Adviseur glastuinbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 12 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20210317_10d
 • Plaatsingsdatum 26 maart 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij kennis van de glastuinbouwsector en wil je de glastuinder helpen zijn of haar bedrijf te verduurzamen? Wil jij je kennis breed inzetten voor het uitvoeren van een regeling, het monitoren van de effecten en het advies geven aan de beleidsmakers? Dan is deze functie binnen het team ‘Agro Food Ketens’ iets voor jou! 

Binnen RVO zijn er veel instrumenten waarvan glastuinders gebruik maken. Sommige daarvan zijn specifiek voor glastuinders ontworpen en andere instrumenten zijn meer generiek, maar glastuinders maken er volop gebruik van. Voorbeelden zijn de fiscale instrumenten EIA en MIA/Vamil, de SDE++, MEI- of EG- subsidie en de Borgstelling landbouw. Tegelijk zijn er andere ontwikkelingen die de glastuinbouw raken. Recent voorbeeld is de verhoging van de energiebelasting die impact heeft op de bedrijfsvoering en investeringsbeslissingen van de glastuinder.

De glastuinbouwsector heeft richting 2030 een duidelijke opgave in het Klimaatakkoord geformuleerd en wil, onder voorwaarden, streven naar klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2040. RVO heeft de ambitie om meer opgave gericht te werken, ook voor de glastuinbouw. Jij kan samen met de coördinator glastuinbouw samenhang brengen in de uitvoering door RVO en vorm geven aan deze nieuwe functie.

Concrete activiteiten jij gaat uitvoeren zijn:

 • Verzamelen en bewerken van de data ten behoeve van de jaarlijkse Monitor Klimaatbeleid en de Energie-Efficientie Richtlijn (EED). Mogelijk ga je dit ook doen voor de andere agrosectoren.
 • Contact onderhouden met medewerkers binnen RVO die regelingen relevant voor glastuinders uitvoeren.
 • Bijhouden van ontwikkelingen in de glastuinbouw.
 • Inhoudelijk bijdragen aan overleggen met de opdrachtgever (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit); pro-actief contact leggen als ontwikkelingen in het veld of bij de uitvoering daartoe aanleiding geven of als opdrachtgever daarom vraagt.
 • Als adviseur aanvragen in het kader van EG of MEI beoordelen.

Om bovenstaande activiteiten goed uit te kunnen voeren bouw je, voor zover nog niet aanwezig, een netwerk op buiten RVO zoals: de (koepelorganisatie) glastuinbouwbedrijven, onderzoeksinstellingen, regionale overheden,  leveranciers etc.

Je bent analytisch ingesteld voor het monitoringswerk en kunt makkelijk verbanden leggen tussen cijfers en beleidsopgaves.

Je beschikt tevens over de juiste communicatieve vaardigheden om je kennis en resultaten zowel mondeling als schriftelijk te kunnen overbrengen, maar ook om de wensen en vraagstukken helder te krijgen. En daarnaast ben je in staat om contacten te leggen en te onderhouden, zowel richting ondernemers als richting opdrachtgevers en collega's.

We vragen dus veel van je maar hebben dan ook een leuke functie te bieden waar je in kunt groeien. Afhankelijk van je kennis en ervaring wordt je gefaseerd in gezet op de verschillende onderwerpen.

Functie-eisen

Voor deze functie is een academisch werk- en denkniveau vereist. Je hebt minimaal enkele jaren relevante ervaring. Je hebt daarmee actuele kennis van de glastuinbouwsector en/of de verschillende (milieu)opgaven en daarbij behorende (technische) uitdagingen waar de bedrijven voor staan.

Competenties:

 • Netwerker
 • Analytisch
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Pro-actief

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Voorlopig werken we vanuit huis. Je standplaats wordt Utrecht. En we verwachten zodra dat
weer mag dat je 1-2 dagen op locatie Utrecht bent voor overleg of om samen te werken. De overige dagen kunnen ingevuld worden met thuiswerken of met het werken op een andere locatie.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als Afdeling Industrie, Agro en Financiering helpen we ondernemers die willen verduurzamen, innoveren en groeien. Met onze technisch-inhoudelijke en procesmatige kennis en onze financieringsexpertise helpen we bedrijven vooruit in de klimaat- en energietransitie, de circulaire economie, en de voedsel- en landbouwtransitie. We hebben daarbij ook aandacht voor ondernemerschap en financiering bij innovatieve startups en het MKB, als initiators van transities. Zo dragen we bij aan de grote maatschappelijke opgaven, en vooral de versnelling van duurzame en innovatieve transities. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Innovatieve startups en MKB.
 • Meer dan 1.100 industriële bedrijven.
 • Alle energie-intensieve brancheorganisaties (zoals chemie, raffinaderijen, bouw, maakindustrie, hightech en ICT, agro & food).
 • De 6 industriële clusters uit het Klimaatakkoord.
 • Het agrarische bedrijfsleven.

Hoe doen we dat?

De afdeling IAF bevat 4 industrie/agro-teams en 4 ondernemerschap- en financieringsteams. Die combinatie van inhouds-, proces-, en financieringskennis levert samenhangende ondersteuning op, waarmee we zowel bedrijven als ministeries verder helpen voor een innovatief en duurzamer Nederland:

 • We hebben een integraal aanbod richting de marktpartijen van kennis, advies, netwerken, subsidies, fiscale regelingen, financiering, aantrekken van buitenlands talent, en monitoring.
 • Op basis van onze uitvoeringservaring werken wij met departementen samen voor effectiever beleid en overheidsinstrumentarium.
 • Wij signaleren ontwikkelingen in zowel de markt als bij beleid. Zo vervullen we een intermediaire rol voor alle partijen.

Met wie doen we dat?

 • In opdracht van en samen met (vooral) de ministeries van: EZK, LNV, IenW, VWS, BUZA, BZK,V&J.
 • Financiële partijen zoals: individuele banken, de NVB, regionale ontwikkelingsmaaschappijen, private equity, de NVP, Invest-NL.
 • RWS, NWO, RIVM, NEa, PBL, CBS, Techleap.
 • Universiteiten en onderzoeksinstellingen.
 • Internationaal netwerk (consulaten, ambassades, EC, VN, IPCC).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en   optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob Walinga, Teammanager

06-46430918

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Verduurzaming Warmtevoorziening Gebouwde Omgeving

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur DIV

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Communicatieadviseur (Adviseur Klant en Informatie)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Nader te bepalen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon