Adviseur huisvesting

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 6 juni Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220328_10
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb je een facilitaire achtergrond en heb je ervaring met huisvestingsprojecten? Wil je met jouw expertise je collega’s een fijne werkomgeving aanbieden? Dan ben jij de adviseur huisvesting waar wij bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar op zoek zijn!

Als adviseur huisvesting kom je te werken binnen de directie Interne Organisatie, op de afdeling Huisvesting en Facilitair Management (HFM) en binnen het team Beleid & Advies. Het team bestaat uit 20 collega’s en samen met je team zorg jij voor een fijne werkomgeving voor al je collega’s bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Je zorgt voor de randvoorwaarden waarin je collega’s het werk kunnen organiseren. Deze rol is op huisvesting, regie, beheersing en in mindere mate techniek gericht. De NVWA heeft landelijk een groot aantal kantoren, laboratoria, steunpunten en toezichtlocaties. Met locaties van Vlissingen tot Lauwersoog en van Almelo tot Scheveningen.

Wat ga je doen?
Je collega’s van de NVWA een fijne werkomgeving bieden; dat doe jij als adviseur huisvesting, samen met je team. Je zorgt voor de randvoorwaarden, waarin je collega’s het werk kunnen organiseren.

Als adviseur huisvesting ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en onderhoud van alle locaties van de NVWA. Je werkt in deze rol veel samen met verschillende stakeholders. Denk hierbij aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en onderhoudspartijen, maar ook met de objectmanagers en assetmanagers over de opvolging van regulier onderhoud, storingsopvolging, stand van zaken van wettelijke taken en energiemutaties.

Op basis van de RI&E’s en ARBO inspecties volg je de huisvesting-gebonden aspecten op. Je signaleert op locatie potentiële verbeterpunten op het gebied van arbo, techniek, netheid, reinheid etc. en je schakelt hierover met de betreffende collega’s.

Als adviseur huisvesting zorg je ook voor de financiële afwikkeling en (voortgangs)bewaking van de (huisvesting en onderhoud) gebonden jaarorders, instemmingsverzoeken en het signaleren en rapporteren van afwijkingen. Verder verwerk je mutaties in (lopende) contracten.

In deze rol werk je nauw samen met de senior adviseur huisvesting en fungeer je als sparringpartner voor de NVWA locatie-coördinatoren. Dagelijks hebben jullie overleg over het dagelijks gebouwbeheer, onderhoud en de te volgen procedures. Je bereidt projecten en/of grotere ingrepen voor en volgt de voortgang van projecten. Verder neem je deel in de uitvoeringstrajecten van lopende projecten. Hierin fungeer je als gemandateerd opdrachtgever, projectleider, eerste aanspreekpunt en uitvoerend deelnemer.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Huisvesting & facilitair management (HFM) is een afdeling binnen de NVWA welke het primaire proces van de NVWA ontzorgd. Zij draagt er zorg voor dat materialen en goederen op snelle en adequate wijze bij de interne medewerker aanwezig zijn. Daarnaast zorgt de afdeling HFM ervoor dat de eigen kantoren op orde zijn en voldoen aan de kaders die het Rijk hiervoor stelt en maar ook binnen de kaders van de bedrijfscultuur van de NVWA, sober en doelmatig en arbo-conform.

De afdeling Huisvesting en Facilitair Management (HFM) levert diensten en middelen aan de interne organisatie. De kerntaken zijn het doen van beleidsvoorstellen over, het organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op het vlak van:

 • Huisvesting, werkplekinrichting, catering en schoonmaak.
 • Vervoer.
 • Documentaire informatievoorziening, receptie en post.
 • Functionele standaard uitrusting.

De afdeling HFM bestaat uit drie teams: Beleid & Advies (BA), Facilitaire Ondersteuning (FO) en Documentaire informatie voorziening (DIV). Elk team heeft een teamleider. Alle drie teamleiders rapporteren direct aan het Hoofd HFM. Het Hoofd HFM en de drie teamleiders vormen tezamen het MT HFM.

Team Beleid & advies heeft als belangrijke taak de vraagbundeling van facilitair management bij de NVWA om het primaire proces te ontzorgen. Denk hierbij aan adviseren en anticiperen bij grote aanbestedingstrajecten Rijksbreed, advisering en coördinatie van huisvestingsprojecten, advisering en participatie in mobiliteit, wagenparkbeheer en vervoer, advisering en organisatie van werkplekinrichting, beveiliging, hospitality services en advisering en participatie in logistiek en de functionele standaarduitrusting.

Kerntaken:

 • Samenstellen van de facilitaire producten- en dienstencatalogus.
 • Ontwikkelen van beleid op de domeinen facilitair, huisvesting en mobiliteit, gericht op de specifieke eisen van het primaire proces van de NVWA.
 • Zorgdragen voor inrichting, beheer en onderhoud van huisvesting en werkplekken voor NVWA-medewerkers.
 • Zorgdragen voor de mobiliteitsmiddelen voor NVWA-medewerkers.
 • Zorgdragen voor beheer en onderhoud van technische installaties voor het primaire proces (bv. kassen en laboratoria).
 • Zorgdragen voor de fysieke beveiliging.
 • Organiseren van de BHV voor de NVWA.
 • Organiseren van het Monstertransport.

Informatie over de vacature is te verkrijgen bij
Naam: dhr. J. (Jeroen) Booij, Teamleider Team Beleid & Advies
Telefoonnummer: 06-50495321

Informatie over de sollicitatieprocedure bij W&S
Telefoon: 06-20013 684
E-mail: solliciteren@minezk.nl

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.
Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Booij, Teamleider Team Beleid & Advies

06-50495321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Productveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur Management Development

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur Administratieve Controle

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon