Adviseur Landen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 2 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer KR/2021/12
 • Plaatsingsdatum 7 juli 2021
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

De economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de Landen) zijn door COVID-19 ongekend zwaar geraakt. Toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stilgevallen en er is sprake van een forse krimp van de economie, een sterke stijging van de werkloosheid en een zorgelijke toename van armoede. Nederland biedt hulp en jij helpt daarbij vanuit Den Haag. Hier ga jij als enthousiaste en ervaren adviseur Landen aan de slag voor het programmateam Aruba.

Nederland helpt Curaçao, Aruba en Sint-Maarten met medische bijstand met het oog op beheersing van COVID-19, voedselhulp en continuïteit van intercontinentaal en interinsulair transport voor essentiële diensten. Daarnaast zijn leningen verstrekt. Nieuwe leningen worden alleen nog onder voorwaarden verleend: de landen voeren hervormingen en maatregelen door – de zogeheten Landspakketten – om het weerstandsvermogen te versterken.

Een orgaan ondersteunt daarbij en ziet toe op de uitvoering ervan. De maatregelen en hervormingen draaien om de volgende thema’s: financiële sector, financieel beheer, kosten en effectiviteit publieke sector, belastingen, economische hervormingen, zorg, onderwijs en versterking van de rechtsstaat. Met de drie Landen zijn akkoorden gesloten over de hervormingen en maatregelen.

Binnen het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties treft een kwartiermakerorganisatie voorbereidingen voor het opzetten en inrichten van het Caribisch orgaan voor Hervorming en ontwikkeling. Tot die tijd neemt een tijdelijke werkorganisatie de taak met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen op zich. Binnen die tijdelijke werkorganisatie zijn drie programmateams actief: Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Jij zetje in voor het programmateam Aruba.

Jouw taken

 • Je ondersteunt de programmamanagers bij het vormgeven en inhoudelijk definiëren van het programma over de inhoudelijke thema’s die aan jou zijn toebedeeld, en bij het besturen van het integrale programma van het land.
 • Je draagt bij aan het opstellen en beheren van de uitvoeringsagenda.
 • Je draagt bij aan vooronderzoeken/doorlichtingen die in samenwerking met de Landen en betrokken departementen op deze thema’s worden uitgevoerd.
 • Je ondersteunt vanuit jouw kennis van de specifieke context en omstandigheden van de Landen de departementen, adviseurs en programmamanagers van de andere twee teams bij het uitwerken van de thema’s in een uitvoeringsagenda met samenhangende en uitvoerbare projecten met heldere doelen, tijdslijnen, de benodigde capaciteit en expertises en middelen.
 • Je monitort en coördineert de activiteiten op basis van inzicht in overige trajecten, reguliere taken en ontwikkelingen van de Landen.
 • Je beheert de uitvoeringsagenda en zorgt voor continu inzicht in de voortgang van het deel waarvoor je verantwoordelijk bent, zodat tijdig passende bijsturingsmaatregelen genomen kunnen worden.
 • Je bent het aanspreekpunt voor het Land als het gaat om de voorwaarden, maatregelen en hervormingsprojecten: je bent de spin in het web en vraagbaak, signaleert eventuele knelpunten en komt met oplossingen.
 • Je draagt bij aan de integraliteit en eenduidigheid als het gaat om de opzet en uitvoering van de betreffende thema’s tussen de programmateams, met de ‘staande’ organisatie en met de vakdepartementen.
 • Je levert een aandeel in de voortgangs- en verantwoordingsrapportage op niveau van het programmateam en je draagt bij aan het risicomanagement en het actueel houden van de planning van projecten op de thema’s waarover jij advies geeft.

Functie-eisen

 • Je koppelt wo-niveau aan minstens vijf jaar overheidservaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de Landen en met een of meer van de genoemde inhoudelijke thema’s.
 • Je hebt het liefst al ervaring met project- en programmamatig werken.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent resultaatgericht, flexibel in je werktijden en werkt graag samen.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken.
 • Je bent een echte netwerker en kunt goed onderhandelen en adviseren.
 • Je bent organisatiesensitief, politiek-bestuurlijk gevoelig en weet wat er in je omgeving gebeurt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Detachering
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Werken bij het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties vraagt om een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne, organisatie- en interculturele sensitiviteit en bovenal flexibiliteit. Want door het tijdsverschil doen we met enige regelmaat ook buiten kantoortijden een beroep op je. Soms is het noodzakelijk om een dienstreis te maken naar Aruba.
 • Het gaat om een tijdelijke vacature voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 • De invulling van de vacature is op basis van een tijdelijk contract of detachering.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen, en binnen deze departementen vele beleidsterreinen. De directie Koninkrijksrelaties vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

Directie Koninkrijksrelaties
De directie Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen en de Landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. Daarnaast realiseren we een integrale, beleidsmatige aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland en alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

Caribisch orgaan voor Hervorming en ontwikkeling, tijdelijke werkorganisatie
De tijdelijke werkorganisatie (TWO) valt onder de directeur Landen van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en wordt aangestuurd door de manager TWO. De taken van de TWO gaan bij oprichting van het Caribisch orgaan voor Hervorming en ontwikkeling (COHO) grotendeels over naar dit orgaan. De TWO en de kwartiermakerorganisatie werken nauw samen, zodat processen van de tijdelijke werkorganisatie zo veel mogelijk aansluiten op de uiteindelijke processen van het COHO.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anton van der Kruk, programmamanager Aruba

06-50738597

Inge Oppatja, projectleider HR TWO/COHO

06-24694778

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Bedrijfsvoering Financiën

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Programmasecretaris Tijdelijke werkorganisatie DGKR

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider detentie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Detachering
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon