Adviseur Informatiebeveiliging en Privacy

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch
 • Reageren voor 15 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS24-1250(DUS-I)
 • Plaatsingsdatum 29 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bijdragen aan de uitvoering van het hele subsidietraject van A tot Z. Meedenken met de ontwikkelingen van nieuwe regelingen. Meewerken van het voortraject tot en met de evaluatie van de uitvoering. Dat zijn de belangrijkste taken als subsidieadviseur bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ook werkzaam voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op ons kantoor in Den Haag en vanuit huis draag jij eraan bij dat subsidies volgens de geldende wet- en regelgeving worden ingediend, beoordeeld en verstrekt. Jij zet je dagelijks in voor maatschappelijk belangrijke thema’s op het gebied van onderwijs, gezondheid en sport.

De opgave

De afdeling organiseert een goed bestuurlijk proces voor de directeur en het management, werkt in de breedte van de organisatie aan informatiemanagement, aan een goede kennisfunctie en geeft invulling aan de juridische functie bij DUS-I. De afdeling creëert inzicht en overzicht in het totale kwaliteitsbeeld van de organisatie, dat in lijn is met de strategie die het CMT daarvoor vaststelt. KB haalt ervaringen van buiten naar binnen, maakt relevante ontwikkelingen in de omgeving zichtbaar en voert het gesprek over de mogelijke betekenis hiervan voor de dienstverlening van DUS-I.

De afdeling bestaat uit de volgende functies: Afdelingshoofd, Juridisch adviseurs, Juridisch medewerker, Programmamanagers, Procesadviseurs, Adviseurs Data en Beleidsinformatie, Directiesecretaris en Beleidsadviseur.

Als Adviseur Informatiebeveiliging en Privacy bij DUS-I speel je een cruciale rol in het waarborgen van de informatiebeveiliging binnen de organisatie. Samen met je directe collega adviseer je (gevraagd en ongevraagd) over hoe de omgang met vertrouwelijke informatie moet worden ingericht en nageleefd zodat de veiligheid van informatie gewaarborgd is. Je bewaakt als ‘second line of defence’ de compliance van DUS-I met wet- en regelgeving.

DUS-I is lid van KleinLef, een informeel samenwerkingsverband van kleinere uitvoeringsorganisatie (tot 500 fte). Samen willen zij bijdragen aan een betere dienstverlening aan burgers, (mede-)overheden en bedrijven. Omdat een aantal organisatie binnen het KleinLef verband te klein is voor een eigen CISO, stelt DUS-I capaciteit aan hen beschikbaar voor CISO werkzaamheden. Dat betekent dat jij ook regelmatig aan de slag gaat met Informatiebeveiliging (IB) vraagstukken binnen deze organisaties.

Jouw hoofdtaken bestaan onder andere uit:

 • Je analyseert wet- en regelgeving en rijksbrede kaders op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en vertaalt deze naar uitvoeringsbeleid, kwaliteitseisen en procesarchitectuur voor DUS-I.
 • Je organiseert besluitvorming en adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd over vraagstukken/risico’s rond informatiebeveiliging, cybersecurity en privacy.
 • Je doet voorstellen om beleid te vertalen naar concrete acties en je ondersteunt de organisatie bij de uitvoering van deze acties met als doel naleving van het informatiebeveiligingsbeleid te bewerkstelligen.
 • Je voert de regie over de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)-maatregelen en overige security-maatregelen in de informatievoorziening van DUS-I
 • Je toets processen en procedures op de naleving van de gestelde kaders binnen wet- en regelgeving op het vlak van informatiebeveiliging en privacy.
 • Uitvoeren van controles op de beheersing van maatregelen en beoordelen van afwijkingen van het beleid op basis van risico's.
 • Je analyseert de resultaten van het gevoerde beleid, de voortgang van de implementatie van nieuwe maatregelen, opgetreden incidenten, ondernomen acties en de resultaten van controles.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over knelpunten in bestaande processen en procedures aan het management en medewerkers van DUS-I.
 • Je speelt een belangrijke rol in het stimuleren van het beveiligingsbewustzijn met betrekking tot informatiemanagement binnen de DUS-I organisatie door het geven van voorlichting en opleidingen.
 • Signaleren en adviseren van risico's en zorgen voor adequate oplossingen.
 • Je volgt de ontwikkelingen van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en adviseert het centraal management over het te voeren beleid.
 • Je stelt periodiek rapportages op over informatiebeveiliging en privacy.
 • Je voert samen met betrokken medewerkers risico- en root cause analyses uit.
 • Vertegenwoordigen van DUS-I in (rijksbrede) samenwerkingsverbanden.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Nazia Mangal, HR Adviseur

06-21310430

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Intern controleur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Intern controleur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Relatiebeheerder

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon