Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur internationale rechtshulp

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Voor de duur van 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 9 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD19/DGRR/190325
 • Plaatsingsdatum 25 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Vanuit jouw rol bij de afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken draag je bij aan het buitenlandbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo adviseer je hoogwaardigheidsbekleders, toets je uitleveringsverzoeken en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op het gebied van internationale rechtshulp.

Als adviseur internationale rechtshulp draag je bij aan strafrechtelijke samenwerking tussen Nederland en landen buiten de Europese Unie. In dit kader adviseer je onder meer officieren van justitie, opsporingsambtenaren en rechter-commissarissen en onderhoud je contacten met bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken en met centrale autoriteiten in het buitenland. Je toetst de vormen van samenwerking op juridische en politieke risico’s. En je bent betrokken of aanwezig bij de ontvangst van buitenlandse delegaties of Nederlandse delegaties in het buitenland.

Je toetst inkomende en uitgaande rechtshulp- en uitleveringsverzoeken en signaleert politiek-bestuurlijke gevoeligheden. Daarnaast begeleid je de indiening en bewaak je de voortgang van rechtshulp- en uitleveringsverzoeken. Ook lever je een bijdrage aan de informatie- en kennisoverdracht voor de ketenpartners en aan de ontwikkeling van beleid én wet- en regelgeving op het gebied van internationale rechtshulp. Tot slot onderhoud je contacten met buitenlandse centrale autoriteiten en ben je betrokken bij de ontwikkeling van het buitenlandbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Functie-eisen

 • Je hebt een diploma Nederlands recht.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de werkzaamheden binnen de strafrechtketen en de organisatie van het Openbaar Ministerie in het bijzonder.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het oplossen van juridische vraagstukken.
 • Je kunt zorgdragen voor een adequate informatievoorziening richting bewindspersonen en binnen het departement.
 • Je hebt een open stijl van communiceren en bent op je plek in een collegiaal team van hardwerkende en ambitieuze professionals.
 • Je neemt verantwoordelijkheid zonder daarbij de positie van anderen uit het oog te verliezen.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en hebt inzicht in politieke besluitvormingsprocessen.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels. Andere vreemde talen strekken tot aanbeveling.
 • Je bent analytisch, flexibel en overtuigend.
 • Je koppelt diplomatie aan besluitvaardigheid en een doortastend en resultaatgericht optreden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Schaal 10 (€ 2.683,- – € 4.313,-)
  Schaal 11 (€ 3.740,- – € 4.905,-)

  Inschaling afhankelijk van werkervaring en opleiding

 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur Voor de duur van 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) zijn de internationale dossiers van de directie belegd. Hierbij gaat het naast rechtshulp in strafzaken om internationale misdrijven en internationale hoven en tribunalen. De beleidsdossiers kenmerken zich door hun onderlinge samenhang en deels overlappende (inter)nationale netwerk. AIRS is verantwoordelijk voor de afhandeling van de internationale rechtshulp: kleine rechtshulp, overname strafvervolging en uitleveringen met niet EU-landen. AIRS geldt als kenniscentrum voor de internationale rechtshulp en adviseert de minister van Justitie en Veiligheid in individuele rechtshulpaangelegenheden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
De directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA) adviseert de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming in (gevoelige) bestuurlijke, juridische en operationele zaken, behandelt incidenten, internationale rechtshulpverzoeken en zaken met betrekking tot de internationale hoven en tribunalen. De directie geeft vorm aan de rechtshandhaving in actie. De directie houdt zich onder meer bezig met de behandeling van (gevoelige) individuele (straf)zaken van het openbaar ministerie en rechtshulpverzoeken. Daarnaast zorgt DJOA ten behoeve van DGRR en haar taakorganisaties voor brede juridische advisering, de coördinatie van parlementaire aangelegenheden en de behandeling van Kamervragen, burgerbrieven en benoemingen. Daarmee is DJOA een spin in het web, zowel binnen het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving als daarbuiten.

DJOA bestaat uit de afdelingen:

 • Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken
 • Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
 • Administratief-Juridische Ondersteuning

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anna Lodeweges, Plv. afdelingshoofd

06-20919402

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anna Lodeweges, Plv. afdelingshoofd

06-20919402

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior adviseur juridische, bestuurlijke en operationele zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Bestuurlijk juridisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon