Adviseur internationaal en juridisch

Dienst Terugkeer en Vertrek

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 8 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2022/035
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk jij mee aan onze maatschappelijke opdracht gericht op de respectvolle en rechtmatige terugkeer van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland? Wij zoeken een gedreven juridisch adviseur die zich snel zal thuis voelen in het dynamische werkveld van de DT&V, op het snijvlak van primair proces, beleid en politiek, en enthousiast wordt van uitdagende internationale dossiers en juridische vraagstukken

Als adviseur internationaal en juridisch bij de afdeling BJB ben je een adviseur met een brede blik en belast met juridische en internationale onderwerpen/dossiers. Je bent daarnaast een betrokken teamspeler die in nauwe samenwerking met collega-adviseurs en andere onderdelen van de DT&V op gezaghebbende wijze gedegen adviesproducten voorbereidt. Ook draag je pro-actief bij aan beleidsontwikkeling, de aanpassing van bestaand beleid, de vertaling ervan naar de uitvoering van de DT&V en aan de ontwikkeling en het onderhouden van instrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van het terugkeerbeleid.

Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van migratie/terugkeer. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opbouwen en beheren van operationele contacten met externe partijen die van belang zijn voor de uitvoering van dat beleid. Je speelt een rol in het versterken van de bilaterale samenwerking met een aantal belangrijke Europese partnerlanden. Je neemt deel aan projecten op het beleidsterrein en verschillende overleg- en werkgroepen en bent hierbij in staat het belang van de DT&V naar voren te brengen. Daarnaast ondersteun je de directie van de DT&V.

In deze functie ben je samen met de collega’s van het cluster juridisch/bewaring en het cluster extern (internationaal) verantwoordelijk voor de juridische en internationale werkzaamheden binnen de afdeling. Je beschikt over kennis op het gebied van het (inter)nationale migratierecht of een ander relevant rechtsgebied.

Je bent in staat om de uitvoeringspraktijk adequaat van advies te voorzien over juridische vraagstukken. Ook ben je nauw betrokken bij de totstandkoming van (inter)nationale wet- en regelgeving op het terrein van terugkeer en de implementatie daarvan in het beleid. Daarnaast ben je als juridisch adviseur betrokken bij procedures bij het Europees Hof van Justitie, het EHRM, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechtbanken.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategisch Advies en Juridische Zaken (SAJZ) bestaat uit de afdeling Processen, Kennis en Ondersteuning (PKO), de afdeling Beleid, Juridisch Advies en Bestuurszaken (BJB) en het Privacy Office en wordt aangestuurd door de directeur SAJZ. SAJZ biedt beleidsmatige ondersteuning en geeft strategisch en juridisch advies aan de algemeen directeur en de directeuren van de DT&V over het realiseren van de organisatiedoelen, en adviseert op beleidsinhoudelijke en politiek-bestuurlijke aspecten van het terugkeerbeleid. Denk daarbij aan diverse thema's met internationale raakvlakken als terugkeer- en herintegratieondersteuning, het Europese Asiel- en Migratiepakket, Frontex en landgebonden kwesties. Ook adviseren wij in politiek- of publiciteitsgevoelige individuele zaken. Mede op basis van signalen uit het primair proces adviseert SAJZ het ministerie van Justitie en Veiligheid over de uitvoerbaarheid van het terugkeerbeleid en de mogelijk benodigde aanpassing daarvan.
Verder is SAJZ medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van intern operationeel beleid waar de uitvoering goed mee uit de voeten kan. Voor ketenpartners, zoals de IND en het COA, maar ook en internationale en non-gouvernementele organisaties, is SAJZ een zichtbaar en betrouwbaar aanspreekpunt op beleidsniveau. Tot slot denken we waar nodig mee over ambities/ontwikkelingen die de interne DT&V-organisatie raken.

SAJZ staat voor werkplezier en voor een hecht, divers team met gedreven professionals die graag uitdagingen aangaan in een dynamische werkomgeving. Er heerst een prettige collegiale sfeer en samenwerken staat voorop. Ook is er bij SAJZ veel ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze taak om te zorgen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.
Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.
Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners. Het werk van de DT&V kan op veel aandacht rekenen vanuit de politiek, de maatschappij en de media.

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Bosch

06-50606761

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Strategische Communicatie

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Europa & Projecten

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior regievoerder

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon