Adviseur klantinformatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

  • Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Documentatie en Informatievoorziening
  • Solliciteer voor 21 juli 2024 Nog 4 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: X-1064, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Weet jij de leefwereld van burgers succesvol te verbinden met de systeemwereld van (uitvoerings)organisaties? Vind je het een uitdaging om tot resultaat te komen in een wereld van (soms tegengestelde) belangen? DeRijksdienst voor Identiteitsgegevensis op zoek naar een verbinder die samen met een multidisciplinair team wil pionieren.

Het adres is het meest veranderlijke gegeven in de Basis Registratie Personen (BRP) en daarmee het meest foutgevoelig. Die fouten kunnen ver doorwerken in de processen van honderden organisaties die gebruik maken van het adres in de BRP en dat kan behoorlijke impact hebben op burgers. Weet jij onze organisatie, gemeenten en ketenpartners te verbinden zodat elke Nederlander kan vertrouwen op veilige en betrouwbare adresgegevens?

Wat doet de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit?
DeLandelijke Aanpak Adreskwaliteit(LAA) werkt data gedreven en risicogericht. Klikhiervoor meer informatie over hoe LAA werkt. Het multidisciplinaire LAA team gaat met meerdere partijen binnen thema’s als armoedebestrijding, het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten en het optimaal benutten van rechten van burgers over woon- en leefsituatie op zoek naar (het tot stand brengen van) een samenwerking. In deze samenwerking is helder hoe het kwaliteitsinstrument LAA bijdraagt aan de adreskwaliteit van de basisregistratie van personen (BRP). Dit doel, het verbeteren van de adreskwaliteit in de BRP staat namelijk voorop.

Waar krijg je energie van?
Alle publieke dienstverlening aan burgers komt tot stand met behulp van de Basisregistratie Personen (BRP). Of het nu om sociale voorzieningen, hielprikjes of belastingheffing gaat, de BRP komt eraan te pas. RvIG onderhoudt relaties met al deze organisaties (afnemers van de BRP) om te zorgen dat het gebruik van de basisregistratie goed past in de dienstverlening aan burgers.

Als Adviseur ben jij voor de LAA de accountmanager en het aanspreekpunt voor organisaties die aangesloten zijn op de BRP. Het doel is om in de data te ontdekken waar de BRP niet klopt, zodat gemeenten een adresonderzoek met huisbezoek kunnen afleggen om de werkelijke situatie te onderzoeken. Dit huisbezoek geeft vaak ook inzicht in maatschappelijke problematiek zoals schuldenproblematiek of een onveilige woonsituatie, maar weten wie er op welk adres woont, is het belangrijkste doel. Je onderhoudt de relatie met (uitvoerings)organisaties, weet wat hen beweegt en onderzoekt samen met hen en collega’s uit de verschillende disciplines wat ervoor nodig is om uit de data een signaal met betrekking tot adreskwaliteit te ontwikkelen. Dit doe je als onderdeel van een verkenningsteam- of ontwikkelteam. Je werkt in een multidisciplinair team van domein experts, data analisten, juristen, communicatieadviseurs en accountmanagers van gemeenten. Daarnaast benader je actief nieuwe accounts/organisaties en ga je samen kansen verkennen.

Wat maakt je uniek?
Je staat stevig in je schoenen en hebt een giraffeview doordat je een brede blik in het veld hebt, maar ook midden in de materie staat. Je weet exact wat er zowel bij ons als bij onze uitvoerders speelt, kan verschillende belangen verenigen en overziet de impact van ontwikkelingen op het geheel. Je organiseert actieve betrokkenheid van de (potentiële) samenwerkingspartners en weet te opereren in meerdere politieke arena’s. Jouw gevoel voor humor en je activerende vaardigheden zorgen ervoor dat je mensen in beweging krijgt en draagvlak creëert. Daarnaast heb je de verantwoordelijkheid- om signaalleveranciers succesvol te begeleiden in de processtappen richting een te ontwikkelen risicosignaal. Je adviseert/vertegenwoordigt hierin zowel de eigen organisatie als de gebruiksorganisatie en zorgt ervoor dat partijen elkaar weten te vinden. Als Adviseur ben je samen met je collega (senior) Adviseurs verantwoordelijk voor het behalen van de KPI’s. Binnen RvIG ben jij een sparringpartner van je collega’s als het gaat om LAA-onderwerpen bij de samenwerkingspartners.

Je voelt je overal thuis
In deze functie ben je voortdurend in gesprek met (uitvoerings)organisaties en trek je samen met je senior collega op om de gerechte accountacties te bewerkstelligen. Je accounts zitten door het hele land waardoor je regelmatig onderweg bent. Daarnaast treffen we onze gesprekspartners ook steeds vaker online. Je vindt (trein)reizen leuk en bent graag onderweg. Je wordt voorzien van mobiele devices om waar dan ook je werk te kunnen doen.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Kwaliteit en Ontwikkelen

Deze functie valt onder de afdeling Kwaliteit en Ontwikkelen, onderdeel van de Directie Uitvoering. Deze directie is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de identiteitsketens (BRP, Reisdocumenten, BSN, PIVA) bij de publieke dienstverlening aan burgers en afnemers. Deze directie bestaat uit zes afdelingen.

Met gedreven specialisten en adviseurs borgen wij als afdeling Kwaliteit en Ontwikkeling de inhoudelijke expertise binnen het identiteitsdomein voor de BRP, Reisdocumenten, PIVA en BSN. Dit doen we door ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving in combinatie met de (IT) voorzieningen en het kwaliteitsinstrumentaria goed worden gebruikt en toegepast (bijvoorbeeld d.m.v. de Logisch Ontwerpen). Daarnaast zorgen wij ervoor dat bestaande kwaliteitsinstrumenten verder worden aangescherpt en nieuwe kwaliteitsinstrumenten worden ontwikkeld.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een verbijzonderd kwaliteitsinstrument; een samenwerkingsverband tussen ministeries, gemeenten en uitvoeringsinstanties. De ontwikkeling en landelijke uitrol van een risicosignaal LAA vindt in een multidisciplinair verkenning- en ontwikkelteam plaats onder verantwoordelijkheid van de afdeling Kwaliteit en Ontwikkeling. Het realiseren van een actieve bijdrage van de (toekomstige) afnemers van de BRP ten behoeve van het verbeteren van de adreskwaliteit van de BRP valt ook onder deze afdeling.

De afdeling Kwaliteit & Ontwikkeling is ook verantwoordelijk voor het in kaart brengen, vastleggen en verbeteren van de processen van de directie Uitvoering en het adviseren van het management voor wat betreft het vaststellen van KPI’s om op deze processen te kunnen sturen.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Ministerie van BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Angelique van der Geest-Bijl 088-9001000

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Vacatures RvIG

Solliciteren?

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon