Adviseur Innovatie en Kennis

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20220803_11
 • Plaatsingsdatum 4 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een economisch sterk en duurzaam Nederland, daarvoor is doeltreffend innovatiebeleid nodig. Omdat innovaties onmisbaar zijn om oplossingen te vinden voor grote opgaven op bijvoorbeeld het terrein van klimaat en veiligheid. En extra technologie en innovatie vraagt om extra investeringen.
Innovaties mogelijk maken: daar zet jij je als (senior)beleidsmedewerker bij de directie Innovatie en Kennis (I&K) graag voor in.

Wat ga je doen?
Beleid maken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat doe je niet vanachter je bureau. En zeker niet alleen! Uiteraard werk je samen met de collega’s van jouw directie aan een vraagstuk. Maar je gaat ook het land in, voert gesprekken met stakeholders, onderhoudt je netwerk. Want passend beleid maken lukt alleen als je weet wat er speelt. Je overlegt met bedrijven, belangenpartijen en wetenschappers, om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Al die verschillende partijen hebben zo hun eigen belangen. Jij luistert, weegt belangen tegen elkaar af en vindt zo de juiste weg. Het resultaat is bijvoorbeeld een nieuwe subsidieregeling of beleidsaanpak die beantwoordt aan een ambitie van het kabinet én die kan rekenen op een breed draagvlak in de maatschappij.

Het werkveld van de directie Innovatie en Kennis is breed en kenmerkt zich door een grote en diverse groep van bestuurlijke en maatschappelijke spelers. Onderzoeksinstellingen, onderzoeksfinanciers, ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Allemaal hebben ze wensen en verwachtingen over de rol die de rijksoverheid en EZK zou moeten spelen. Jij zorgt voor overzicht en komt met creatieve oplossingen waarmee concrete resultaten kunnen worden geboekt. Met innovatiebeleid stimuleert EZK het verdienvermogen van Nederland, de ontwikkeling van sleuteltechnologieën en werken we aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Op nationaal niveau doen we dat met generieke innovatie-instrumenten en met missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, op internationaal niveau via de Europese programma’s. Met collega's van binnen en buiten EZK zorg je voor een doeltreffende en doelmatige stimulering van publiek-private samenwerking. Het innovatieve midden- en kleinbedrijf is daarbij een belangrijke doelgroep.
Als beleidsmedewerker Innovatie en Kennis werk je in het cluster Publiek-Private Samenwerking (PPS) met een tiental collega’s aan het versterken van publiek-private samenwerking in een van de thema’s van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. In deze functie vervul je een spilfunctie in het ontwikkelen en toepassen van innovaties op het vlak van bijvoorbeeld klimaat en energie, sleuteltechnologieën of life sciences & health. Je hebt daarbij veel contact met mensen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen en met collega’s van andere ministeries. Je werkt samen met hen bijvoorbeeld ook aan de ontwikkeling en uitwerking van omvangrijke innovatieprogramma’s in het kader van het Nationale Groeifonds.

Wat bieden wij?

 • Een buitengewoon boeiend werkveld, waarbij je in aanraking komt met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, baanbrekende innovaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven, grote en complexe maatschappelijke vraagstukken.
 • De kans om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in combinatie met de versterking van het verdienvermogen van Nederland;
 • Je komt te werken in een leuke directie waar hard wordt gewerkt, collega's goed samenwerken, maar waar ook ruimte is voor ontspanning en persoonlijke aandacht. We werken hybride, dat betekent zowel op kantoor als thuis. De functies bieden perspectief op doorontwikkeling op de langere termijn, afhankelijk van jouw wensen, ambities en de mogelijkheden binnen EZK en het Rijk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat Generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Het DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) bestaat uit vier beleidsdirecties, waar de Directie Innovatie en Kennis er één van is. Opgavegericht werken is uitgangspunt. Wij streven naar een platte organisatie met zo min mogelijk schotten die de samenhang van de maatschappelijke opgaven en beleidsprocessen ondersteunt. Samenwerking en verbinding tussen de organisatieonderdelen en een flexibele inzet van mensen en middelen zijn daarbij cruciaal.

Directie Innovatie en Kennis
De directie Innovatie en Kennis (I&K) stimuleert onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie. Als netwerkpartner dagen we bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden uit om hun activiteiten in te zetten voor concurrentiekracht én het oplossen van maatschappelijke opgaven.

Wij hebben drie strategische doelstellingen:

 1. Verhogen van de kennisintensiteit en innovatieve output van bedrijven.
 2. Vergroten van hoogwaardige publiek ontwikkelde kennis met groter maatschappelijk en economisch rendement.
 3. Bedrijven en publieke partijen bundelen hun krachten voor hoger concurrentievermogen en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, nationaal en internationaal.

De directie is onder meer verantwoordelijk voor het generieke innovatiebeleid dat in samenspraak met andere departementen, kennisinstellingen en bedrijfsleven tot stand komt, het bijbehorende nationale instrumentarium en de Nederlandse inbreng bij het Europese kennis- en innovatiebeleid. Daarnaast is I&K verantwoordelijk voor het beleid voor intellectueel eigendom en ruimtevaart. Bovendien heeft ze de regie over de aansturing van organisaties die toegepast onderzoek uitvoeren (de TO2-instellingen) en samen met OCW de aansturing van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I)

Het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I) werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart en een rechtvaardige en inclusieve economie. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land en daarmee houden we Nederland internationaal aantrekkelijk. De 400 medewerkers van het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie zetten zich hier dagelijks volop voor in. Hoe we dat doen? Door ons te richten op vooruitgang door economische vernieuwing. Op innovaties, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van (samen)werken bijvoorbeeld digitaal. Daarmee zijn we het kloppend hart van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Lipman, teamleider PPS (bereikbaar vanaf 22/8)

06-11079661

Jeroen Heijs, (bereikbaar tot en met 15/8)

06-2507 0276

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker internationaal industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel Specialist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon