• Utrecht, Assen, Den Haag, Roermond, Zwolle  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)
 • Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52115, Plaatsingsdatum: 8 juli 2024

Voor de transitie van de verduurzaming van de industrie speelt de realisatie van de benodigde infrastructuur een cruciale rol. Wil jij een effectieve bijdrage hieraan leveren? Dan past deze functie goed bij jou!

 

Voor de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire industrie is veel nieuwe infrastructuur nodig voor transport en opslag van elektriciteit, waterstof, warmte, CO2 en grondstoffen. Hiervoor zijn wij inhoudelijk betrokken bij projecten over tijdige realisatie energie-infrastructuur ten behoeve van de industrie. Jij gaat met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samenwerken aan de randvoorwaarden voor de transitie, waarbij de besluitvorming over de benodigde infrastructuur en de versnelling van de realisatie van de infrastructuur centraal staat.   
Afstemming met bedrijven, netbeheerders en regionale overheden speelt hierbij een grote rol. Het betreft de inrichting van de infrastructuur van alle relevante energiedragers.

 

De exacte taakinvulling is afhankelijk van jouw kennis, ervaring en competenties, maar zal in hoofdlijnen bestaan uit:

 1. Het ondersteunen van de versnellingsacties die worden vormgegeven.
 2. Netwerk opbouwen van de stakeholders die betrokken zijn bij de infrastructuur van de industrie, zowel binnen RVO als extern.
 3. Advisering en ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met betrekking tot infrastructuur (elektrificatie, warmte, CO2 en H2) en het gehele energiesysteem. Een voorbeeld is beleidsondersteuning in het vertalen van de uitkomsten van de cluster energie strategieën naar mogelijke beleidsopties en het vertalen hiervan naar wet- en regelgeving. Onder andere rond proces van vergunningsverlening, coördinatie op ruimtelijke processen, regulering energiemarkt, toegang tot subsidies, enzovoort. 

 

Je bent de trekker van of neemt deel aan een aantal deeltrajecten binnen het programma:

 • Toetsing en validatie van de (provinciale) cluster energie strategieën (CES)
 • Casegerichte aanpak cluster 6 (oplossen knelpunten infrastructuur voor bedrijven buiten de grote industrieclusters).
 • Het landelijk actieprogramma netcongestie, waaronder de routekaart flexibilisering en de beslisboom flexibilisering.
 • Ontwikkeling van lokale energiehubs, routekaart elektrificatie en uitbreiding van de landelijke waterstof backbone.
 • Support in het blootleggen en beschrijven van knelpunten tussen de projecten van netbeheerders en projecten binnen de poort ten behoeve van de clusterregie, voornamelijk gericht op de mismatch tussen vraag en aanbod in de tijd.
 • Het volgen van relevante ontwikkelingen in Europa en het buitenland rond de interactie van energie-infrastructuur en industrieprojecten, met name in de buurlanden.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt voor hele afdeling Industrie, Agro en Financiering (IAF). Deze afdeling streeft ernaar om op een integrale wijze bedrijfssectoren te ondersteunen. We doen dit in opdracht van ministeries van EZK, LNV en IenW. Op dit moment wordt er gewerkt aan een aantal maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming van de industrie, Circulaire Economie en Kringlooplandbouw. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet zoals financiële regelingen, maatwerkoplossingen, netwerksturing, monitoring, beleidsadviezen, etc.

Binnen de afdeling werken zo'n 200 medewerkers met passie en kennis aan verschillende thema's en instrumenten. Zij werken daarin nauw samen en houden elkaar daarop scherp. Medewerkers worden vanuit de organisatie op verschillende manieren gefaciliteerd in hun functie bijvoorbeeld door middel van IT apparatuur, cursussen en opleidingen.

 

Onze focus ligt op talentgericht werken, daarom werken wij veel aan persoonlijke én inhoudelijke ontwikkeling. Afhankelijk van je wensen is er de gelegenheid om vakinhoudelijke cursussen te volgen. Je kunt ook gebruikmaken van het EZK-leerportaal met een ruim aanbod (online) trainingen, cursussen en opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk leiderschap, strategisch adviseren of politiek-bestuurlijke gevoeligheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Vandaag werken aan de wereld van morgen
De wereld verandert elke dag en wij veranderen mee. Met meer dan 6000 RVO’ers werken we iedere dag aan morgen. We ondersteunen, adviseren en stimuleren ondernemend Nederland. We helpen met innoveren en verduurzamen. Nationaal en internationaal, want ons werk stopt niet bij de grens. Samen werken we aan:
 

 • De verduurzaming van onze energievoorzieningen.
 • Het tegengaan van klimaatverandering.
 • Een omslag naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.
 • Een sterke digitale economie.


Het zijn grote uitdagingen, maar wij geloven dat het mogelijk is. Daarom verbinden we ondernemers, overheden en organisaties om te bouwen aan het Nederland van morgen.
We doen het samen.
 

Wat doen we?
Wij maken overheidsbeleid bereikbaar en uitvoerbaar. Van voorlichting, advies en financiering tot het bieden van een luisterend oor voor ondernemers en organisaties. En dat is nog maar een klein onderdeel van wat we doen. Ondernemend Nederland is ontzettend veelzijdig en daarom zijn wij dat ook.
 

Divers maakt beter
Met enorme uitdagingen op komst, is het juiste talent aan boord hebben belangrijk. Het maakt bij ons niet uit wie je bent. Wij kijken naar wat je kunt en waar jouw ambities liggen. Om de wereld duurzamer te maken hebben we ideeën nodig uit alle hoeken van de samenleving. Daarom hebben we voor iedereen plaats bij RVO, zolang je maar nieuwsgierig en ondernemend bent. We geven je vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Want zo boek jij de mooiste resultaten. Voor jezelf, voor ondernemers en voor morgen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Marcel Verzandvoort 06 46430913

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren RVO

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon