Adviseur Natuur, Landschap en Cultuurhistorie

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 augustus
 • Vacaturenummer RVB/2021/198
 • Plaatsingsdatum 19 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Welke invloed ondervinden het ecologisch systeem en archeologische waarden van de activiteiten in de RVB vastgoedportefeuille? En als defensie anders gaat oefenen wat zijn dan de gevolgen voor natuur ten aanzien van stikstof? Als adviseur bij de grootste vastgoedbeheerder van Nederland adviseer je elke dag over complexe vraagstukken, die vaak een politieke en maatschappelijke component hebben. Jouw doel? Zorgen dat de impact van nieuwbouw en onderhoud op natuur en archeologische waarden binnen de perken blijft en – als het ook maar even kan – maatregelen voorstellen die de natuur en archeologische waarden zelfs ten goede komen.
Als adviseur adviseer je over effectbeoordelingen van infrastructurele ingrepen. Daarbij richt je je met name op de gevolgen voor de natuur , maar ook cultuurhistorie speelt een rol. Je beoordeelt of effecten binnen de wet- en regelgeving vallen, stelt randvoorwaarden op voor nader onderzoek en begeleidt onderzoeken. De mitigatieladder is jouw uitgangspunt: je zoekt steeds naar mogelijkheden om de impact op natuur en cultuurhistorie te voorkomen, te verminderen of te compenseren. Vervolgens breng je advies uit, zowel in de voorbereidings- als uitvoeringsfase van projecten.
Een van je taken is het uitvragen en beoordelen van natuurtoetsen/stikstofberekeningen en archeologisch onderzoek. Jij zorgt voor een goede formulering van de onderzoeksvragen, begeleidt onderzoeksbureaus bij de uitvoering en toetst of de aangeleverde producten en documenten in lijn zijn met de wet- en regelgeving. Als adviseur schakel je veel met adviesbureaus, het bevoegd gezag en interne projectleiders van wie we onze opdrachten krijgen. Ook werk je samen met de afdeling Assetmanagement, die verantwoordelijk is voor de juridische procedure.

Je hebt vaak meerdere projecten tegelijk, die divers zijn qua omvang en complexiteit. Daarnaast krijg je regelmatig specifieke kennisvragen voorgelegd. Zo kan het zijn dat je in opdracht van het ministerie van Defensie – een grote opdrachtgever – onderzoekt of bepaalde flora en fauna gevoelig zijn voor activiteiten op oefen- en schietterreinen. Ook over brede gebiedsontwikkelingen denk je mee. Hoe kunnen we investeren in de veerkracht van het ecologisch systeem? Natuur inclusief- en archeologievriendelijk werken en proactief maatregelen voorstellen, dat is onze uitdaging. Daarbij gaan we steeds vaker van een projectgerichte naar een gebiedsgerichte en meer abstracte aanpak.

Jouw team bestaat uit 8 betrokken collega's die door het hele land werken: Natuur, Landschap en Cultuurhistorie-adviseurs en een coördinerend adviseur. Structureel per week komen jullie bij elkaar om de landelijke ontwikkelingen te bespreken. Meestal werk je op kantoor, maar natuurlijk bezoek je ook af en toe locaties om een goed beeld te krijgen van de situatie.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-opleiding afgerond op het gebied van ecologie en/of archeologie.
 • Je hebt minimaal twee jaar ervaring met het beoordelen van – en adviseren over – ecologische en/of archeologische onderzoeken.
 • Je bent uitstekend op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van natuur en/of archeologie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en aantoonbare ervaring met AERIUS (stikstofrekenmodule).
 • Je hebt bij voorkeur kennis en aantoonbare ervaring met Geografische informatiesystemen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met werken bij de overheid of een andere grote organisatie.
 • Je hebt een sterke persoonlijkheid: je staat voor je adviezen en laat je niet snel van de wijs brengen.
 • Je bent nieuwsgierig en vraagt door, je hebt oprechte interesse en kunt goed verbanden leggen.
 • Je bent collegiaal en vindt het ook prima om zelfstandig te werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van september.
 • Op dit moment vinden de sollicitatiegesprekken meestal digitaal plaats d.m.v. videobellen. Bij de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek ontvang je hiervoor een instructie.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto's beschikbaar.
 • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het sectiehoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Vastgoedbeheer
De directie Vastgoedbeheer verzorgt het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf. Sommige daarvan zijn specialties: panden, terreinen en gronden die onlosmakelijk verbonden zijn met het primaire proces. We verzorgen het beheer zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Ook realiseren we de kleinere projecten voor (her)ontwikkeling, transformatie of transacties.

Afdeling Buitenruimte
De huidige afdeling Buitenruimte bestaat uit vier secties en is landelijk georiënteerd. De afdeling heeft de taak om de verschillende werkprocessen te ondersteunen met technische expertise en daarmee bij te dragen aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast leveren we producten voor het dagelijks onderhoud, planbaar onderhoud, projecten, keuringen en technische inspecties. We zijn ook integraal verantwoordelijk voor de organisatie brede afstemming als het gaat om kennismanagement. De komende jaren gaat de afdeling zich door ontwikkelen, met meer focus op het realiseren van projecten rondom de buitenruimte en de advisering daarover.

Sectie Natuur
De sectie Natuur heeft specialistische kennis op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie. We adviseren onder meer over planvorming, techniek en beheer en onderhoud. Normaal gesproken werken we in twee vakgroepen: Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, en Ecologie. Voor de duur van vijf jaar zetten we samen met de sectie Omgevingsmanagement een nieuwe vakgroep op die zich helemaal toelegt op de implementatie van de Omgevingswet en het Programma Natuur bij Defensie. Jij gaat in deze vakgroep aan de slag met negen specialisten op het gebied van natuur en omgevingsmanagement. Ons doel? Er samen met Defensie voor zorgen dat de Omgevingswet goed landt binnen de defensieorganisatie en dat de Wet natuurbescherming op de juiste manier wordt toegepast. Je werkt nauw samen met de andere specialisten binnen de sectie Natuur. Regelmatig spiegel je met hen, zodat je op één lijn blijft in de uitvoering.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henny Overbeek-Janssen, Manager

06-25643255

Dick Buitenhuis

06-21863890

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ondersteunend adviseur natuur- en stikstofwetgeving

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend expert omgevingsmanagement

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker omgevingsmanagement

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon