Adviseur Kwaliteitsborging Defensiecontracten

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht top vast
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 4 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 331673
 • Plaatsingsdatum 14 november 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Adviseur op het gebied van kwaliteitsborging in defensiecontracten.

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Adviseur Toezicht Defensie Leveranciers (Adviseur TDL) ben je als deelnemer in inkoopteams verantwoordelijk voor het onderwerp kwaliteitsborging ten behoeve van door het Ministerie van Defensie af te sluiten materieelcontracten.

Wat ga je doen?
De Adviseur TDL is in eerste instantie verantwoordelijk voor het opnemen van de juiste contractuele eisen op het gebied van kwaliteitsborging (Quality Management System- QMS)) in de diverse in het inkoopproces te hanteren inkoopdocumenten. Dit proces wordt doorlopen in de precontractuele fase. Tevens adviseert de Adviseur TDL het inkoopteam op het aandachtsgebied kwaliteitsborging bij het selecteren van potentiele leveranciers. In voorkomend geval voert de Adviseur TDL een vooronderzoek op het gebied van de kwaliteitsborging uit bij potentiele leveranciers in binnen- en in sommige gevallen buitenland.

Een van de uitdagingen hierin is om het inkoopteam van Defensie er van te overtuigen waarom de ene leverancier de kwaliteitsborging beter geïmplementeerd heeft dan een andere leverancier.

Het doel hiervan is om contracten af te sluiten met leveranciers die kwaliteitsborging geïmplementeerd hebben op een niveau wat past bij de aard van de opdracht, opdat de leverancier de risico’s op kwaliteitsverlies van het te leveren product het beste zal mitigeren.

In aanvulling op bovenstaande werkzaamheden voert de Adviseur TDL nog een aantal andere activiteiten uit, te weten;

 • Het beoordelen van Uitnodigingen tot Prijsopgave (UTP’s) op de juistheid van de geformuleerde kwaliteitsborgingseisen;
 • Het beoordelen van de ontvangen offertes waarover advies is uitgebracht tav de geformuleerde kwaliteitsborgingseisen teneinde de kwaliteitsrisico’s vast te stellen en te kunnen adviseren bij de keuze van de leverancier;
 • Het bij uitzondering beoordelen van kwaliteitsplannen inclusief de hieraan gerelateerde project-, ontwikkelings-, configuratiemanagement en testplannen teneinde zeker te stellen dat op afdoende wijze invulling wordt gegeven aan de contractueel gestelde kwaliteitsborgingseisen;
 • Het, in de breedste zin, zelfstandig adviseren en informeren van het management van de afdeling TDL over (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsborging op het branchespecifieke terrein “maritiem”.

De Adviseur TDL is verantwoording verschuldigd aan, in hiërarchische zin, het hoofd van de sectie Advies, maar daarnaast ook in voorkomend geval (in functionele zin) rechtstreeks aan de desbetreffende projectleiders en –managers van het inkoopteam voor wat betreft de uitgebrachte adviezen.

Voor deze functie vragen wij een HBO werk- en denkniveau in de maritieme branche, bij voorkeur aangevuld met 1 of meerdere kwaliteitsmanagementopleidingen en een opleiding tot lead auditor.
Verder verwachten wij ruime ervaring in het uitbrengen van adviezen, en bij voorkeur meerjarige ervaring in een kwaliteitsborgingsfunctie alsmede ervaring in meerdere (internationale) projecten.

Je beheerst op uitstekende wijze de Nederlandse en de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk en je beschikt over vaardigheden in het uitvoeren van risicoanalyses en het vertalen van de resultaten ervan in een risicoregister.

Aangezien er gewerkt wordt binnen een verscheidenheid aan inkoopteams is het van belang dat je over een aantal competenties beschikt. Denk hierbij aan Communiceren en Samenwerken als ook aan Plannen/ Organiseren en zeker ook Initiatief nemen.

De werkzaamheden vinden in sommige gevallen plaats in een weerbarstige werkomgeving reden waarom de competenties Communiceren en Samenwerken van groot belang zijn om de uiteindelijke doelen die een Adviseur TDL heeft gerealiseerd te krijgen. Daarnaast is het zo dat er door de week heen gewerkt wordt binnen een veelheid aan inkooptrajecten waarom het Plannen en Organiseren (van de eigen werkzaamheden) dagelijkse kost zal zijn.

Het nemen van Initiatief zal ook met regelmaat aan de orde zijn. Dit omdat de praktijk geleerd heeft dat er op het gebied van kwaliteitsborging nogal eens onduidelijkheid bestaat binnen het inkoopteam wat er toe leidt dat je als Adviseur TDL uit eigen beweging het voortouw moet nemen om het inkoopteam op inhoud te overtuigen van de redenen waarom je jouw adviezen hebt uitgebracht.

Goed om te weten:
Je moet het Rijbewijs B hebben.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht top vast
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Deze vacature is opengesteld voor beroepsmilitairen, reservisten en burgermedewerkers.

Het betreft een tijdelijke aanstelling van ten hoogste 2 jaar en 11 maanden.

De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden op 12-12-2023; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.

Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

 • Het betreft een tijdelijke aanstelling van ten hoogste 2 jaar en 11 maanden.
 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden op 12-12-2023; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

COMMIT is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

COMMIT is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. Verder is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Binnen Defensie wordt er gewerkt met standplaatsen. Voor de functie van adviseur TDL geldt als standplaats de Kromhoutkazerne in Utrecht. Tevens kan er op basis van Het Nieuwe Werken in overleg gewerkt worden vanuit huis, dan wel vanaf een andere defensielocatie.
Het team van Adviseurs bestaat momenteel uit 12 personen welke wisselend ingezet worden op een grote verscheidenheid aan materieelprojecten.


Het grootste deel van de inkoopteams waarin je als Adviseur TDL participeert werken vanuit de Kromhoutkazerne in Utrecht, reden waarom er een regelmatige aanwezigheid op de kazerne verwacht wordt.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiespecialist bij het munitiebedrijf

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Ontwerper

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Informatiebeheer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon