• Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 3
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 1 juni
 • Vacaturenummer 1192954
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Samen met je collega’s van het team Advies en Regie zorgen dat de informatie binnen de Belastingdienst betrouwbaar en duurzaam toegankelijk wordt, is en blijft. Dat doe jij als adviseur informatiehuishouding. Vanuit Utrecht treed je op als dé intermediair tussen de uitvoering van de dienstverlening van je afdeling en dienstonderdelen van de Belastingdienst.

Dit doe jij bij de Belastingdienst
Jij bent de deskundige gesprekspartner op het gebied van postverwerking en document- en archiefbeheer op zowel operationeel als tactisch niveau. Bij de afdeling Informatiehuishouding adviseer je afnemers binnen de Belastingdienst over onze dienstverlening, met name over document- en archiefbeheer. Je bouwt relaties op, borgt werkafspraken en –instructies en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden. Dit alles doe je op basis van én met kennis over de geldende wet- en regelgeving en rijksbrede kaders. Met je collega’s – (senior) adviseurs, recordsmanagers en kwaliteitsmedewerkers – voer je de regie op de kwaliteit en uniformiteit van de werkzaamheden van de afdeling. Je treedt hierbij op als intermediair tussen de uitvoering van onze dienstverlening en de organisatieonderdelen die de diensten afnemen. Door verantwoordelijkheden rond informatiehuishouding goed in te richten (governance) leg je zo een stevig fundament.

Verder ben je betrokken bij diensten die vanuit het team zelf worden geleverd. Denk aan adviseren, begeleiden en uitvoeren van activiteiten op het gebied van document- en archiefbeheer. Ook ben je betrokken bij de uitvoering van de tweejaarlijkse monitor van het kwaliteitszorgsysteem op het gebied van de informatiehuishouding bij de dienstonderdelen van de Belastingdienst. De uitkomst van die monitor help je te verwerken in verbeterplannen en je adviseert de dienstonderdelen over de aanpak. Daarnaast annoteer je voor diverse (interdepartementale) overleggen, projecten en programma’s. Denk aan het rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding en het programma Informatie op Orde. Je voert deze werkzaamheden uit met een groep adviseurs die onderling het werk hebben verdeeld, maar ook als koppels elkaar kunnen ondersteunen en vervangen.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Jouw vakinhoudelijke kennis en expertise van informatiehuishouding hier goed van pas komen.
 • Je de kans krijgt echt een expertrol te pakken, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame toegankelijkheid, bewaren en vernietigen, selectielijsten, openbaarmaking, documentmanagement en recordsmanagement.
 • Je opereert op het boeiende snijvlak van beleid, ICT en informatie, waar je te maken hebt met complexe wet- en regelgeving en (inter)departementale (beleids)kaders.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Dagelijks richt ik me op het optimaliseren van de informatiehuishouding binnen de Belastingdienst. En participeer ik in de bijbehorende rijksbrede trajecten. Het is interessant om met verschillende mensen van verschillende organisaties in gesprek te zijn over onderwerpen die ons raken.” Kim, adviseur informatiehuishouding bij de Belastingdienst.

 • Je hebt hbo-werk- en –denkniveau op het gebied van informatiekunde, informatiedienstverlening en –management of archivistiek.
 • Je hebt kennis van (rijksbrede) ontwikkelingen op het gebied van informatiehuishouding.
 • Je hebt ervaring met informatie- en documentmanagementsystemen, en met systemen op het gebied van recordsmanagement, evenals met (archief)wet- en regelgeving.
 • Je hebt ervaring met het opstellen of begeleiden van verbeterprogramma’s.
 • Je hebt goede communicatieve en adviesvaardigheden.

Jouw competenties

 • klantgerichtheid
 • analyseren
 • samenwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €4.707 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • In overleg wordt er een selectiegesprek gepland. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Organisatie Centrum Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD) levert producten en diensten op het gebied van de bedrijfsvoering aan medewerkers van de Belastingdienst, Douane, Toeslagen én andere rijksdiensten. SSO CFD is een concerndienstverlener en voert samen met collega-concerndienstverleners de regie op het gehele pakket van de rijksbrede facilitaire dienstverlening. 

Bij SSO CFD staat voor iedere medewerker het belang van de klant voorop. Wij voegen waarde toe aan de doelen en processen van onze klanten door hen te ondersteunen op het gebied van facilitaire dienstverlening, huisvesting, inkoop en informatiehuishouding. Zo kunnen onze klanten zich maximaal richten op hun primaire proces.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Robert Gaarlandt, Teammanager Advies & Regie Afdeling Informatiehuishouding

06 - 48 13 59 96

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Carla Nienhuis, senior adviseur Werving & Selectie

06 - 46 81 27 02

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Informatiehuishouding

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Informatiehuishouding

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur informatiehuishouding

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon