Adviseur omgevingsbeleid Defensie

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 september Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 579318
 • Plaatsingsdatum 17 augustus 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als adviseur verdiept u zich in politiek-sensitieve dossiers die leven in de maatschappij en die (mogelijke) raakvlakken hebben met de activiteiten van Defensie en andersom.
U bent de spil in de interactie met interne en externe stakeholders. Het is aan u de lopende projecten en opgaven gerealiseerd te krijgen binnen de gestelde randvoorwaarden.
Daarbij houdt u de relatie tussen de verschillende dossiers binnen Defensie in de gaten. U legt verbindingen en bent proactief betrokken bij verschillende dossiers die impact hebben op de omgeving. Met een vooruitziende blik speelt u in op (beleids)ontwikkelingen binnen Defensie, het Rijk en andere overheden.
Deze functie binnen DMLVD vraagt om een verbindende adviseur. Er ligt een grote opgave om bestaande en toekomstige activiteiten van Defensie in een complexe en dynamische omgeving te borgen. Samen met uw directe collega’s en de coördinerend adviseur omgevingsbeleid speelt u een belangrijke rol in het organiseren van afstemming en inhoudelijke optimalisatie.
U opereert in een omgeving waarin bewoners, actiegroepen, ambtenaren, bestuurders en het bedrijfsleven een rol spelen. U maakt het speelveld van alle belanghebbende partijen voor een opgave van Defensie inzichtelijk en helpt mee met het aangaan en onderhouden van contacten binnen en buiten Defensie. Daarnaast zorgt u voor goede vastlegging van wensen en eisen van belanghebbende partijen in een Strategische OMgevings (SOM)-analyse, vertaalt deze in een SOM-aanpak en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. Hiervoor werkt u nauw samen in een multidisciplinair team, maar ook met interne en externe stakeholders. U levert input aan de coördinerend adviseur en u denkt, binnen de DGB, mee over de impact van de activiteiten van Defensie op de leefomgeving. U maakt die concreet en zichtbaar en verbindt wensen en eisen aan een zorgvuldige omgevingsmanagement aanpak.

Vereist:
• Wo-opleiding bijvoorbeeld op het gebied van bestuurskunde, politicologie, communicatie en issuemanagement.
• Kennis van en ervaring met verschillende beleidsonderwerpen die spelen op het gebied van omgevingsmanagement en de wil om deze kennis te blijven ontwikkelen.
• Ervaring met het in uiteenlopende situaties producten tot stand brengen en deze overtuigend kunnen presenteren.
• U heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor de Nederlandse taal.
• U kunt zich goed in anderen inleven en hebt een flink incasseringsvermogen.
• U volgt de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en weet deze kennis effectief te benutten.
• U weet wat er in de omgeving speelt en kunt ontwikkelingen en problemen signaleren en die inzichtelijk maken.
• U kunt uitstekend contacten leggen en onderhouden met personen en organisaties die voor uw functie of organisatieonderdeel belangrijk zijn.
• U bedenkt innovatieve oplossingen en kunt goed samenwerken en organiseren.
• U heeft inzicht en ervaring in politieke processen.

Gewenst:
Opleidingen op het gebied van omgevingsmanagement, issuemanagement.
Werkervaring bij gemeente, provincie, waterschap of ministerie.

Overige eisen:

Functionaris dient integer te zijn en dient, ook wanneer de druk toeneemt, gepast 'tegengas' te kunnen geven.

Competenties

Organisatiegericht;
Beïnvloeden;
Communiceren;
Oordelen;
Netwerken;
Verbinden;
Omgevingsgericht;
Creatief.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Het Ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Materieel, Leefomgeving, Vastgoed en Duurzaamheid van het Directoraat-generaal Beleid (DGB) van de Bestuursstaf. Het DGB ontwikkelt visie, strategie en plannen voor een moderne en toekomstbestendige Defensie. Door integraal en uitvoerbaar beleid te maken, geeft het DGB richting aan en schept het de randvoorwaarden voor de krijgsmacht. Het beleid is de schakel tussen politiek en uitvoering. Op basis van zorgvuldige afwegingen legt het DGB duidelijke keuzes voor aan de politieke leiding.
Informatie over de afdeling
De Directie Materieel, Leefomgeving, Vastgoed en Duurzaamheid heeft tot doel het realiseren van integraal en uitvoerbaar beleid, inclusief kaders en normen, ten dienste van de krijgsmacht op het gebied van de functiegebieden materieel, leefomgeving, vastgoed en duurzaamheid in brede zin. Dit beleid is randvoorwaardelijk voor het kunnen uitoefenen van de grondwettelijke taken van de krijgsmacht. Tevens heeft de directie de regie over het adviseren en ondersteunen van de politieke en ambtelijke top op het gebied van materieel, leefomgeving, vastgoed en duurzaamheid. Ook behartigt de directie de defensiebelangen in internationaal en interdepartementaal verband en bij decentrale overheden en burgers. De functiegebieden omvatten in brede zin ook onderwerpen zoals industriebeleid, vastgoedbeleid, materieelbeleid, (keten- en systeem)logistiek, ruimtelijke ordening, internationale samenwerking op materieelgebied, facilitair management, omgevingsvraagstukken, duurzaamheid en energieopgaven.
De Afdeling Leefomgeving is verantwoordelijk voor de beleidsvorming voor de fysieke leefomgeving inclusief ruimtelijke ordening. De beleidsvorming heeft betrekking op zowel strategisch beleid als ook beleidskaders voor de uitvoering. De afdeling is nog geen jaar geleden opgericht en zal het komende jaar meer dan verdubbelen in omvang.

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch beleidsmedewerker Programma Ruimte voor Defensie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior crd-adviseur materieel

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistent

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon