Adviseur luchtkwaliteit en stikstofdepositie luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 26 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IW DGLM 2021-428
 • Plaatsingsdatum 5 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Luchtvaart is op zoek naar iemand die kennis heeft op het gebied van luchtkwaliteit: de emissie, verspreiding en depositie van luchtverontreinigende stoffen. Het gaat daarbij onder meer om stikstof, (ultra) fijnstof en zeer zorgwekkende stoffen. Als jij aantoonbare kennis hebt van en ervaring op terrein van luchtkwaliteit, dan zijn wij op zoek naar jou! Wij namelijk op zoek naar een adviseur luchtkwaliteit en stikstofdepositie met als standplaats Den Haag.

Belangrijk onderdeel van de functie is het stikstofdossier. Daarom heeft de kandidaat bij voorkeur kennis van het raakvlak tussen het rekeninstrument AERIUS en stikstofmodellering, stikstofwet- en regelgeving en relevante beleidsuitgangspunten. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ook kennis van en ervaring met het stikstofdepositiedossier binnen IenW/RWS.

De kandidaat is direct inzetbaar voor advisering alsmede vertegenwoordiging van IenW in (stikstof)gremia, ook interdepartementaal. Flexibele inzetbaarheid en continuïteit van inzet is van belang. De kandidaat is in staat om de inhoud te vertalen naar toegankelijke en ook voor de leek begrijpelijke dilemma’s en afwegingen en dit te gebruiken bij de uitleg van het beleid, zowel intern als extern. Ook wordt van de kandidaat verwacht dat hij adviseert over eventuele aanvullende activiteiten/maatregelen om de effecten van luchtvaartemissies op mens en milieu te verminderen.

Wat wordt er van je verwacht?
De adviseur luchtkwaliteit en stikstofdepositie gaat deskundigheid leveren op het gebied van emissies, stelt informatiedocumenten op over de verschillende emissies van de luchtvaart, inclusief de verspreiding en de gezondheidseffecten ervan. De adviseur is de vertegenwoordiging van IenW in overleggen en zorgt voor de voorbereiding en terugkoppeling en advisering naar aanleiding van deze overleggen.
Daarnaast zorgt de adviseur voor de beoordeling van onderzoeksresultaten en het eventueel uitzetten/opdragen van extern onderzoek. En het opstellen van adviesproducten met betrekking tot het omgaan met bijvoorbeeld cumulatie, extern salderen, mitigatie en compensatie. Maar ook tekstvoorstellen maken voor beantwoording van Kamervragen, voorbereiding Commissiedebatten en woordvoeringslijnen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Luchtvaart is onderdeel van het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken. De directie bestaat uit drie afdelingen: Luchtvaartveiligheid, Duurzaamheid, Internationale Bereikbaarheid en Luchtruim & Regionale Luchthavens. Daarnaast kent de directie een programma Schiphol en een programma Luchtruimherziening.
Met jouw kennis en kunde wordt je breed ingezet binnen de directie. Dat kan gaan over vragen die spelen rond Schiphol, de luchthaven Lelystad of andere regionale luchthavens. Je thuisbasis is het programma Schiphol.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen van Bergenhenegouwen

06-52412672

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema

06-25095127

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Omgevingsmanager Programma Luchtruimherziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker duurzame leefomgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon