Adviseur informatiebeveiliging

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch
 • Reageren voor 10 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 20/22-06
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Dankzij jou kunnen de directies van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag erop vertrouwen dat informatie passend beveiligd is. Een belangrijke taak, want jouw collega’s werken aan dossiers rond gezond en veilig werken, subsidieregelingen voor (om)scholing en een nieuw pensioenstelsel. Jij zet in op zorgvuldige dataverwerking en -uitwisseling. Zo draag je als security-officer bij aan thema’s die de bestaanszekerheid van mensen raken.

Jij helpt de directies van onze directoraten-generaal (DG’s) bij het toepassen van de informatiebeveiligingsrichtlijnen in hun beleid en bij de uitvoering daarvan. Zo voer je risicoanalyses uit, stel je beveiligingseisen vast om risico’s te beperken en tref je passende maatregelen. Met risicomanagement en het gebruik van open standaarden zorg je voor goede beveiliging van informatie(systemen) én van de gegevens van burgers en bedrijven. En met een continu kritische houding kom je tot een juiste afweging van de risico’s bij de uitvoering van beleid en de gevolgen voor de burger.

Daarnaast ben je het aanspreekpunt bij diverse informatiebeveiligingsvraagstukken en geef je gevraagd en ongevraagd advies. Wordt er een nieuw beleidstraject gestart? Dan zorg je dat je vroegtijdig betrokken bent en ondersteun je bij het vormgeven van de informatiebeveiligingsvereisten. Jij ziet erop toe dat de ‘centraal geformuleerde normen’ worden vertaald naar een praktische toepassing binnen de DG’s. Hierbij werk je nauw samen met de adviseur informatiemanagement en de privacy-adviseur van het DG.

Verder vervul je een regierol op het gebied van security-compliance, draag je bij aan het bewustzijn over informatiebeveiliging onder de collega’s binnen de DG’s en zorg je dat processen worden geschreven en geïmplementeerd. Ook lever je input voor voortgangsrapportages en ben je de voortrekker van de jaarlijkse zelfevaluatie veiligheid en privacy. Daarnaast ben jij dé schakel tussen het DG waarvoor je werkt en de stafdirecties binnen ons ministerie. En schuif je regelmatig aan bij overleggen over nieuw te ontwikkelen beleid en wetgeving. Met alle kennis die je hier opdoet, ben je als adviseur informatiebeveiliging van grote waarde voor het management.

Ondersteuning, advisering, uitvoering en regievoering op het gebied van informatiebeveiliging: je vindt het dus allemaal in jouw verantwoordelijke en veelzijdige functie. En dat binnen een organisatie met grote maatschappelijke vraagstukken.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Je gaat aan de slag bij het directoraat-generaal Werk (DG Werk) of het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI). DG Werk is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaal-economische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen en -omstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. Bij DG SZI richten we ons op het beleid rondom sociale zekerheid en volksverzekeringen, werknemersregelingen, samenleving en integratie en participatie en decentrale voorzieningen.

In het team waar je terechtkomt wisselen we de juiste zakelijkheid af met sociale activiteiten. Gooi gerust regelmatig een voorstel in de groep voor een ontmoeting of borrel op kantoor of daarbuiten. Want iedereen is in voor een beetje ontspanning op zijn tijd.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van de Streek

06 500 83 205

Recruitmentteam SZW

070 333 66 80

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur privacy, informatiebeveiliging en -management

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator Informatiehuishouding

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur informatiemanagement

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon