Adviseur Kaderstelling en Control

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 9 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IW FEZ 22-450
 • Plaatsingsdatum 18 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan maatschappelijke opgaven die heel Nederland aangaan. Zoals het klimaatbestendig maken van onze infrastructuur, het verduurzamen van de luchtvaart, het stimuleren van de ciculaire economie, het onderhoud van wegen en bruggen of de vernieuwing van het spoor. Om deze opgaven als organisatie te kunnen realiseren is het van belang dat de randvoorwaarden hiervoor op orde zijn. Als adviseur Kaderstelling en Control met als aandachtsgebied apparaatscontrol heb je hier een belangrijke rol in. Dit doe je vanuit de concerndirectie Financieel Economische Zaken (FEZ), het financiële hart en geweten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De standplaats is Den Haag.

Wat ga je doen als adviseur kaderstelling en control?
De grote maatschappelijke opgaven om Nederland veilig, bereikbaar en schoon te houden, voor de huidige en voor de toekomstige generaties vragen niet alleen om het zo doelmatig en doeltreffend mogelijk inzetten van publieke middelen, maar ook dat dit op een slimme en rechtmatige manier gebeurt.

Als adviseur Kaderstelling en Control zorg jij ervoor dat onze middelen op de juiste manier worden uitgegeven. Binnen de afdeling speel je een belangrijke rol in het op een hoger plan brengen van apparaatscontrol. Daarbij krijg je veel ruimte om dit vorm te geven en word je ondersteund door enthousiaste leidinggevenden en leuke collega’s. Als apparaatscontroller stel je kaders en toets je de voorstellen op dit terrein. Op het gebied van apparaat liggen de nodige uitdagingen en speelt een aantal IenW-brede bedrijfsvoeringsvraagstukken. Zo is binnen IenW recent een I-strategie vastgesteld, wordt er gewerkt aan de verdere vormgeving van het CIO-stelsel en liggen er (financierings)vraagstukken over de vervanging danwel vernieuwing van een aantal informatievoorzieningssystemen. Verder vraagt het strak sturen op personeelsbudgetten en uitputting van de beschikbare materiële budgetten conitinue aandacht. Vanuit je kennis van het apparaat adviseer je tevens over bedrijfsvoeringsvoorstellen met financiële consequenties van de uitvoerende diensten van IenW, zoals Rijkswaterstaat en het KNMI. Daarnaast lever je vanuit je verantwoordelijkheid voor apparaat een bijdrage aan de producten die worden opgesteld in het kader van de begrotingcyclus en de interne P&C-cyclus. Je werkt intensief samen met collega’s van de andere afdelingen van onze directie, maar ook met andere stakeholders, zoals de controllers en adviseurs binnen IenW en de uitvoeringsorganisaties van IenW. In de overleggen met onze samenwerkingspartners draag je onze standpunten helder uit en weet jij deze zonodig te verdedigen.

Wat deze functie zo leuk maakt? Je komt te werken op een energieke en collegiale directie op een centrale plek binnen de IenW-organisatie, waar je als spin in het web met veel eigen verantwoordelijkheid samen met energieke en bevlogen collega’s mag werken aan complexe financiële- en politiek-bestuurlijke vraagstukken.

 • je hebt een afgeronde academische financieel-economische opleiding, zoals (bedrijfs)economie, bestuurs/bedrijfskunde of accountancy;
 • je hebt enige jaren werkervaring. In die tijd opgedane ervaring met beleidscontrol en/of apparaatscontrol is een pré.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen:

 • je bent nieuwsgierig van aard. Je haalt voldoening uit het werken aan verschillende onderwerpen en je schakelt hier makkelijk en snel tussen. Aan de andere kant loop je er niet voor weg eens flink de diepte in te gaan en ergens je tanden in te zetten. Je signaleert vroegtijdig relevante ontwikkelingen en speelt hier op in;
 • je bent van nature kritisch en analytisch sterk. Je bekijkt complexe vraagstukken van verschillende kanten en je formuleert op basis hiervan een scherp advies. Zowel mondeling als op papier weet je je boodschap overtuigend over te brengen;
 • je bent een echte samenwerker. Je komt met voorstellen om gezamenlijk resultaten te bereiken. Je deelt actief de kennis en informatie waar je over beschikt, je stapt makkelijk op mensen af en je bent bereid collega’s een helpende hand toe te steken in drukkere periodes;
 • je kunt goed plannen en organiseren en je blijft rustig ondanks de soms korte deadlines.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • rijksmedewerkers met een vast contract behouden dit;
 • we willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van IenW en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Het ministerie van IenW wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland;
 • draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De concerndirectie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het financieel geweten en de financieel adviseur voor de minister en de ambtelijke leiding. FEZ is deel van de controlketen op de rijksfinanciën en vormt daarin de schakel tussen IenW en het ministerie van Financiën. FEZ voert de control binnen IenW en vertegenwoordigt richting Financiën de belangen van IenW. Vanuit de financiële expertise ondersteunt de directie bij alle aspecten van beleid en bedrijfsvoering. FEZ adviseert vanuit de rol van onafhankelijk concerncontroller gevraagd en ongevraagd bij het borgen van doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van middelen. Hierbij verliezen we het realiseren van de beleidsdoelstellingen van IenW niet uit het oog.

De directie beheert de drie begrotingen van IenW: naast de IenW-begroting gaat het om de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds. In totaal gaat het op jaarbasis om bijna 13 miljard euro. Ook is de directie verantwoordelijk voor de vormgeving van de interne planning-en-controlcyclus van het ministerie van IenW. We werken intensief samen met alle onderdelen van het departement en met onder meer het ministerie van Financiën, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Het is een dynamische directie waar een mix van jonge, talentvolle medewerkers én mensen met veel ervaring werkzaam zijn.

De FEZ-functie binnen IenW is in beweging. Sinds vorig jaar zijn alle FEZ-taken gebundeld in de concerndirectie FEZ en valt de directie formeel onder de secretaris-generaal. Onze ambitie is om onze rol proactief, relatiegericht en zoveel mogelijk met advies aan de voorkant te vervullen. De directie is gegroeid naar circa 46 fte. De directie kent drie afdelingen: Advies en Toetsing, Begrotingszaken en Kaderstelling en Control.

De afdeling Kaderstelling en Control heeft 15 medewerkers en heeft een brede blik op de IenW-organisatie en een grote diversiteit aan taken. De afdeling vertaalt rijksbrede financieel-economische regels naar kaders voor onze interne bedrijfs- en beleidsprocessen. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor doorontwikkeling van de evaluatiefunctie, verbetering van de Planning & Controlcyclus en risicomanagement binnen IenW.

De afdeling coördineert binnen IenW de onderzoeken van Auditdienst Rijk (ADR) en Algemene Rekenkamer (AR). Kaderstelling en Control is het centrale contact voor beide organisaties en voert het secretariaat van het Auditcommittee. De afdeling voert regie op de aanpak van de door hen geconstateerde knelpunten en onvolkomenheden in het financieel- en materieel beheer.

Daarnaast is binnen deze afdeling de functie van coördinerend directeur Inkoop (CDI) belegd, die kaders stelt en toezicht houdt ten aanzien van inkoop en aanbesteding binnen IenW. Tot slot zorgt de afdeling voor de coördinatie van fiscale aangelegenheden, zorgt zij voor het borgen van kennis over de verantwoording door agentschappen en voert zij control uit op het apparaat.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pascal van Velzen

06-31749218

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mirjam Koolen - den Breejen

06-42703284

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Fiscale Compliance

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker EU en internationale samenwerking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Kennis en Innovatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon