Adviseur Nautisch Beheer

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 1 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 562105
 • Plaatsingsdatum 11 oktober 2023
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

1. Het bevorderen van een veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart op het Nederlandse deel van de Noordzee door:

 • het afstemming van de diverse gebruikersfuncties van de Noordzee;
 • het bepalen van noodzakelijke (veiligheids)maatregelen;
 • het stellen van voorwaarden waaronder Noordzee activiteiten (NSA's) mogen worden uitgevoerd;
 • het geven van nautisch advies aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor mijnbouw gerelateerde werkzaamheden en activiteiten conform de Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit;
 • het beoordelen van werkplannen en geven van nautisch advies voor windparken op zee conform de Waterwet;
 • het afstemmen met het bevoegd gezag in de overige (zee)gebieden en het stellen van voorwaarden aan activiteiten en werkzaamheden;
 • het vastleggen van de vastgestelde procedures en maatregelen in operationele systemen en het bekend stellen daarvan;
 • het behandelen van aanvragen voor- en namens de Kustwacht verlenen van vergunningen t.b.v. evenementen, bijzonder transport en werkzaamheden en toestemming laden, lossen en bunkeren conform het Scheepvaartreglement territoriale zee (STZ).

2. Het deelnemen aan coördinatie m.b.t. nautische zaken en belangen op het Nederlandse deel van de Noordzee, door:

 • het adviseren van de Kustwacht in zijn rol als nautisch beheerder;
 • het vertalen van praktijken ervaringsgegevens ten behoeve van beleidsadviezen;
 • het signaleren van knelpunten in relatie tot verkeersscheidingsstelsels en overige zee verkeersinstrumenten en het aandragen van oplossingsrichtingen hiervoor;
 • het ontwikkelen dan wel aanpassen van (nieuwe) verkeersscheidingsstelsels en andere routeringsvormen voor de scheepvaart;
 • het bepalen van de zeegebieden en locaties waar hydrografische surveys dienen te worden uitgevoerd;
 • het bepalen van de noodzakelijkheid tot berging van (nieuwe) wrakken en/of obstakels;
 • het voeren van (inter)departementaal overleg en deelname aan (inter)nationale werkgroepen in relatie tot besluitvorming en het geven van adviezen op het gebied van nautisch beheer.

3. Is verantwoordelijk voor (vaarweg)markeringszaken-, plannen en ontwikkelingen op de Noordzee, door:

 • het implementeren van het Vaarwegmarkeringsplan door het geven van opdrachten aan de uitvoerende diensten;
 • het opdragen van tussentijdse(vaar)markering aanpassing afhankelijk van noodzaak;
 • het participeren in (inter)departementaal en (inter)nationaal overleg aangaande markeringszaken op de Noordzee.

Kennis/Opleidingseisen:

 • HBO opleiding in het maritiem domein
 • brede nautische kennis is vereist

Ervaring:

 • ruime nautische ervaring

Competenties:

 • Integriteit
 • samenwerken
 • resultaatgericht
 • besluitvaardigheid
 • durf
 • omgevingsgericht

Kennis, inzicht en vaardigheden:

 • brede nautische kennis;
 • kennis van vigerende procedures, operationele plannen, samenwerkingsovereenkomsten/regelingen, nationale/internationale wet- en regelgeving en civiel maritieme/aeronautische aspecten;
 • kennis van juridische aspecten binnen het maritieme domein;
 • inzicht in oorzaken en gevolgen van verstoringen en mogelijke maatregelen op nautisch gebied;
 • vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten;
 • vaardigheid in het flexibel en proactief opereren binnen een team in een dynamische omgeving.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Er kan u gevraagd worden piket diensten te verrichten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Kustwacht Nederland is een netwerkorganisatie waarin verschillende diensten zoals KNRM, Douane en Politie met elkaar samen werken.
De kustwacht voert diverse taken uit voor zes ministeries op de Noordzee. Op grote binnenwateren is de Kustwacht daarnaast ook verantwoordelijk voor de redding op het water.

De acties worden vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder aangestuurd. Varende en vliegende middelen zijn door de diensten aan de Directeur Kustwacht ter beschikking gesteld. Het Kustwachtcentrum heeft een 24/7 bezetting en fungeert als centrale meldkamer en informatie- en coördinatiecentrum.

De afdeling operaties is verantwoordelijk voor het coördineren, plannen, inzetten en aansturen van de middelen van de Kustwacht op en boven zee, het operationeel gereed stellen van deze middelen en de operationele informatievoorziening. Daarnaast is de afdeling operaties verantwoordelijk voor het gereed stellen en plannen van de crisisorganisatie. Zij wordt daarbij ondersteund en gefaciliteerd vanuit de afdeling bedrijfsvoering.

Het Hfd bureau Nautisch Beheer ondersteunt de Directeur Kustwacht (DKW) in zijn adviserende en uitvoerende verantwoordelijkheid voor de nautisch verkeerstechnische ordening van het Nederlandse deel van de Noordzee.

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilse Trienekens

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Je reactie op de vacature "Adviseur Nautisch Beheer" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "562105" naar:

Rijkszee- en Marinehaven 1
1781 ZZ
Den Helder

Relevante vacatures

Hoofd informatievoorziening / informatiemanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur kustwacht

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Watch officer bij Kustwacht Nederland

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon