Adviseur Klanttevredenheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 13 juli
 • Vacaturenummer NVWA_20220428_11
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen het team digitale media & dienstverlening zijn wij op zoek naar een Adviseur Klanttevredenheid die onze organisatie adviseert over de inzet van onderzoek, tevredenheidsonderzoeken coördineert en deze voor een deel zelf uitvoert.

Begin 2018 is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) begonnen om de tevredenheid te meten onder verschillende klantgroepen. Deze 0-metingen dienen als input voor het verbeteren van onze dienstverlening.

De Adviseur Klanttevredenheid zal moeten zorgen voor de continuïteit, samenhang en doorontwikkeling van- en tussen de verschillende tevredenheidsonderzoeken. Hierbij hoort ook de coördinatie van verbeteracties die voortkomen uit deze onderzoeken. De Adviseur Klanttevredenheid voert daarnaast zelf kleine onderzoeken uit bij onze doelgroepen en klantgroepen.

Wat ga je doen?

 • Je coördineert (klant)tevredenheidsonderzoeken.
 • Je onderhoudt contact met de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen.
 • Je plant pro-actief metingen en doet hiervoor de uitvraag bij de afdelingen.
 • Je houdt de actielijst bij en bespreekt deze met relevante, interne stakeholders.
 • Je werkt hierin intensief samen met de andere adviseur klanttevredenheid.

Je bent een inhoudelijke sparringpartner:

 • Je denkt mee met de aanpak en insteek van de (tevredenheids)onderzoeken bij verschillende doelgroepen.
 • Je hebt kennis van verschillende meetmethoden (NPS, KTV, CES, etc.) en je bent op de hoogte van best practices van de verschillende onderzoeksvormen.

Je bent communicatief sterk en ervaren:

 • Je hebt oog voor welke stakeholders relevant zijn en stemt tijdig met hen af.
 • Je presenteert de uitkomsten van de onderzoeken binnen de belanghebbende gelederen (MT’s en directies).
 • Je kunt begrijpelijk uitleggen hoe onderzoeksresultaten moeten worden geïnterpreteerd.
 • Je rapporteert de voortgang van de geplande onderzoeken aan het betreffende MT-lid van de divisie Klant, Bedrijf en Consument.
 • Bij vragen vanuit de Tweede Kamer, Auditdienst Rijk etc. over het meten van de Klanttevredenheid, ben jij, samen met jouw collega adviseur klanttevredenheid, verantwoordelijk om deze te (laten) beantwoorden.
 • Je bent de contactpersoon voor de afdelingen, wanneer deze de wens hebben om een nieuwe klantgroep of een nieuw kanaal te meten.

Je bent nieuwsgierig en legt makkelijk een netwerk aan:

 • Binnen jouw netwerk onderhoud je contacten om kennis over meten klanttevredenheid en duurzaam opvolgen van verbeteracties, uit te blijven wisselen.
 • Je volgt workshops bij leveranciers of andere relevante partijen.
 • Je wisselt kennis en ervaringen uit met onderzoekers/adviseurs van andere (semi-)overheidsinstanties over klanttevredenheid.

Je hebt ervaring met het ontwikkelen van meettechnieken:

 • Je denkt mee met klanttevredenheid verantwoordelijken over het doorontwikkelen van bestaande meettechnieken (vragen, tooling, etc.).
 • Je zorgt ervoor dat benodigde onderzoeksdata (bijv. mailadressen of meta-data) beschikbaar is en/of kaart dit aan bij de betreffende afdeling(en), die hierbij kunnen ondersteunen.

Je onderhoudt contacten met en sluit contracten af met leveranciers:

 • Je bewaakt budgetten conform de afspraken met leveranciers.
 • Je stemt tijdig af met de afdeling Inkoop, indien verlenging/vernieuwing van een (bestaand) contract aan de orde is.

Je borgt dat verbeteracties worden opgevolgd:

 • Je ondersteunt anderen bij het maken en geven van presentaties.
 • Je schakelt met de afdelingen Kwaliteit over de opvolging van verbeteracties.
 • Op basis van onderzoeksresultaten zet jij (projectmatig) vernieuwingen en verbeteringen in gang.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Klantcontactcentrum (KCC) zorgt voor informatie aan en communicatie met bedrijven, consumenten, instellingen én NVWA-medewerkers.

Bedrijven worden geïnformeerd over wet- en regelgeving, toepassing daarvan, risico’s etc. Daarmee wordt de bevordering van naleving beoogd en een bijdrage geleverd aan het consumentenvertrouwen en het imago van de NVWA als autoriteit.

De NVWA wil dienstverlenend en toegankelijk zijn voor burgers en bedrijven, die contact zoeken en daarbij zoveel mogelijk uitgaan van hun behoeften. Hierbij wordt gewerkt met het ‘één loket’ principe, waarbij het KCC verantwoordelijk is voor het centraal ontvangen en afdoen van meldingen, klachten, (aan)vragen en informatieverzoeken.

Door het KCC worden jaarlijks circa 95.000 signalen (informatieverzoeken, meldingen en klachten) in ontvangst genomen, beoordeeld, beantwoord en/of doorgeleid voor verder onderzoek of inspectie.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

J.E.R. (Agnes) Croon-ten Böhmer, Manager team Digitale Media en Dienstverlening

06-12649101

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ontwikkeling toezicht Productveiligheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur ontwikkeling toezicht (HAP/AT)

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Kostprijsdeskundige

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon