Adviseur Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Zwolle (andere standplaats ook bespreekbaar)
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Agrarisch
 • Reageren voor 20 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20210317_10c
 • Plaatsingsdatum 4 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie stimuleert landbouwers om duurzaam en innovatief te ondernemen. Bij de afdeling Uitvoeringsbeleid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zorg jij als verbindende adviseur voor een naadloze aansluiting tussen beleid en regelgeving enerzijds en de uitvoering anderzijds. Dit doe je — zodra het weer kan — vanuit Zwolle, al is een andere standplaats ook bespreekbaar.

Je werkt als adviseur bij het team Advies Grondgebonden. Dit team vormt de spil tussen Europese wet- en regelgeving en de uitvoering van de diverse regelingen. Deze spilfunctie is in jouw werk bij uitstek zichtbaar. Want als adviseur vertaal je aan de ene kant de regelgeving naar kaders voor de uitvoering en aan de andere kant adviseer je de opstellers van regelgeving vanuit jouw kennis over de uitvoering. Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is voortdurend in ontwikkeling. Je stapt bij onze afdeling dan ook in een dynamische omgeving, waar je veel samenwerkt en een verbindende rol hebt, ook over de grenzen van je team heen.

Ons team is voortdurend bezig beleidsaspecten en uitvoeringsvarianten met elkaar in overeenstemming te brengen. Als GLB-adviseur ben je vooral actief binnen onze organisatie, waar je verbanden legt en verbinding maakt. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring, ligt je focus in eerste instantie op de Cross Compliance en de Graasdierenpremie, maar kan zich ook uitstrekken naar andere (subsidie)regelingen.

Samen met collega's binnen en buiten het team werk je de kaders uit om de grondgebonden regelingen van het GLB te kunnen uitvoeren. Meer specifiek doe je dat voor de basisbetalingsregeling, een inkomenssteunregeling voor agrarisch ondernemers. Je bewaakt ook of de organisatie aan deze kaders voldoet. Daarnaast ondersteun je collega-adviseurs die contacten onderhouden met de beleidsdirecties die verantwoordelijk zijn voor deze grondgebonden regelingen. En met belangengroepen van landbouwers en intermediairs.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal hbo-niveau.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen, een proactieve houding en bent organisatie- en politiek sensitief.
 • Je hebt ervaring in het vertalen en interpreteren van nationale en Europese (subsidie)wetgeving in processen en documenten voor de uitvoering of bent bereid deze kennis je eigen te maken.
 • Je communiceert prettig en helder, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een klantgerichte en resultaatgerichte houding en weet goed om te gaan met belangentegenstellingen.
 • Je werkt graag samen en kunt ook over de grenzen van het eigen team heen samenwerken.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, en deelt opgedane kennis actief met collega's.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Uitvoeringsbeleid (UB) is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. We zijn gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van de standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, en rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn: advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces.

Uitvoeringsbeleid bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Niet-grondgebonden, Advies Mest, Dier en Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesbeheer en LLS, en Analyse en Rapportages.

Team Advies Grondgebonden
Jij maakt deel uit van het team Advies Grondgebonden. Jouw team vormt de spil tussen Europese wet- en regelgeving en de uitvoering van de diverse regelingen. We maken als team deel uit van een uitvoeringsketen met onder meer communicatiemedewerkers, uitvoerders, juristen en ICT-medewerkers. Een groot deel van de directe collega's waarmee je samenwerkt hebben Zwolle als standplaats.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij RVO. We zorgen voor een soepele en optimale dienstverlening. Met nationale en internationale programma’s; van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim te organiseren en maximaal gebruik te maken van digitale communicatie. En we bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich op verschillende vestigingen in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland.

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. 

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dirk Vogt

06 2906 9523

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker kwaliteit EU-rapportages

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Roermond / Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Uitvoeringsexpert IJsselmeervisserij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker Noordzee & Zeevisserij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon