Adviseur informatievoorziening Passenger Name Record

Koninklijke Marechaussee

 • Stand­plaats Schiphhol
 • Contractduur 2 jaar, na 1 jaar wordt er gekeken of er een vast contract kan worden aangeboden
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 5 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 563713
 • Plaatsingsdatum 5 januari 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Een uitdagende baan op het grensvlak van business en IT? Absoluut! Als adviseur informatievoorziening Passenger Name Record beschrijf je processen, werk je businesscases uit en implementeer je systemen en processen voor de Passagiersinformatie-eenheid Nederland op Schiphol. Vanuit jouw coördinerende en adviserende rol zorg je voor verandering en draag je bij aan een veiligere samenleving.

In deze nieuwe functie maak je deel uit van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) van de Koninklijke Marechaussee. Pi-NL is een jonge organisatie in een complexe omgeving met politieke gevoeligheden en internationale belangen. Je identificeert en analyseert (complexe) vraagstukken op de raakvlakken van beleid, operatie en techniek. Daarnaast adviseer en ondersteun je het managementteam van de Pi-NL over de aanpak van Passenger Name Record (PNR)-vraagstukken binnen en buiten de Pi-NL. Jouw adviezen hebben zowel betrekking op het beleid en nieuwe ontwikkelingen als op de uitvoering van het IV-beleid en de bescherming van persoonsgegevens. Namens de Koninklijke Marechaussee neem je daarbij deel aan overlegorganen op jouw vakgebied; je verzamelt informatie, verzorgt presentaties, draagt bij aan het opstellen van visiedocumenten en programmaplannen, beoordeelt de financiële en technische haalbaarheid en adviseert vanuit jouw specialisme.

Als IV-functionaris ben je de verbindende schakel tussen het management en de operationele medewerkers van de Pi-NL. Je zorgt voor de inhoudelijke en procesmatige afstemming tussen de opdrachtnemer (Pi-NL), de eigenaar (het ministerie van Defensie of de Koninklijke Marechaussee) en de opdrachtgever en verwerkingsverantwoordelijke voor de Pi-NL (het ministerie van Justitie en Veiligheid of de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Je brengt de betrokken partijen bij elkaar en ondersteunt je adviezen met methoden en technieken. Daarbij heb je aandacht voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, ga je zelfstandig en oplossingsgericht te werk en neem je het voortouw bij het realiseren van verbeteringen. Op basis van de input van de betrokken partijen breng je de werkzaamheden en resources in kaart die nodig zijn bij de uitwerking van de diverse oplossingsrichtingen. Voor je businesscases en rapportages gebruik je analyses zoals impactanalyses op basis van SCOPAFIJTH.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL). De Pi-NL zorgt voor het verzamelen, verwerken en verstrekken van passagiersgegevens ten behoeve van het opsporen, voorkomen, onderzoeken en vervolgen van ernstige criminaliteit en terrorisme. De Pi-NL is als zelfstandige organisatie ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee en valt onder het gezag van de minister van Justitie en Veiligheid. We zijn een jonge organisatie en bevinden ons in een complexe omgeving met politieke gevoeligheden en internationale belangen.

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie met militaire status en wordt beheerd door de minister van Defensie. Ze is een van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Vanwege de specifieke taak valt de KMar, in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten, niet onder direct bevel van de Commandant der Strijdkrachten. Behalve wanneer de KMar in het buitenland wordt ingezet voor andere taken dan de politietaak ten aanzien van militairen.

Het Commando Koninklijke Marechaussee (CKMar) voert politietaken uit op grond van de Politiewet (PW) 2012. De taken worden zowel nationaal als internationaal en tijdens missies uitgevoerd. Daarnaast levert het CKMar capaciteit aan de Commandant der Strijdkrachten voor deelname aan (militaire) missies, waarbij het CKMar andere taken uitvoert dan die in de PW zijn opgedragen.

De KMar waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De KMar is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Majoor Toon vd Heijden

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kap. Petra Geijteman

0622127840

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur informatiehuishouding

Koninklijke Marechaussee
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Financiën & Control

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Field Service Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon