Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 6 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 24 september Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 1126344
 • Plaatsingsdatum 17 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Als IV-adviseur ondersteun je de directie particulieren bij vraagstukken rondom gegevensverwerkingen met betrekking tot privacywetgeving. Dat betekent dat je de awareness op het gebied van privacywetgeving en IV vergroot. Een afwisselend takenpakket, binnen een dynamische omgeving.” Godfried Metternich, kwartiermaker bureau directieondersteuning van de directie Particulieren bij de Belastingdienst.

Als adviseur kom je met concreet advies. Je levert deze adviezen niet alleen op verzoek, maar ook pro-actief, passend in de ontwikkeling van de directie. Ook werk je nauw samen met teamleiders en afdelingshoofden die verantwoordelijk zijn voor de portefeuilles binnen de directie particulieren. Je neemt deel aan verschillende werkgroepen binnen de Belastingdienst en bent een deskundig gesprekspartner voor de andere directies. De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van informatie beveiliging heb jij scherp op je netvlies. Deze ontwikkelingen en de verschillende wensen en behoeften vertaal jij naar passende producten en diensten. Daarbij heb je oog voor risicosituaties en kansen. Kortom, jij signaleert knelpunten én komt met voorstellen. Je werkt mee aan de voorbereiding op debatten, het schrijven van notities, beantwoorden kamervragen etc.

De Belastingdienst werkt volgens de wet- en regelgeving. Zodat we een betrouwbare en veilige omgang met gegevens kunnen borgen en de gegevens van die miljoenen Nederlanders niet op staat komen te liggen. De basis daarvan? Nationale en Europese wetgeving en rijksbeleid voor de bescherming van persoonsgegevens, informatiebeveiliging en toegangsbeveiliging, zowel fysiek als logisch. Deze kaders worden door de afdeling IV en databeheersing vertaald in beleid. Jij zorgt ervoor dat deze kaders en beleid juist worden toegepast binnen de directie Particulieren. Je legt daarom contacten binnen de afdeling IV en databeheersing.

In jouw rol als adviseur formatiebeveiliging, zorg je voor de borging van het effectieve en verantwoorde gebruik van gegevens binnen de directie Particulieren en de controle daarop. Je treedt op als data-beschermheer/vrouw en vervult daarmee een tactische functie. De adviseur informatiebeveiliging vormt de brug tussen de IV- en de primaire uitvoering van de dienst. In een prettige werkomgeving zorg je voor rapportages, kwaliteitscontroles en verantwoording op informatiebeveiligingsgebied.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • De identificatie van de eisen die aan gegevens worden gesteld voor operationele-, intelligence en BI-toepassingen.
 • De kwaliteit van gegevensomschrijvingen, -betekenissen, integriteitsregels en domeinwaarden.
 • Het monitoren van en rapporteren over het voldoen aan interne gegevensstandaarden van de directie Particulieren. (o.a. modellering van gegevens) en geldende wet- en regelgeving, waaronder archiveren en schonen.
 • De toepassing van beveiligings- en gegevensbeschermingsstandaarden
 • De analyse en verbetering van gegevenskwaliteit
 • De identificatie en oplossing van gegevens gerelateerde issues.

De adviseur informatiebeveiliging heeft op operationeel niveau de beschikking over functioneel beheerders, die centraal georganiseerd werken. De beheerder faciliteert de gegevensgebied-verantwoordelijke bij het gebruik van een informatievoorziening en monitort op de afgesproken kwaliteit en gebruik van gegevens.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe medewerker van Godfried? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma in een relevante richting zoals bedrijfseconomie of informatietechnologie
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring op het gebied van security- en
 • informatiebeveiliging.
 • Je hebt kennis van het vakgebied informatiebeveiliging en kunt dit aantonen met certificeringen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de Rijksoverheid en bent bekend met rollen als chief information officer, chief information security-officer en privacy-officer.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van relevante wet- en regelgeving en overheidskaders. Denk aan Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst, Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming. En aan andere relevante normenkaders zoals ISO 27001.
 • Je beschikt over ruime kennis van data management
 • Je hebt kennis van en ervaring met datakwaliteitseisen en hoe deze te vertalen naar verbeterinitiatieven
 • Je hebt kennis van data modelleren (ERD, FCO-IM, etc.) en kan verbeterbehoeften vertalen naar plannen en de uitvoering van de plannen organiseren.

Jouw competenties?

 • organisatiesensitiviteit
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin?

Je hebt goede analytische vaardigheden en weet hoe je mensen kunt overtuigen. Het spel tussen de organisatie en de politiek begrijp je én kun je meespelen. Daarnaast kun je uitstekend adviseren en je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken. Jouw instelling is flexibel, leergierig en enthousiast. Als echte teamspeler ga je samen met je collega’s voor het beste resultaat.

Je hebt kennis van de processen en de daarin gebruikte gegevens binnen een domein en je bent een echte netwerker. Je weet op zowel operationeel als bestuurlijk niveau te schakelen tussen IV-medewerkers en medewerkers van de uitvoerende, faciliterende en kaderstellende directies.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 6 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

Wanneer dat het geval is, willen we je graag uitnodigen voor een selectiegesprek. De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 30 september 2020. Vanwege de huidige maatregelen vinden deze gesprekken plaat via videobellen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure (uitgezonderd interne horizontale kandidaten), evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie particulieren is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ongeveer 12 miljoen binnenlandse belastingplichtigen, in het buitenland gevestigde belastingplichtigen, grensarbeiders, werknemers van internationale organisaties én diplomaten. Het kwalitatief goed, effectief en efficiënt behandelen van deze groep is imagobepalend voor de Belastingdienst. De belangrijkste fiscale gebieden zijn inkomensheffing niet-winst en schenk- en erfbelasting. Daarnaast behandelen we alle klachten voor de directies particulieren, grote ondernemingen, midden- en kleinbedrijf, centrale administratieve processen en klantinteracties en services. En we sturen de Belastingdienst Caribisch Nederland aan.

Het bureau directieondersteuning ondersteunt de directie particulieren met een multidisciplinaire aanpak bij de realisatie van de strategische doelstellingen. Daarnaast spelen we een rol bij in- en externe ontwikkelingen. De adviseurs die werken bij het bureau richten zich onder andere op de uitvoerings- en toezichtstrategie, bedrijfsvoering en informatiemanagement.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Godfried Metternich, Kwartiermaker bureau directieondersteuning

06-20444187

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jurriaan Stumpel, Adviseur Werving & Selectie

06-41314940

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Datacoördinator/IV adviseur

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Controlemedewerker (internationaal)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Heerlen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 15 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Registeraccountant (internationaal)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Heerlen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon