• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 579957
 • Plaatsingsdatum 11 november 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

1. Draagt zorg voor de voorbereiding en ontwikkeling van adviesproducten en besluitvormingsdocumenten ten aanzien van programma's, projecten en behoeftestellingen voor nieuwe kustwachtcapaciteiten, door:

 • het ontwikkelen van adviesproducten en het opstellen van plannen op basis van analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages.
 • het afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen met alle betrokken partijen.
 • het ontwikkelen van alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses voor het totale adviesproduct.
 • het inhoudelijk bijdragen aan parlementaire stukken en voorbereiding van parlementaire debatten ten aanzien van het vakgebied.
 • het inhoudelijk bijdragen aan beleidsdossiers ten aanzien van het vakgebied.

2. Levert een bijdrage aan besluitvorming over programma's en projecten inzake organisatieontwikkeling en nieuwe kustwachtcapaciteiten, door:

 • het voorbereiden van inhoudelijke, procesmatige en procedurele besluitvorming.
 • het vertegenwoordigen van de directie DPLAN of de afdeling in de relevante overlegfora.

3. Draagt zorg voor de implementatie van nieuwe ontwikkelingen en adviesproducten in het vakgebied, door:

 • het inhoudelijk adviseren over en het ondersteunen van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van project- en adviesproducten.

4. Draagt zorg voor evaluatie en monitoring over ten aanzien van dossiers en projecten in het vakgebied door:

 • het voorbereiden en uitvoeren van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van project- en adviesproducten.
 • het monitoren van project- en adviesprocessen.
 • het beheren en bijstellen van project- en adviesproducten en het aanpassen daarvan.

5. Neemt deel aan projecten binnen het vakgebied, door:

 • het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van (deel)projecten.
 • het deelnemen aan grotere, complexe projecten.

Werk- en denkniveau:

 • Wo-werk- en -denkniveau.

Ervaring:

 • Vereist opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement).

Kennis, inzicht, vaardigheden:

 • Kennis van beleidsontwikkeling en politiek-bestuurlijke dossiers.
 • Kennis van en vaardigheden met het vertalen van beleid en kaders naar uitvoering(splannen).
 • Kennis van project- en/of programmabeheersing en portfoliomanagement.
 • Kennis van het eigen multidisciplinair aandachtsgebied en aanpalende aandachtsgebieden.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan eigen werkterrein.
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten.

Competenties:

 • analyseren
 • beïnvloeden
 • organisatiegericht
 • flexibel
 • netwerken
 • plannen en Organiseren
 • creatief
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Indien u op voorhand niet beschikt over het juiste veiligheidscreeningniveau dient u er rekening mee te houden dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De Gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de Gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdelingen van Directie Plannen (DPLAN) van de Defensiestaf, binnen de Bestuursstaf.
De doelstelling van de Defensiestaf is het ondersteunen van de CDS als hoogste militaire adviseur van de Minister en in zijn rollen als corporate planner en behoeftesteller en zijn rol als corporate operator.

De doelstelling van de Directie Plannen CDS is het operationaliseren van het beleid ten aanzien van de inrichting, samenstelling en toerusting van de krijgsmacht en het vertalen van operationele behoeftes naar een integraal stafadvies. Daarnaast is Defensie beheerder van de Kustwacht. Vanuit deze taak voorziet Defensie in de materiele en vastgoed behoeften van de Kustwacht Nederland en Kustwacht Caribisch Gebied. Daarnaast adviseert DPLAN de CDS over organisatieontwikkeling, dit zowel over het operationaliseren van beleid (top down) als integraal advies over bottom-up initiatieven. Ook draagt deze bij aan de uitvoerbaarheid van beleid door onder meer het integraal toetsen op uitvoerbaarheid, voert de directie regie over de ontwikkeling van joint doctrine en treedt de Directeur Plannen op als gemandateerd opdrachtgever naar de Defensieonderdelen voor (materieel)projecten.

Om bovenstaande doelstelling te bereiken stemt DPLAN dit af met de andere directies binnen de Defensiestaf, de andere directies binnen de Bestuursstaf en met de commandanten van de Defensieonderdelen. Specifiek voor de adviseur Kustwacht geldt dat afstemming benodigd is binnen de Bestuursstaf, met andere departementen, het Commando Zeestrijdkrachten en het Commando Materieel en IT. Een afdeling bestaat uit een hoofd, een plaatsvervangend hoofd en (coördinerend en senior) adviseurs/stafofficieren.
Kustwacht Nederland
De Kustwacht Nederland is een samenwerkingsverband tussen zes ministeries, waarbij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met Defensie een belangrijke rol speelt. Het operationele centrum van de kustwacht is gevestigd te Den Helder. De directeur Kustwacht wordt geleverd door Defensie. Op bestuurlijk vlak is de Directeur Plannen is lid van het dagelijks bestuur van de Kustwacht en de Directeur DOBP van het Directoraat-Generaal Beleid is lid van de toezichthoudende Raad voor de Kustwacht.

Kustwacht Caribisch Nederland
De Kustwacht Caribisch gebied is een samenwerkingsverband tussen de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden en diverse ministeries per land. Defensie levert onder andere de directeur Kustwacht, dit is een tweede hoofdfunctie van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied. Het kustwachtcentrum is gevestigd te Willemstad, Curaçao. De directeur Juridische Zaken van Defensie is voorzitter van de Kustwachtcommissie van de Kustwacht in het Caribische gebied en het Presidium van de Kustwachtcommissie. Vertegenwoordigers van achttien ministeries uit de vier landen hebben zitting in deze fora en nemen besluiten over de jaarplannen en investeringsprojecten. De adviseur Kustwacht is belast met de voorbereiding en ontwikkeling van adviesproducten en besluitvormingsdocumenten ten aanzien van programma¿s, projecten en behoeftestellingen voor nieuwe Kustwacht capaciteiten.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (C-COMMIT), lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Defensie is beheerder van zowel de Kustwacht Nederland als Kustwacht Caribisch Gebied. Deze kustwachtdossiers zijn ondergebracht bij de Bestuursstaf.

Ministerie van Defensie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

KLTZ H.M. van Rijn

06-22746998

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur AI, robotica, data science

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend specialist cyberdomein

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur duurzaamheid (2x)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon