Adviseur informatiebeveiliging

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch
 • Reageren voor 20 februari
 • Vacaturenummer 20/22-06
 • Plaatsingsdatum 19 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Mogelijkheden scheppen voor ouders om werk en de zorg voor kinderen te combineren. Kaders stellen voor gezond en veilig werken. Subsidieregeling voor (om)scholing. Een nieuw pensioenstelsel. Allemaal thema’s die de bestaanszekerheid van mensen raken. Daarvoor maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Den Haag beleid. Dossiers waarbij het van groot belang is dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de vereisten van informatiebeveiliging, zoals dataverwerking, de uitwisseling van persoonsgegevens en gegevensbescherming. Jij draagt daar als adviseur informatiebeveiliging direct aan bij. Ter uitbreiding van het cluster Informatiebeveiliging & Privacy (IB&P) zoeken wij een adviseur informatiebeveiliging en cybersecurity voor het directoraat-generaal Werk (DG Werk).

Jouw functie bestaat uit meerdere lagen: ondersteuning, advisering, uitvoering én regievoering op het gebied van informatiebeveiliging. Je ondersteunt en adviseert de directies van het DG bij het toepassen van de richtlijnen voor informatiebeveiliging in hun beleid en in de uitvoering daarvan. Door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, het vaststellen van beveiligingseisen om het risico te beperken en het treffen van passende maatregelen, zorg jij er op basis van risicomanagement voor dat de directies erop kunnen vertrouwen dat de informatie(systemen), in lijn met wet- en regelgeving, passend beveiligd zijn. Je hebt in je werk aandacht voor de kansen en risico's van digitalisering en ben je op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Je bent in staat om op basis van o.a. richtlijnen vanuit het NCSC heldere adviezen en toepasbare processen te formuleren die het volwassenheidsniveau van het DG verhogen.

Dit vraagt van jou een continu kritische houding voor een juiste afweging van de risico’s bij de uitvoering van het beleid en de gevolgen voor de burger.
Je bent daarnaast het aanspreekpunt voor de directies voor diverse informatiebeveiligingsvraagstukken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Wordt er een nieuw beleidstraject gestart, dan zorg je er voor dat je vroegtijdig betrokken bent en ondersteunt bij het vormgeven van de informatiebeveiligingsvereisten. Jij zorgt ervoor dat de ‘centraal geformuleerde normen’ worden vertaald naar een praktische toepassing binnen het DG. Hierbij werk je nauw samen met de adviseur informatiemanagement en de privacy adviseur van het DG.

Verder vervul je een regierol op het gebied van security compliance, lever je input aan voortgangsrapportages en ben je de trekker van de jaarlijkse zelfbeeld veiligheid en privacy. Ook ben jij dé schakel tussen het DG en de stafdirecties binnen SZW. Omdat je regelmatig aanschuift bij overleggen die gaan over nieuw te ontwikkelen beleid en wetgeving ben je goed op de hoogte van wat er speelt. Met al die kennis ben je als adviseur informatiebeveiliging dus van grote waarde voor het management.
Kortom, een verantwoordelijke en veelzijdige functie binnen een organisatie met grote maatschappelijke vraagstukken.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

De twee eigenschappen die jou typeren in de rol van adviseur informatiebeveiliging zijn daadkracht en doortastendheid. Wanneer je communiceert met directieleden, beleidsmedewerkers en externe partijen doe je dit resoluut, je voelt precies aan wanneer het tijd is om je standpunt of idee te delen en op welke manier je dat het beste kunt doen. Je schuwt niet om tegenspraak te geven. Als jij van mening bent dat iets beter kan, dan draag je ook oplossingen aan en voer je ze uit. Voor jou staat het belang van het collectief voorop. En zelfreflectie vind je belangrijk. Want evengoed vraag je je collega’s hoe zij een bepaald vraagstuk aanvliegen. Ook ben je een uitstekende planner, geef je duidelijk je grenzen aan en kun je snel schakelen tussen verschillende taken.

Wij zien graag de volgende criteria terug in jouw profiel:

 • Je beschikt over aantoonbaar hbo- of wo-werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis van informatiebeveiliging en cybersecurity;
 • Je beschikt over aantoonbare kennis van de relevante wet- en regelgeving, waaronder informatiebeveiligingsvoorschriften. Denk aan ISO 270001/2, BIO, VIR en VIR-BI;
 • Je hebt minimaal drie tot vijf jaar praktische werkervaring met het uitvoeren van risicoanalyses en het implementeren van beveiligingsnormen in een grote bestuurlijke of complexe organisatie met complexe samenwerkingen;
 • Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke informatie;
 • Je bent op de hoogte van recente, voor SZW en haar partners relevante cybersecturity-ontwikkelingen;
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met privacy en informatievoorziening;
 • Voldoe jij nog niet aan alle bovenstaande eisen, maar denk je wel dat dit de functie voor jou is? Twijfel dan niet om toch te solliciteren.

Competenties

 • Zelfsturend en zelfstartend;
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Overtuigingskracht;
 • Plannen en organiseren;
 • Samenwerken;
 • Presenteren;
 • Analytisch vermogen.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6045,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via hrmwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

DG Werk is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaal economische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken.
In het team waar je terecht komt vinden we het belangrijk dat de juiste zakelijkheid wordt afgewisseld met sociale activiteiten. Gooi gerust regelmatig een voorstel in de groep voor een ontmoeting of borrel op kantoor of daarbuiten. Want iedereen is in voor een beetje ontspanning op zijn tijd.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Je gaat aan de slag bij het directoraat-generaal Werk (DG Werk) of het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI). DG Werk is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaal-economische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen en -omstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. Bij DG SZI richten we ons op het beleid rondom sociale zekerheid en volksverzekeringen, werknemersregelingen, samenleving en integratie en participatie en decentrale voorzieningen.

In het team waar je terechtkomt wisselen we de juiste zakelijkheid af met sociale activiteiten. Gooi gerust regelmatig een voorstel in de groep voor een ontmoeting of borrel op kantoor of daarbuiten. Want iedereen is in voor een beetje ontspanning op zijn tijd.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Floor van Soest

06-21522797

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van de Streek

06-50083205

Recruitmentteam SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior juridisch adviseur arbeidsmarktfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag en Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker Inburgering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon