Adviseur Informatie Beveiliging

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Twee jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 10 juni Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 102-139
 • Plaatsingsdatum 20 mei 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Wij zijn zoek naar een Adviseur Informatie Beveiliging in het profiel: Technologie om ons team te versterken.

Wat voor een collega zoeken wij?
Voor het profiel Technologie zoeken wij een ‘doener’.
Een collega die doelgericht resultaat neerzet in lijn met de doelstellingen van het team en de organisatie. Op het juiste moment doeltreffende besluiten neemt die gevolgen kunnen hebben voor het eigen organisatieonderdeel of partner organisaties. Die zich flexibel kan aanpassen en kan inspelen op andere personen en in een dynamische omgeving en zich snel ontwikkelende omstandigheden. Initiatief neemt en kansen zoekt. Proactief acties onderneemt ter structurele verbetering van de resultaten van het eigen organisatieonderdeel. Is bestendig tegen stress, blijft kalm, doelgerichtheid en kan presteren onder druk.

Verder vragen we van de dat je als adviseur goed kan (intern) afstemmen, communiceren, plannen kan opstellen en een gedegen administratie bijhouden.

Wat zijn je taken als Adviseur Informatie Beveiliging:

Specifieke taken
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over IT-kwesties en ondersteunt de Subject Matte Experts (SME’s) in het opstellen van een Informatie Beveiliging Plan (IBP). Je vertaalt Informatie beveiligingseisen (het waarom en wat) richting de SME en toetst of deze door de SME technisch zijn vertaald ( het hoe en waarmee). Samen met je collega’s houdt je overzicht op de getroffen maatregelen en geeft deze vorm in de gedefinieerde bouwblokken. Gecertificeerde bouwblokken en checklijsten op technisch gebied kunnen hier een product van zijn. Ook zal je input moeten geven om het huidige ISMS verder uit te bouwen. Het is goed te realiseren dat stakeholders zich niet alleen in de IV-kolom bevinden en er steeds intensiever wordt samengewerkt buiten de organisatie.

Algemene taken
Compliance
Je ondersteunt het Unit Hoofd en daarmee de UIT lijnmanagers bij het compliant opstellen van procedures; hun taak om daarbij behorende processen compliant te implementeren en het monitoren van het compliant werken van de Unit IT. Dit doen we door gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Risico Management
Je signaleert compliance risico’s en incidenten op het gebied van Informatie Beveiliging en ondersteunt het Unit Hoofd bij het treffen van maatregelen.
Je bent verantwoordelijk voor tijdige evaluatie van risico’s en beheersingsmaatregelen in het door de Subject Matter Experts (SME) opgestelde risicobehandelplan (RBP)

Audit
Als Adviseur Informatie Beveiliging heb je kennis om de IB processen te auditen binnen de Unit IT, dit doe je aan de hand van Compliance Verplichtingen. Ook ondersteun je de Subject Matter Experts (SME) om mitigerende maatregelen/controls te definiëren, (doen laten) implementeren, te beoordelen op effectiviteit, te monitoren en te rapporteren.

Ook als je expertise buiten bovenstaand kader valt, maar je denkt dat je een wezenlijke bijdrage aan de IT-security voorzieningen van de MIVD kan leveren, ontvangen we graag je reactie.

Je hebt een afgeronde HBO opleiding of WO opleiding. Bij voorkeur ben je afgestudeerd in een opleidingsrichting zoals security management, cyber security, integrale veiligheidskunde, business IT & management, risicomanagement of Informatica met een specialisatie in Informatiebeveiliging. Of je kunt aantonen dat je met een andere opleidingsachtergrond de werkervaring op informatiebeveiligingsgebied hebt opgedaan.

Kennis/Opleidingseisen:
Je bent in het bezit van een of meer actuele certificering(en) in het vakgebied van Informatie Beveiliging.

 • SSCP - Systems Security Certified Professional
 • CISSP - Certified Information System Security Professional
 • CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control
 • CISA - Certified Information Systems Auditor
 • CISM - Certified Information System Manager
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2 en een heldere en zakelijke manier van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.

Ervaringseisen:

 • Kennis van en ervaring met BIO, VIRBI; ISO 27001; ISO 27005 is een pré.
 • Ruime ervaring met ITILv4 en/of SAFe.
 • Audit ervaring en/of ervaring met Risico Management is een pré.
 • Je hebt meer dan 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt ervaring met het werken in multidisciplinaire teams.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het I en V- of opsporingsdomein.
 • Je hebt werkervaring binnen de Rijksoverheid in het algemeen of het werkveld van Inlichtingen en Veiligheid (Politie, Justitie, Defensie, etc.) in het bijzonder.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Dit salaris is gebaseerd op basis van een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Twee jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 • Voor meer informatie over het sollicitatieproces kun je mailen naar [email protected]
 • We vragen je om niet met anderen te spreken over je sollicitatie bij de MIVD. Het kan je sollicitatie en eventuele loopbaan bij de MIVD schaden en je veiligheid in gevaar brengen.
 • De functie geeft je beperkingen en verplichtingen in de vrijheid van handelen, zowel professioneel als in de privésfeer.
 • Een veiligheidsonderzoek op niveau A, eventueel een psychologisch onderzoek, het opvragen van referenties en online screening zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden mogelijk gescreend.
 • Houd er rekening mee dat de selectieprocedure, inclusief het veiligheidsonderzoek, ongeveer vijf maanden in beslag kan nemen.
 • Er zijn geen mogelijkheden om thuis te werken in deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De MIVD bestaat, naast een directie uit stafafdelingen, operationele afdelingen en ondersteunende afdelingen. Je komt te werken bij de Unit IT. Een hoogwaardige IV/ICT-omgeving is voor de MIVD van vitaal belang. De Unit IT is de leverancier van eigentijdse informatiesystemen ter ondersteuning van de inlichtingen- en veiligheidsprocessen van de MIVD. Kernwaarden zijn daarbij klantgerichtheid, adaptief vermogen en resultaatgerichtheid (effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig). In de praktijk is er sprake van multidisciplinaire IT-teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een groep van diensten, applicaties en systemen. De unit omvat tevens de disciplines business analyse, architectuur en projectmanagement. Ook worden nationaal en internationaal relaties onderhouden op het gebied van informatievoorziening, in het bijzonder ten behoeve van militaire operaties.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dedicated HR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dedicated HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT Architect Eibergen

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Eibergen
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior ICT Engineer Applicatiehosting

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Solution Architect

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon