe. Wij zoeken iemand die samen met ons invulling wil geven aan deze opgave.

Het RVB heeft als primaire taak het verzorgen van de huisvesting van de rijksoverheid. Dit combineert het RVB met het leveren van een bijdrage aan de ruimtelijke veranderingen. In nauwe afstemming met haar opdrachtgevers, kan het RVB vastgoed inzetten om een bijdrage te leveren aan deze ruimtelijke veranderingen. De Directie P&P onderhoudt hierover contact met haar opdrachtgevers en regisseert deze bijdrage.

Wat doe je precies?

 • Als adviseur gebiedsgericht werken verbind je – waar mogelijk – de huisvestingopgave van het RVB met specifieke maatschappelijke opgaven. Op welke wijze kan het RVB een bijdrage leveren door inzet van gebouwen en gronden? We volgen hiervoor het beleid van het Rijk voor deze maatschappelijke opgaven. Relevante thema’s zijn momenteel de versnelling van de woningbouw en de energietransitie maar ook lokale opgaven voor ruimtelijke kwaliteit, functiemenging en vergroten van biodiversiteit.
 • Je bent de oren en ogen van het RVB en legt de focus op de ontwikkelingen in één of enkele provincies. Welke impact kan landelijk Rijksbeleid hebben op de ruimtelijke inrichting van dat landsdeel? En hoe beïnvloedt dat onze vastgoedpositie? Kan daar meerwaarde worden gecreëerd door een aanpak samen met de relevante gebiedspartners?
 • Je neemt initiatief om kansen op te pakken in een gebiedsgerichte aanpak. Je monitort de voortgang en de richting van de gebiedsaanpak. Je durft passend te acteren bij afwijkingen.
 • Het verbinden van beleid en uitvoering doe je samen met interne en externe stakeholders. Je bepaalt je koers en urgentie in nauwe afstemming met collega’s die de portefeuillestrategie maken en het portefeuillemanagement uitvoeren.
 • Je bent binnen het RVB het boegbeeld van de verdere ontwikkeling van gebiedsgericht werken. Samenwerken en verbinden zijn onlosmakelijke onderdelen van je werk.

Kort samengevat betekent het dat je het volgende gaat doen:

 • Gebiedsspecifieke kenmerken maak je inzichtelijk.
 • Je signaleert op gebiedsniveau - samen met interne en externe partners - kansen om maatschappelijke opgaves aan onze huisvestingopgave te koppelen. Daarnaast signaleer je kansen voor meervoudig ruimtegebruik.
 • Je stuurt aan op combinatie van deze verschillende opgaves om 1+1 = 3 te maken.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden door deze vacaturetekst, maar wil je inhoudelijk nog wat meer informatie over deze functie? Bel of app dan met Jos Mandema, Afdelingshoofd, via 06-25338537 of met Elvera van de Panne, via 06-25338537.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement

Deze directie heeft intern het Rijksvastgoedbedrijf de regietaak voor wat betreft de kwaliteitsontwikkeling, planning en realisatie van de vastgoedopgaven, inclusief die voor wat betreft de maatschappelijke meerwaarde. De directie stuurt onder meer door het opstellen van een portefeuillestrategie en lange termijn vastgoedplannen. Ook is ze verantwoordelijk voor de sturing op capaciteit en kwaliteit. Tot slot is de directie verantwoordelijk voor de I-organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf.

Afdeling Gebieden

De Afdeling Gebieden werd in 2020 opgericht om het gebiedsgericht werken binnen het RVB te bevorderen en de regierol van het RVB in deze vorm te geven en te organiseren. Het ontwikkelen van de regierol binnen het RVB is een opdracht aan de gehele directie P&P. De afdeling bestaat nu uit 10 medewerkers die een aantal kerntaken hebben.

De eerste kerntaak betreft het ontwikkelen en implementeren van de werkwijze van het gebiedsgericht werken. Het gebiedsgericht werken vraagt om een grotere sensitiviteit voor de invloed en effecten van vastgoedhandelen maar ook de aanwezigheid van rijksvastgoed op zich zelf in zijn omgeving. Het gaat daarbij om maatschappelijke verantwoordelijkheid van vastgoedeigenaren voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving waar het vastgoeddeel van uit maakt en om de bijdragen die vanuit het functioneel gebruik van dat vastgoed ook het functioneren van de omgeving kan versterken.

De tweede kerntaak van de afdeling betreft het maken van heldere afspraken over de realisatie van beleidsdoelen van het rijk door het inzetten van rijksvastgoed, dit overigens nadrukkelijk samen met de onderdelen Portefeuillemanagement en Strategie&Uitvoeringsbeleid van de directie P&P. We denken hier bijvoorbeeld aan het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit, het bevorderen van functiemenging, het vergroten van de biodiversiteit en het tijdig voorbereid zijn op de energietransitie.

De derde kerntaak betreft het initiëren, begeleiden, faciliteren en monitoren van specifieke gebiedsaanpakken die een relatie hebbben met de huisvestingportefeuille. Voor wat betreft gebiedsgericht werken heeft de afdeling de regie binnen het Rijksvastgoedbedrijf: je bent - samen met de portefeuillemanager - de interne opdrachtgever voor gebiedsaanpakken. Voor gebiedsontwikkelingen die los staan van de huisvestingportefeuille is overigens een separate ontwikkeleenheid in oprichting.

Kortom: een boeiende afdeling die essentieel is voor de in belang toenemende maatschappelijke betekenis van het Rijksvastgoed en het Rijksvastgoedbedrijf zelf.

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Elvera van der Panne

0652744602

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inkoper Vastgoed & gronden

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanager verkoop en gebiedsprojecten

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur natuur en stikstof

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon