• Utrecht
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 30 juni 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 311397, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word adviseur informatiehuishouding bij het Commando Materieel en IT
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als adviseur informatiehuishouding draag je bij aan het op orde houden van de informatiehuishouding van COMMIT en het informatiegericht werken en optreden van defensie

Wat ga je doen? 

Als Adviseur Informatiehuishouding (MIHH) vervul je een cruciale rol binnen de informatie management-organisatie en vertegenwoordig je COMMIT in diverse defensie-brede overleggen. In deze functie draag je bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van het Informatie Management (IM) plan en implementeer je dit plan namens de MIHH. Je identificeert en voert verbeteringen door binnen IM-vraagstukken, bevordert de zichtbaarheid, toegankelijkheid en het eenduidig begrip van informatiestromen, en implementeert defensie-brede IM-kaders en aanvullende richtlijnen en standaarden die zijn opgesteld door de MIHH. Bovendien coördineer je IM-opleidingen, IM-trainingen en IM-bewustwordingsprogramma’s, en stem je af met het IV-management en Security om de kwaliteit en beveiliging van IV-diensten gedurende de gehele levenscyclus te waarborgen. Als coördinator documentaire informatievoorziening (CODI) coördineer en toets je de inrichting en werkwijze binnen de documentaire informatievoorziening en stel je deze vast.

Je levert brede ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door het begeleiden van bottom-up verbetertrajecten en het voorbereiden van inhoudelijke bijdragen aan het bedrijfsvoeringproces. Daarnaast bied je alternatieven, oplossingsrichtingen en adviesproducten aan op basis van inhoudelijke analyses en implementeer je producten en diensten zowel inhoudelijk, procesmatig als procedureel. Je draagt bij aan de ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen.

Een belangrijk onderdeel van je rol is het evalueren en monitoren van de bedrijfsvoering. Dit doe je door het uitvoeren van onderzoeken en het geven van inhoudelijk advies, bijdragen aan de ontwikkeling en coördinatie van evaluaties, en het monitoren en bewaken van de uitvoering van bedrijfsvoeringprocessen.

Daarnaast geef je uitvoering aan projecten binnen het procesdomein Informatie en neem je deel aan (inter)departementale projecten op dit vakgebied. Je legt verantwoording af over de kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, adviesproducten en adviezen, en je werkzaamheden zijn gebaseerd op specifieke beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, processen en procedures. Je neemt beslissingen over de uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen en de inhoud van het te leveren advies van deelproducten.

In deze functie onderhoud je zowel interne contacten binnen je eigen team en de directies van COMMIT als externe contacten bij andere defensieonderdelen over het procesdomein Informatie. Deze contacten zijn gericht op de voorbereiding, advisering en implementatie om inhoudelijk af te stemmen en te adviseren.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken? 

 • Je komt te werken bij de decentrale CIO-office van COMMIT. We zijn een afdeling in opbouw en verwachten de komende jaren in aantal te groeien. Het team bestaat op dit moment uit ca. 10 personen van diverse leeftijd en met diverse werkervaring en achtergrond.
 • Binnen de decentrale CIO-office COMMIT hebben we een aantal aandachtsgebieden onderkend: informatieplanning & -strategie, informatievoorziening, informatiehuishouding, datascience & AI, cyber & security, privacy & ethiek. Iedere collega van de decentrale CIO-office COMMIT heeft in eerste instantie zijn/haar eigen aandachtsgebied, maar veel onderwerpen overlappen meerdere aandachtsgebieden waardoor je regelmatig samenwerkt binnen het team. Jouw aandachtsgebied wordt informatiehuishouding.
 • Als team werken we 1 a 2 dagen samen op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Daarnaast is thuiswerken in deze functie veelal mogelijk. Incidenteel kunnen de werkzaamheden plaats hebben op een andere (defensie)locatie.
 • Binnen je functie heb je veel contact met collega’s van zowel het eigen team als van de andere directies binnen COMMIT en van andere defensie onderdelen.
 • Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Schoonderbeek

06-57790636

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coordinator Business Information Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Coördinator Vraag en Aanbod Management

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jr Security Adviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon