• Utrecht  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 19 juli 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: WVL-24-072, Plaatsingsdatum: 28 juni 2024

De Noordzee staat momenteel flink in de aandacht. De windenergie op zee-ambitie groeit snel en met het tekenen van het Noordzee akkoord geven overheid en stakeholders samen invulling aan de 3 grote transities op de Noordzee: energie, natuur en voedsel en de samenhang daartussen. Ecologische kennis is essentieel voor besluitvorming rondom deze grootschalige veranderingen op de Noordzee. Als adviseur mariene ecologie (specialisatie zeezoogdieren) bij Rijkswaterstaat ben jij hier nauw bij betrokken. Interesse? Reageer dan nu!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als adviseur mariene ecologie adviseer je het grootste deel van je tijd in de programma’s Wind op Zee ecologisch programma (Wozep) en Monitoring, Onderzoek, Natuurversterking en Soortbescherming (MONS). Deze 2 programma’s zijn nauw verweven met elkaar. In deze programma’s identificeert een team van experts de belangrijkste kennisvragen om de ecologische effecten zo goed mogelijk te voorspellen van toekomstige scenario’s voor windenergie op zee (Wozep) en van andere transities op de Noordzee, waaronder visserij en klimaatverandering (MONS).

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek adviseer je beleidsvertegenwoordigers van diverse ministeries en het Noordzeeoverleg (NZO). In deze teams is behoefte aan een ervaren marien ecoloog met een specialisatie op het gebied van zeezoogdieren. Jij zal als expert, in samenwerking met andere teamleden, de kennisvragen vanuit het beleid en het NZO vertalen in concrete onderzoeksprojecten om vervolgens het door diverse opdrachtnemers uitgevoerde onderzoek inhoudelijk te begeleiden en te beoordelen. Hiermee draag je tevens bij aan de soortenbescherming van walvisachtigen en zeehonden. Je gebruikt daarbij jouw kennis en ervaring om kennisvragen te vertalen naar een concrete onderzoeksuitvraag waarbij je het onderzoek ook begeleidt. In diverse gevallen zal je als projectleider optreden.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je vindt het leuk om ook advies te kunnen geven binnen andere dossiers van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), zoals OSPAR, de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en Natura2000. Het geeft je voldoening om ervoor te zorgen dat de producten en kennis die voortkomen uit Wozep en MONS gedeeld en afgestemd worden binnen deze nationale en internationale kaders.

Daarnaast geniet je ervan om als teamspeler een efficiënte koppeling tot stand te brengen tussen de teams van zowel MONS als Wozep. Je haalt er energie uit om bij te dragen aan actuele maatschappelijke onderwerpen op de Noordzee en het bijdragen aan zorgvuldig beleid en beheer, evenals de bescherming van zeezoogdieren.

Ten slotte vind je het waardevol om kennis van anderen te benutten en je eigen expertise in te brengen en verder te verdiepen. Het schakelen tussen kennisontwikkeling en de toepassing van deze kennis biedt je zowel uitdaging als leerplezier, waardoor je je voortdurend blijft ontwikkelen en voldoening haalt uit je werk.

Wat wij aan jou waarderen
Je bent toegankelijk, open en gericht op samenwerking in teamverband. Je wordt blij van een flexibele en dynamische omgeving waarin gezamenlijk aan één doel wordt gewerkt op gestructureerde, planmatige en projectmatige wijze. Je bent daarnaast proactief, ondernemend en beschikt over uitstekende communicatie skills.

Je bezit goede planmatige en projectmatige vaardigheden en bent in staat om een (persoonlijk) (inter-)nationaal netwerk wetenschappelijke onderzoekers en experts op te zetten en te onderhouden.

Je bent leergierig en bent op zoek naar verbetering van je kennis en vaardigheden en hebt inzicht in de bredere context van je project. Je kunt zelfstandig Engelse teksten schrijven en daarnaast bezit je goede adviesvaardigheden en ben je resultaatgericht. Je hebt tot slot een gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je hebt affiniteit met mariene ecologie en het onderzoek naar de interactie tussen natuur en menselijke activiteiten.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Jakob Asjes, programmaleider MONS, via 06-30712140 of met Jeannette Plokker, afdelingshoofd, via 06-53426523. Zij staan jou graag te woord!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Waterkwaliteit en Natuurbeheer
De afdeling Waterkwaliteit en Natuurbeheer beschikt over diepgaande kennis en expertise van de waterkwaliteit, ecologie/natuur, gebruiksfuncties (zoals zwemwater, energie, koelwater, recreatie en scheepvaart), in zowel zoete als zoute watersystemen. Met deze kennis ondersteunen we Rijkswaterstaat en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, en Economische Zaken en Klimaat bij onder meer de implementatie van de EU-kaderrichtlijnen Water en Marien en de beheerplannen Natura 2000. Ook dragen we bij aan vergunningverlening en monitoren we in grote watersystemen de effectiviteit van maatregelen, natuurcompensatie en andere ingrepen in het watermilieu. De afdeling bestaat uit ruim vijfendertig medewerkers.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Jakob Asjes, programmamanager MONS 06-30712140
Jeannette Plokker, afdelingshoofd 06-53426523

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Jack Deng, adviseur Werving en Selectie 06-19907445

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur circulaire economie

Rijkswaterstaat
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Interne relatiemanager energiebesparing

Rijkswaterstaat
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Senior adviseur duurzame mobiliteit

Rijkswaterstaat
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon