Adviseur Interne Controle/Auditor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Auditing / accountancy
 • Reageren voor 8 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IW UDACFI 22-227
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Adviseur Interne Controle/Auditor controleer je binnen het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat te Den Haag alle financiële processen. In deze functie, waarbij een inhoudelijk rol gecombineerd is met adviestaken, zorg jij ervoor dat het proces- en risicodenken van het ministerie vergroot en geborgd wordt.

Wat ga je doen als Adviseur Interne Controle/Auditor?
Als Adviseur Interne Controle/Auditor ben je werkzaam op de afdeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO-IC). Je voert zelfstandig interne controles/audits uit en verricht controlewerkzaamheden met betrekking tot alle processen zoals die binnen de directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control (UDAC) plaatsvinden. Dit zijn processen op het gebied van interne beheersing, risicomanagement en compliance binnen de vakgebieden van Financiën, ICT en Informatie Management.
Je ziet toe op een juist en consequent gebruik van de beschreven processen, procedures en werkinstructies. Je rappelleert en rapporteert over de processen en de kwaliteit middels een op te zetten rapportage en je formuleert adviezen ter verbetering van het proces en de kwaliteit op financieel gebied.

Wat wordt jouw belangrijkste focuspunt?
Als Adviseur Interne Controle/Auditor beschrijf, toets en analyseer je werkprocessen van de eigen organisatie en die van het verzorgingsgebied. Indien nodig adviseer je over nieuwe procedures en richtlijnen. Je herkent mogelijke risico’s in de processen en formuleert bijbehorende beheersmaatregelen. Samen met een collega coördineer je de uitvoering van de volwassenheidsmeting met betrekking tot de informatiehuishouding binnen het ministerie IenW. Deze metingen worden jaarlijks uitgevoerd en je rapporteert hierover aan de Secretaris-Generaal.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ieder de kans krijgt zich verder te ontwikkelen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

FIB UDAC FI AOIC
De directie Financiën en Inkoop (F&I) van de directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control (UDAC) is verantwoordelijk voor de gehele financiële bedrijfsvoering van het verzorgingsgebied Kerndepartement, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT).

Missie en Visie F&I
F&I heeft als organisatie een ambitie, met deze ambitie wordt beoogd onze verzorgingsgebieden passende en innovatieve ondersteuning en advisering te bieden. Ook wil F&I een organisatie zijn waar mensen graag (willen) werken. Deze ambitie is vertaald naar een missie/visie, een strategie en naar een aantal kernwaarden en luidt als volgt:

F&I is een betrouwbare en slagvaardige (keten) partner in de resultaten van IenW. Er werken trotse medewerkers die met plezier aan het werk zijn. F&I ondersteunt en adviseert de ‘klant’ op gedegen en proactieve wijze op het gebied van Control, het financiële administratieve- en inkoopproces en borgt de rechtmatigheid ervan.

Dit houdt in dat F&I:

 • Adviseert over de begrotingsvoorbereiding/-uitvoering/-verantwoording (incl. beleidscontrol) en stelt de stukken hiervoor op;
 • Adviseert over de toepassing van de instrumenten inkoop en subsidies en voert deze processen hiertoe uit;
 • Zorgt voor een betrouwbare (financiële) administratie (factuurafhandeling, crediteuren- en debiteurenbeheer, boekhouding en vastlegging);
 • Zorgt voor kwaliteitsborging van onze processen door het beschrijven van onze financiële processen (Administratieve organisatie), het uitvoeren van controles (interne controle/audits) en het genereren van managementinformatie mede door gebruik te maken van data-analyse ter sturing en verbetering.

Dit doet F&I door zichtbaar en nabij te zijn zodat we altijd in verbinding zijn met klant en keten. En door vroeg aan te sluiten bij vragen en ontwikkelingen en hier op adaptieve wijze ondersteuning bij te bieden.
De cultuur van F&I is gericht op samenwerking, is trots en slagvaardig, de kernwaarden die de organisatie kenmerken zijn betrouwbaarheid, proactief handelen, ketenbewustheid, verantwoordelijk en professionaliteit.
De directie F&I bestaat uit 3 afdelingen: Control & Financiën, Inkoop & Subsidies en AO-IC.

Beschrijving van de afdeling

 1. De directie F&I bestaat uit drie afdelingen, te weten:
 2. Afdeling Control en Financiën
 3. Afdeling Inkoop en Subsidies
 4. Afdeling Administratieve Organisatie-Interne Controle

Als adviseur bedrijfsvoering maak je deel uit van de afdeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO-IC), onderdeel van de directie Financiën en Inkoop. De afdeling AO-IC werkt voor de beleidsdirectoraten-generaal, bestuurs- en beleidsondersteuning en bedrijfsvoering van Infrastructuur en Waterstaat. Wij controleren alle risicovolle processen zoals UDAC ze uitvoert.
Jij werkt voor de directie Financiën en Inkoop. De directie wil midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze medewerkers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse beroepsbevolking. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Melissa Bezem, Coördinator Interne Controle

06 – 11 73 97 80

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut, adviseur werving en selectie

06 - 44 95 27 67

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inkoopadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscaal Coördinator

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker marktordening spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon