Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur internationale projecten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden (Er is uitzicht op een vast dienstverband. Dit is afhankelijk van functioneren en omstandigheden bij het RIVM
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 21 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer M&V-VSP-102
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten van het RIVM is op zoek naar een stevige, proactieve adviseur met flinke ervaring in het opzetten en uitvoeren van internationale onderzoeksprojecten.

Achtergrond
De Europese Commissie (EC) stimuleert onderzoek en innovatie om oplossingen te ontwikkelen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, duurzame voedsel- en energievoorziening, vergroening van industriële sectoren en het realiseren van een circulaire economie. De EC heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor milieu, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. RIVM neemt deel aan tal van onderzoeken die door de Europese Commissie in gang zijn gezet en is een gezaghebbende speler in internationale kennis- en onderzoeksnetwerken.
Wereldwijd volgen technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Kansen, kosten en risico’s zijn vaak onzeker en beoordelingsmethoden nog in ontwikkeling. Het RIVM signaleert nieuwe ontwikkelingen en werkt aan nieuwe wegen voor veilig innoveren.

Wat ga je doen?
Je versterkt interdisciplinaire en RIVM-brede teams die zich richten op veilige innovaties, bijvoorbeeld het Europese Horizon 2020 project Gov4nano (https://www.gov4nano.eu/) dat het RIVM coördineert, en bent hierin een trekkende en sturende kracht. Je initieert en draagt ook bij aan het verwerven en leiden van andere internationale onderzoeksprojecten in het brede gebied van risicobeoordeling van chemische stoffen en biotechnologie in de context van de Europese en nationale beleidsdoelstellingen voor circulaire economie en een ‘toxic-free environment’. Je onderhoudt intensief contact met opdrachtgevers en samenwerkingspartners en je voelt je als een vis in het water in deze internationale onderzoeksnetwerken.
Als adviseur ben je thuis in de vereisten en procedures verbonden aan de Europese onderzoeksprogramma’s. Ook de rol van programma-/ projectleider of -manager vervul je succesvol waarbij je anticipeert op afbreukrisico’s en tijdig interventies pleegt. Je bent ook alert op knelpunten die de voortgang van een programma/project kunnen verstoren en reageert met daadkracht.

Functie-eisen

 • Je hebt meerdere jaren ervaring in het initiëren, programmeren en managen van complex multidisciplinair onderzoek en het opereren in internationale onderzoekconsortia en in het (laten) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt stevige ervaring met (beleids)adviestrajecten voor een ministerie en weet je aantoonbaar te bewegen in complexe arena’s.
 • Je bent je bewust van de rollen en verantwoordelijkheden van organisaties en kunt tegengestelde belangen overbruggen. Je bent overtuigend en goed op de hoogte van relevante actuele ontwikkelingen in maatschappij en politiek. Je bent een stevige gesprekspartner.
 • Je hebt (overzichts)kennis van en ervaring met risicobeoordeling op het brede terrein van stoffen, biotechnologie of de veiligheid van innovaties.
 • Je hebt een relevante academische opleiding (zoals in de toxicologie, chemie, biologie, medische biologie of biomedische wetenschappen).
 • Je bent zelfstandig, creatief, resultaatgericht en kunt aantoonbaar plannen en organiseren, zorgdragen voor kwaliteits- en risicomanagement.
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • Je wilt jouw eigen kennis en vaardigheden graag verder ontwikkelen en staat open voor feedback.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  schaal 12-13 afhankelijk van kennis en ervaring.

 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden (Er is uitzicht op een vast dienstverband. Dit is afhankelijk van functioneren en omstandigheden bij het RIVM
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We ontvangen graag je digitale sollicitatie waarbij je je motivatiebrief mag richten aan dr. Jaco Westra (Hoofd GBV).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Centrum Veiligheid Stoffen en Producten (VSP), afdeling Gentechnologie en Biologische Veiligheid (GBV).

Het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten
Het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten (VSP) is hét kenniscentrum voor (inter)nationale overheden en biedt structureel ondersteuning en advies over de beheersing van risico’s van chemische stoffen, producten en gentechnologie. Dit doet het centrum ter bevordering van de gezondheid en veiligheid van mens en ecosysteem, in een tijd van sterk innoverende technologie. Het centrum adviseert de overheid bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving voor onder andere industriële chemische stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, consumentenveiligheid, nanotechnologie en genetische modificatie. Samen met maatschappelijke partijen ontplooit het centrum
bovendien initiatieven gericht op het gebruik van stoffen en producten in een duurzame economie.

Afdeling Gentechnologie en Biologische Veiligheid
Deze afdeling houdt zich bezig met onderzoek naar de veiligheid van biotechnologie. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de mogelijk schadelijke effecten voor mens en milieu. Deze kennis is een belangrijke basis voor onze beleidsondersteunende activiteiten. Een deel van de afdeling voert werkzaamheden uit ten behoeve van het vergunningverleningsproces voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's).

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jaco Westra, Westra (Hoofd GBV).

030-274 3520

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asmae Uali (vacaturebeheer)

030-274 2054

Linda de Greef-Norden (vacaturebeheer)

030-274 3682

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Systeembeheerder ICT platform Ongevalsorganisatie Straling

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Statisticus/Data scientist

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Arbeidshygiënist

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon