Adviseur mensenrechten sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 4 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD23/JWZ/230536
 • Plaatsingsdatum 21 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het cluster mensenrechten binnen de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (JZW) is op zoek naar een adviseur mensenrechten. Een interessante en uitdagende juridische functie met veel eigen verantwoordelijkheid op het terrein van mensenrechten.

Je primaire taken zullen bestaan uit klachtbehandeling bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de diverse VN-comités die toezien op de naleving van de mensenrechtenverdragen en (inter)departementale advisering over de verplichtingen die voortvloeien uit de mensenrechtenverdragen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • het voorbereiden van verweerschriften, pleidooien en minnelijke schikkingen in procedures die bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de diverse VN-comités tegen Nederland zijn aangespannen;
 • advisering over mensenrechtenverdragen in het kader van wetgeving en beleidsontwikkeling;
 • het coördineren en opstellen van de bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de verplichte rapportages over de naleving van de mensenrechtenverdragen;
 • het leveren van een bijdrage over het EU-Handvest van de grondrechten in procedures aanhangig bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Wij zoeken een jurist met uitstekende juridische kennis, met een accent op het terrein van het internationaal recht en de mensenrechten in het bijzonder, blijkend uit bijvoorbeeld opleiding en opgedane werkervaring op voornoemd terrein.

Je bent ambitieus, beschikt over samenwerkingsgerichtheid, overtuigingskracht, flexibiliteit en politiek/bestuurlijke sensitiviteit. Je weet goed te communiceren over inhoud en proces.

Verder ben je stressbestendig en kun je werken met vastgestelde termijnen. Je bent analytisch ingesteld en hebt een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je kunt zelfstandig en in teamverband werken aan dossiers.

Naast de voor de functie noodzakelijke kennis en ervaring beschik je over de vaardigheid en bereidheid om je snel in te werken in voor jou nieuwe onderwerpen. Je bent in staat bij te dragen aan de wijze waarop het ministerie van JenV toepassing geeft aan het recht in een voortdurend in beweging zijnde maatschappelijke en politieke omgeving. Je bent in staat daartoe overleg te voeren met mensen en organisaties binnen en buiten het departement.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

 • De gesprekken met de Selectie Adviescommissie (SAC) zullen plaatsvinden op 6 december.
 • De gesprekken met de Benoemingsadviescommissie (BAC) zullen plaatsvinden op 13 december.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid is verantwoordelijk voor het rijksbrede wetgevingsbeleid. Daarnaast behandelt de sector diverse juridische aangelegenheden ten behoeve van de andere onderdelen van het bestuursdepartement. Het gaat onder meer om het geven van juridische adviezen, het opstellen van primaire besluiten, het behandelen van bezwaar- en beroepszaken, de behandeling van civiele bodemprocedures en kort gedingen en andere civielrechtelijke aangelegenheden. Ook heeft de sector een belangrijke rol in procedures van het departement bij de Europese Hoven (zowel Straatsburg als Luxemburg).

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

De Directie Wetgeving en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het voeren van juridische (internationale) procedures, het geven van juridische adviezen en de activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van alle ministeries. De directie bestaat uit vier sectoren, waaronder de Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Clarinda Coert

06-52877421

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Uitermark

06-55692750

Solliciteren?

nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ketencoördinator Grenzen en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Migratiebeleid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon