• Utrecht  -  route
 • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Onderwijs / opleiding
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52350, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

Wij zijn op zoek naar een adviseur leren en ontwikkelen voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Een bijzondere organisatie om voor te werken, want bij ons in Utrecht zet je jouw kennis in voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Wij bieden een uitdagende, veelzijdige functie. In deze functie ben je werkzaam in een divers team van ervaren en enthousiaste professionals. Dit zorgt voor een inspirerende en vooral afwisselende werkomgeving die je blijft prikkelen. 

De aanwezigheid van deskundige zorgprofessionals en zorgmanagement in de inrichtingen van DJI is een belangrijke randvoorwaarde voor goede zorg aan justitiabelen. Ook medewerkers die indicatiestellingen forensische zorg opstellen dragen bij aan goede zorg en veiligheid. Ook voor hen zetten wij ons in om bij te dragen aan hun deskundigheid en professionaliteit. Als adviseur leren en ontwikkelen ben je verantwoordelijk voor het vormgeven en organiseren van de deskundigheidsbevorderings- en bijscholingsactiviteiten voor diverse zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen DJI. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan verpleegkundigen, artsen en GZ-psychologen die werkzaam zijn in het Gevangeniswezen. 

Daarnaast heb je als taak bijscholings- en/of kwaliteitsdagen te organiseren voor medewerkers van de Reclassering (3RO), het NIFP en het Gevangeniswezen met als doel de werking van het kwalititeitskader indicatiestelling forensische zorg (IFZ) te bevorderen. Om deze deskundigheidsbevorderingsactiviteit goed te kunnen vervullen, heb je tevens de taak om het tactisch en bestuurlijk overleg tussen de bestuurders van de Reclassering, het NIFP en het Gevangeniswezen over dit kwaliteitskader voor te bereiden en vervolgacties voortkomend uit dit overleg op te pakken. Hierbij hoort ook dat je de rol van secretaris van het bestuurlijk overleg vervult. 

Jaarlijks zorg je voor een opleidingskalender waarin alle deskundigheidsbevorderingsactiviteiten staan die je organiseert. Om de inhoudelijke onderwerpen van die agenda te bepalen haal je input op bij diverse collega’s zoals zorgprofessionals, zorgmanagers en medisch adviseurs, en zorg je voor een ordentelijke besluitvormingsproces, waarmee de jaarlijkse opleidingskalender vastgesteld wordt. Daarna ga je vormgeven aan de uitvoering van activiteiten die op de kalender staan. Je geeft vorm en organiseert: 

 • regiobijeenkomsten voor verpleegkundigen en artsen.
 • dag van de verpleging.
 • kwaliteitsdagen kwaliteitskader IFZ voor 3 organisaties (Reclassering (3RO), het NIFP en het Gevangeniswezen).
 • introductiedagen voor zorgprofessionals en zorgmanagement van DJI.
 • DJI-specifieke scholingsmodules voor zorgprofessionals.
 • Prison Mental Health-dag.
 • Kwaliteitsdagen en consensusbesprekingen voor coördinatoren IFZ van het NIFP. 


Bij de vormgeving van de bijscholingsactiviteiten ben je verantwoordelijk voor:

 • het zorgdragen van de inhoud van de scholingsactiviteit.
 • het organiseren van de juiste trainers/ sprekers en/of opleidingsinstituten om eea uit te voeren.
 • het verzorgen van de uitnodigingen en overige communicatie aan deelnemers.
 • met behulp van het secretariaat zorgdragen voor de juiste trainingslocaties.
 • organiseren van accreditatie en registratie van bijscholingspunten voor zorgprofessionals. Je stemt hiertoe ook af met het opleidingsbureau van het NIFP wie welke taken op dit punt oppakt.
   

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling beleid & zorgsupport ontwikkelt beleid, zorgt voor kaders voor de uitvoering en ondersteunt de uitvoering en de directie van het NIFP met beleidsadvies. Dat doen we op drie deelterreinen: Pro Justitia Rapportage, Indicatiestelling forensische zorg (IFZ) en zorg (psychische en somatische zorg). 

Vanuit onze expertise op het gebied van psychische en somatische gezondheidszorg binnen een justitieel kader zijn wij verantwoordelijk voor de functionele kaderstelling en het creëren van randvoorwaarden van adequate zorgverlening aan justitiabelen. Hierdoor kunnen de justitiële inrichtingen op uniforme wijze verantwoorde en integrale zorg leveren. Dit doen wij concreet door o.a. ontwikkelingen te signaleren en deze te vertalen naar de DJI-situatie, de deskundigheid van zorgverleners en zorgmanagement te bevorderen en door de zorgverlening te monitoren. 

Op het gebied van Pro Justitia rapportage en IFZ werken wij onder meer aan de doorontwikkeling van de producten die het NIFP levert, ondersteunen we de uitvoering bij het wegnemen van structurele verstoringen en organiseren wij scholings- en deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten. Wij informeren en adviseren degenen met een sturingsverantwoordelijkheid, zowel de uitvoerende organisatie-eenheden als de bestuurslagen over de geleverde kwaliteit en efficiëntie van de geleverde producten én hoe deze te verbeteren. Bij onze werkzaamheden zorgen we voor verbinding tussen de uitvoering, het hoofdkantoor van DJI en externe ketenpartners.

Binnen de afdeling beleid & zorgsupport werken enkele regio (GZ)- psychologen, medische adviseurs (artsen), een farmaceutisch adviseur, een tandheelkundig adviseur, beleidsadviseurs en ondersteunende medewerkers. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan het hoofd van de afdeling.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer J. Groeneveld, hoofd Beleid en Zorgsupport 06-18609625

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Rob Stiekema, senior recruiter 06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon