• Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 13 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 1207969
 • Plaatsingsdatum 24 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De naleving van fiscale regels door burgers en bedrijven is het doel waar jij je als gedragsdeskundige én adviseur Handhaving op richt. Onder handhaving verstaan wij alle activiteiten en inspanningen die erop gericht zijn de naleving te bestendigen en bevorderen. Van voorlichting en dienstverlening tot toezicht en opsporing. Vanuit Utrecht ben je een belangrijke schakel tussen beleid en uitvoering en realiseer je nieuwe adviesproducten die de handhaving effectiever en efficiënter maken.

Dit doe je bij de Belastingdienst

In jouw rol van adviseur gedrag en handhaving doorzie jij wat de mensen drijft om iets wel of niet te doen. Je kent de factoren die van invloed zijn op nalevingsgedrag van burgers en bedrijven. En je weet hoe de Belastingdienst burgers ertoe kan bewegen op tijd en foutloos hun belastingaangifte te doen en te betalen. Al deze (gedrags)wetenschappelijke inzichten vertaal je naar onze handhavingspraktijk. Je ontwikkelt interventies die compliance bevorderen, analyseert nalevingsgedrag en geeft je collega’s inzicht in de oorzaken van gedrag. Op basis van je bevindingen adviseer je de organisatie. Ook zet je onderzoek op waarbij je handhavingsinstrumenten die gedrag beïnvloeden test, meet en evalueert in de praktijk. Dankzij jouw kennis van onderzoeksmethodes en -technieken zorg je voor succesvolle handhaving.

Jouw aandachtsgebied beslaat  de gedragsdeskundige advisering op het gebied van handhaving. Je werkt ook samen met collega’s vanuit andere disciplines zoals juristen, accountants en data-analisten. Nieuwe adviesproducten komen tot stand, waarbij het belangrijk is om de vakinhoud te verbinden aan onze strategische doelstellingen. Om dit te realiseren werk je samen met veel verschillende onderdelen van de Belastingdienst en volg je interne en externe ontwikkelingen. Met die inzichten geef je aan welke mogelijkheden er liggen voor het handhavingsbeleid en -regie van de Belastingdienst.

In deze rol lever je als adviseur een bijdrage aan de totstandkoming van verschillende adviezen, verkenningen en analyses. Centraal staat het helpen implementeren, doorontwikkelen en onderhouden van onze handhavingsregie. Langs de lijnen van de Uitvoering- en Handhavingsstrategie en Handhavingsaanpak Belastingdienst adviseer je gevraagd en ongevraagd.

Uiteraard heb je oog voor het burgerperspectief. Met je enthousiaste houding creëer je draagvlak binnen de organisatie. Je deelt je kennis en draagt uit dat je het belangrijk vindt dat gedragskennis zoveel mogelijk terugkomt in het beleid en in de praktijk. Uiteraard zie en pak je alle kansen om onze handhavingskennis nog verder te ontwikkelen.

Een bijzondere baan, omdat….

 • je alle ruimte hebt om jezelf verder te ontwikkelen.
 • je de vrijheid krijgt om zelf invulling te geven aan je werk.
 • je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • dankzij jou kennis en ontwikkeling binnen de Belastingdienst op niveau blijft.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Binnen de Belastingdienst analyseer ik de effecten van ons handelen op het gedrag van burgers en bedrijven. Hoe kunnen we de processen zo goed mogelijk aansluiten op wat de burger nodig heeft? Samen met mijn collega's met verschillende disciplines buig ik me over deze vraag.” Finn Smeets, adviseur gedrag en evaluatie bij de Belastingdienst.

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt ervaring met het in de praktijk brengen van gedragswetenschappelijke inzichten.
 • Je hebt ervaring met het inzetten van verschillende onderzoeksmethoden en het uitvoeren daarvan.
 • Je kunt (onderzoeks)resultaten analyseren met softwareprogramma’s.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen van interventies.

 Jouw competenties

 • analyseren
 • samenwerken
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis of ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vinden op 23 juni 2023 de selectiegesprekken plaats. Na de gesprekken zal er tevens een assessment voor deze functie worden uitgevoerd. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.


De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Corporate Dienst Vaktechniek (VT) is een vaktechnisch expertisecentrum voor fiscaliteit, uitvoering en handhaving binnen de Belastingdienst. VT adviseert, bewaakt en verbindt op het snijvlak van beleid en uitvoering. Het draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van vakmanschap van medewerkers, maar ook aan de compliance van burgers en bedrijven. Daarnaast is VT verantwoordelijk voor de vaktechnische infrastructuur en het beschikbaar stellen van kennis over naleving en handhaving. Binnen VT wordt proactief en oplossingsgericht gewerkt. Vakmanschap en specifieke deskundigheid van de medewerkers staan centraal bij het ontwikkelen van producten en diensten, waarbij kwaliteit op peil wordt gehouden en waar nodig wordt verbeterd.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

William Theijs

06 - 11 52 03 19

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eveline Schrijber, adviseur Werving & Selectie

06 - 11 80 93 34

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur privacy en grondrechten

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Vennootschapsbelasting en IH winst

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur AVG datacoördinator

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon