Adviseur lifecyclemanagement

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 31 oktober
 • Vacaturenummer DGVBR/OBF/23/18
 • Plaatsingsdatum 18 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

We zoeken voor onze groeiende directie een adviseur lifecyclemanagement. Jij loopt warm voor het inrichten van IT-processen. Specifiek zoeken we iemand die lifecyclemanagement (LCM) binnen OBF en de door OBF ondersteunde directies verder brengt. Uiteraard hoef je dit niet alleen te doen maar kan je hiervoor sparren met je collega bij de Staf van CIO-BZK en natuurlijk jouw collega’s binnen de CIO OBF. Je bent verantwoordelijk voor het doorvoeren van het beleid van CIO-BZK, je richt hiermee processen in en bent verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige output. Met deze output voorzie je de CIO en daarmee het mt en dt van advies over de kwaliteit van het ICT-landschap, de verwachte ontwikkelingen en benodigde acties. Ook adviseer je over kansen om de strategie nog beter te ondersteunen door bijvoorbeeld proces optimalisaties.

Je werkt nauw samen met jouw directe collega’s van I-stelsels informatie huishouding (IHH), informatiebeveiliging (IB), privacy, projectportfoliomanagement (PPM), datamanagement en (data-)architecten. Daarnaast werk je natuurlijk ook veel met collega’s die zicht hebben op de (organisatie)processen en strategie. Met de gebruikers bespreek je hoe we de gegevenskwaliteit op het juiste niveau kunnen brengen. Ook creëer je inzicht in de herkomst van gegevens. Je maakt inzichtelijk hoe gegevens binnenkomen en met wie ze worden gedeeld. Waar nodig maak je daarbij leveringsafspraken.

Je bent in staat om te analyseren wat nodig is om data als stelsel binnen jouw directie en de eventueel ondersteunde andere directies verder in te richten, te verbeteren en je weet dit te vertalen naar een concreet verbeterplan die je afhankelijk van de situatie al dan niet ook zelf door kan voeren. Binnen BZK is een LCM-netwerk, om de rijksbrede ontwikkelingen op dit gebied te vertalen naar departementale kaders.

In het Functiegebouw Rijk is de functie aangeduid als (senior) adviseur bedrijfsvoering, met aanvullend het KWIV-profiel 5.1.4 portfoliomanagement (waar LCM is ondergebracht).

Jouw belangrijkste taken zijn

 • Je zorgt voor een doorvertaling van BZK-kaders en beleid voor eigen en ondersteunde directies.
 • Je hebt een onpartijdige en adviserende rol naar de CIO-OBF en de directeuren van de door OBF ondersteunde directies.
 • Je draagt bij aan het integraal inzicht en monitoring van zowel de functionele als technische kwaliteit van het ICT-landschap.
 • Je maakt inzichtelijk wat LCM betekent voor de directies mede door het leggen van relaties tussen de benodigde landschapsontwikkelingen, functionele en technische behoeften en eisen.
 • Je bent in staat op basis van de eisen LCM inzichten voor korte en lange termijn te realiseren en hierover te adviseren.
 • Samen met de projectportfoliomanager geef je advies over t.a.v. de meerjarige portfolioroadmap kijkende naar onder andere baten, lasten, risico’s, resources, budgetten, samenhang en op het realiseren van (strategische) doelstellingen.
 • Je analyseert het LCM-proces en brengt waar nodig verbeteringen aan om het proces aan te scherpen en output te verbeteren
 • Samenwerking met de andere LCM-I-stelselhouders om de kwaliteit van en inzichten op het gebied van LCM naar een hoger niveau te tillen.
 • LCM-beslissingen in toenemende mate datagedreven maken, in hoge mate standaardiseren en automatiseren.
 • Je werkt samen in het netwerk lifecyclemanagement binnen BZK

Je bent

 • Een collega die makkelijk contact onderhoudt met de verschillende partijen om te weten wat er speelt.
 • Iemand die weet hoe je draagvlak creëert voor beleid en staat voor samenwerking om knelpunten op te lossen.
 • In staat op basis van inzichten korte en lange termijn adviezen aan de CIO en directeur(en) te geven over het landschap en de aansluiting daarvan op de strategieën van de directies.
 • Goed in samenwerken met de andere deelstelselhouders met name data, informatiehuishouding (IHH), informatie beveiliging (IB), privacy, projectportfoliomanagement (PPM) en architectuur.
 • Goed in staat om te communiceren over het werkterrein en vindt het leuk om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jouw directie, de ondersteunde directies, het ministerie en uiteindelijk het gehele Rijk.
 • Een collega die zowel oog heeft voor de kansen, de risico’s en het grotere geheel.

Wat vragen we van je:

 • Je hebt een HBO of academisch niveau en beschikt liefst over aantoonbaar relevante werkervaring, bij voorkeur een publieke organisatie.
 • Je bent analytisch sterk, je hebt kennis van informatievoorziening en ICT en je bent ervaren in het implementeren én uitvoeren van project en portfoliomanagement.
 • Je bent bekend met relevante best practices; met name MoP, maar ook Prince2, MSP en lean portfoliomanagement.
 • Je bent inhoudelijk gedreven en wilt graag begrijpen waarover je adviseert.
 • Je bent sterk in het benutten van de juiste contacten op het juiste moment om de doelstellingen te bereiken.

Mocht je (nog) niet aan de volledige eisen voldoen maar ben je wel enthousiast en bereid om te leren dan nodigen we je ook uit om te reageren. De functie is een ideale positie om je verder te ontwikkelen in het genoemde werkveld.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het CIO-Office OBF is onderdeel van de Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) en draagt in samenwerking met de deelstelselhouders bij andere uitvoerders mede bij aan het beleid van BZK. Daarnaast implementeert het CIO-office OBF dit beleid voor de eigen en door OBF ondersteunde directies en voert dit uit. Als deelstelselhouder Project en Portfoliomanagement (PPM) draag je actief bij aan het BZK PPM beleid, implementeer je dit en draag je bij aan een kwalitatief hoogwaardig en doelmatig inzicht. Als CIO-Office OBF zijn we strategisch en proces partner in het I-domein bij zowel ontwikkeling als exploitatie. We jagen technologische innovaties aan en we vergroten relevante kennis binnen de organisatie. Als adviseur draag je hieraan bij.

De afdeling Informatievoorziening is gericht op enerzijds de verregaande digitalisering en automatisering en bedrijfsvoering bij OBF zelf, waaronder de vernieuwing van het IT-landschap (rondom Exact) en de doorontwikkeling van de ontwikkelstraat met het low-code/no-code platform WEM. Anderzijds is de afdeling actief als dienstverlener voor andere VBR-onderdelen; waaronder Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI), Rijksbeveiliging en Logistiek (RBL) en de Rijks Inkoop Samenwerking (RIS). Deze organisaties tezamen bestrijken een breed en divers palet aan overheidstaken.

Naast aandacht voor applicatieontwikkeling en functioneel beheer is in de afdeling Informatievoorziening gestart met een CIO-office. In dit CIO-office is plaats voor enkele adviseurs bedrijfsvoering die tezamen met de manager en de CISO bijdragen aan de inrichting en invulling van de CIO-deelstelsels; dit betreft vooral doorvertaling van het beleid, uitvoering, toezicht, monitoring en bedrijfsvoering. De portfoliomanager richt zich daarbij primair op projecten en programma's en andere veranderingsinitiatieven. Nauw zal worden samengewerkt met collega’s die de naastgelegen en overlappende CIO-deelstelsels vorm en inhoud geven, waaronder Life Cycle Management (LCM), Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P), Datamanagement/Informatiehuishouding (DM/IHH), IT-Architectuur en Leveranciersmanagement.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega’s die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega’s met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Rian van Delft

06-11589403

Mark Dierkes

06-50768129

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur informatiehuishouding

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur portfoliomanagement

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch Communicatieadviseur CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon