Adviseur Landelijk Bureau

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2022/Justis/0607
 • Plaatsingsdatum 15 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB), onderdeel van de screeningsautoriteit Justis, is het
expertisecentrum op het terrein van de Wet Bibob. Enerzijds betekent dit dat we kwalitatief
hoogwaardige adviezen opstellen voor andere overheden, zoals gemeenten, provincies en onderdelen van het Rijk. Anderzijds vervullen we een voortrekkersrol bij de ontwikkelingen op het gebied van de Wet Bibob en geven we voorlichting.

Als adviseur ben je in het kader van haar voorlichtingstaak over de toepassing van de Wet Bibob de schakel tussen het LBB en de bestuursorganen. Dat betekent dat je (online) cursussen, presentaties en workshops ontwikkelt en verzorgt voor zowel beginnende als ervaren Bibob-ambtenaren over bijvoorbeeld ontwikkelingen in de Bibob-jurisprudentie, vastgoedtransacties of wijzigingen van de Wet Bibob. Ook burgemeesters en commissarissen van de provincie melden zich steeds vaker om geïnformeerd te worden over de Wet Bibob. Je stelt factsheets en handreikingen op, schrijft inhoudelijke bijdragen voor de nieuwsbrief van het LBB en draagt bij aan het actualiseren van de website. Verder informeer je bestuursorganen over de weigerings- en intrekkingsgronden.

Als adviseur bij het LBB ben je ook verantwoordelijk voor een belangrijk deel van ons relatiebeheer.
Binnen dat kader onderhoud je contacten met andere overheden (onder andere gemeenten,
provincies en ministeries) en ketenpartners (samenwerkingsverbanden zoals de G4 en de
Regionale Informatie en Expertise Centra). Deze contacten vinden zowel op operationeel als
tactisch niveau plaats.

Vanuit jouw expertise ben je betrokken bij beleidsmatige aspecten. Je onderzoekt in hoeverre de Wet Bibob kan worden toegepast bij nieuwe beleidsterreinen en geeft input bij eventuele
wetswijzigingen. Jouw rol hierin is dat jij de in- en externe ontwikkelingen goed volgt en monitort, zodat deze vertaald kunnen worden naar betere dienstverlening en productontwikkeling. Jij treedt hierin op als aanspreekpunt. Je maakt onderdeel uit van het managementoverleg van de afdeling.

Op dit moment is deze juridische adviesfunctie heel breed opgezet. Dit jaar laten we een onderzoek uitvoeren naar de invulling van deze functie. Zo willen we nagaan of deze nog voldoende aansluit bij de behoefte van onze samenwerkingspartners en willen we ook op meer strategisch niveau gaan adviseren. De adviseurs LBB zijn uiteraard nauw betrokken bij hoe we de adviezen uit dit onderzoek vertalen naar een doorontwikkeling van de functie. Wanneer jij op deze functie wordt aangenomen, zal ook jij hier onderdeel van zijn en kun je je invloed hierop uitoefenen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) voert op verzoek van bestuursorganen integriteitsscreeningen uit aan de hand van de Wet Bibob. Het LBB is door de jarenlange onderzoekservaring uitgegroeid tot het expertisecentrum op het gebied van de Wet Bibob. Deze wet moet voorkomen dat overheden door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten en vastgoedtransacties, onbedoeld criminele activiteiten faciliteren. Bestuursorganen, zoals gemeenten, kunnen een adviesverzoek indienen bij het LBB als ze niet in staat zijn om op basis van eigen bronnenonderzoek eventueel misbruik uit te sluiten. Het LBB heeft toegang tot gesloten bronnen en levert gedegen adviezen af over het gevaar dat de vergunning, subsidie of aanbesteding zal worden gebruikt voor criminele doeleinden.

Een tweede taak van het LBB is het begeleiden van bestuursorganen bij de implementatie en toepassing van de Wet BIBOB en het geven van voorlichting hierover.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werk je bij de Rijksoverheid, dan draag je bij aan een beter Nederland. Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). JenV en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Bij Justis werk je aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties. We leveren daartoe een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Onze werknemers (samen ruim 350 fte) zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en Verlening en Toetsing), het Klant Contact Centrum en vier stafafdelingen (Informatievoorziening, Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid, Strategie, Innovatie en Organisatie, en Planning, Financiën en Control).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Wij spelen hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving.

Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is; een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. We weten wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt. We investeren veel in het vak screenen en in de opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op onze agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne Kraan

06-15006854

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel manager Landelijk Bureau Bibob

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bibob-onderzoeker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatieanalist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon