Adviseur Informatievoorziening en ICT (1 fte)

Sociaal en Cultureel Planbureau

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 2 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-574(SCP)
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij op zoek naar een uitdagende Adviseur Informatievoorziening en ICT-functie die je nog grotendeels zelf vorm kunt geven? Ben je breed inzetbaar en vind je het leuk om een actieve bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren en versterken van de informatievoorziening van het SCP? Lees dan verder!

Het SCP is op zoek naar een adviseur Informatievoorziening (IV) en ICT voor 36 uur per week. Het gaat om een nieuwe functie en dat betekent dat je veel ruimte krijgt voor eigen initiatief om de taken en de functie verder vorm te geven. Het is een generalistische functie met twee componenten: IV en ICT.

Informatievoorziening
Vanuit het Rijksbrede IV-programma Open op Orde heeft het SCP een verbeterplan Informatiehuishouding en -voorziening opgesteld. Eén van jouw belangrijkste taken de komende jaren is om er, samen met de clustercoördinator, voor te zorgen dat dit plan wordt uitgevoerd. Je maakt projectplannen, voert deze uit en bewaakt de voortgang. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de informatiebeveiliging van de informatie en de processen van het SCP. Hier rapporteer je ook over.

Voor beide onderdelen ben je een sparringspartner voor de clustercoördinator en neem je deel aan vakinhoudelijke overleggen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling bedrijfsvoering (BV) levert kwalitatief hoogwaardige ondersteunende diensten en expertise zodat iedereen bij het SCP zijn/haar werk goed kan doen. De afdeling BV is één van de drie stafafdelingen van het SCP en is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve interne organisatie. Vanuit een adviserende, controlerende, ondersteunende en kader stellende functie draagt BV bij aan de realisatie van de taken van het instellingsbesluit van het SCP en het behalen van de doelen uit het Meerjarenplan 2021–2025.

De afdeling bestaat uit 3 clusters: Personeel, Organisatie & Ondersteuning, Informatievoorziening & ICT, en Control, Financiën & Inkoop.

Het cluster Informatievoorziening en ICT (IV & ICT) draagt zorg voor een goed functionerende informatiehuishouding met alle aspecten die daaraan zijn verbonden. Daarbij voert het cluster de regie op de informatievoorziening in de brede zin van het woord. De levering van de ICT-diensten is uitbesteed aan de Shared Service Organisatie van het RIVM, SSC-Campus, maar interne ondersteuning wordt ook geboden voor eerstelijns gebruikersvragen.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Het SCP heeft het onderzoek georganiseerd in programma’s. Elke 5 jaar, en zo nodig vaker, wordt het onderzoek en de programma’s herijkt. In 2021 start het nieuwe Meerjarenplan dat loopt tot en met 2025. De 7 onderzoeksprogramma’s die in dit Meerjarenplan staan beschreven, kunnen niet los van elkaar gezien worden: tezamen vormen ze de samenhangende, integrale onderzoeksagenda van het SCP. De samenhang tussen de programma’s in het nieuwe meerjarenprogramma is sterk gericht op de domein overstijgende maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Met de wetenschappelijke kennis die dat oplevert draagt het SCP via beter overheidsbeleid bij aan een betere samenleving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kirsty Wilson, plv. hoofd BV/ Coördinator cluster IV & ICT

06–11017372

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jenny Lekahena, HR-ondersteuner (ma/di/do bereikbaar)

06–11697065

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Sociaal en Cultureel Planbureau nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Kwantitatief onderzoeker programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen

Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Strategisch HR-adviseur

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprise Architect

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon