Adviseur onderzoek en evaluatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 14 juni Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer SZW-23-139
 • Plaatsingsdatum 24 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Daar werken we aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met beleid dat voor iedereen werkt. Jij hebt daarbij als adviseur bij de afdeling Uitvoeringsexpertisecentrum binnen Uitvoering van Beleid (UVB) een belangrijke rol bij de evaluatie van en onderzoeken naar (subsidie)regelingen die UVB en beleidsdirecties binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren. Samen met je collega-adviseurs ‘onderzoek en evaluatie’ lever jij een belangrijke bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke problemen op het terrein van werk en inkomen door inhoudelijk te adviseren over uitvoerings- en onderzoeksvraagstukken die voortkomen uit het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelde beleid.

Wat zijn je werkzaamheden?
Als adviseur onderzoek en evaluatie begeleid jij onderzoeken en evaluaties van regelingen in alle fasen. Denk bijvoorbeeld aan de procesevaluatie van de subsidieregeling rond leren en ontwikkelen in het mkb of het verdiepend onderzoek naar de effectiviteit van de deelregeling Sociale Inclusie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Je zorgt voor de voorbereiding, aanbesteding, begeleiding en bijsturing tijdens de uitvoering van de onderzoeken en de vertaling van de onderzoeksresultaten naar adviezen voor het management en de uitvoerders van UVB en opdrachtgevende beleidsdirecties. Voor evaluaties van de regelingen die UVB zelf uitvoert, stel je startnotities op en ben je medeverantwoordelijk voor de uitbesteding aan externe (onderzoeks)partijen. Je treedt op als gedelegeerd opdrachtgever richting deze externe partijen.

In een politiek-bestuurlijke omgeving maak jij van cijfers informatie, duid je de conclusies van de door derden uitgevoerde onderzoeken en voorzie je ons van heldere adviezen.
Binnen je takenpakket nemen evaluaties van subsidieregelingen van Europese subsidieregelingen, zoals het Europees Sociaal Fonds en het Just Transition Fund, een belangrijke rol in. Je werkt daarbij binnen de kaders van de hiervoor opgestelde evaluatieplannen. Daarnaast houd je contact met de Europese Commissie en met je collega’s binnen de Europese Unie en je zorgt ervoor dat de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn voor rapportages aan de Europese Commissie en aan de Tweede Kamer.

In voorkomende gevallen adviseer je collega’s (zowel binnen UVB als daarbuiten) op het gebied van onderzoek, evaluatie en informatievoorziening. Je kennis en expertise breng je in bij de verschillende fasen van uitvoering van regelingen. Regelmatig wordt het cluster evaluatie en onderzoek verzocht beleidsdirecties te adviseren over startnotities van de door hen uit te voeren onderzoeken, om betrokken te zijn bij de beoordeling van offertes van externe onderzoeksbureaus of om te participeren in begeleidingscommissies van onderzoeken

UVB ontwikkelt zich tot een brede uitvoeringsorganisatie voor het gehele departement. Onze ambitie is om dicht rondom de beleidsdirecties te opereren en hen te adviseren en ondersteunen bij (uitvoerings)taken. Jij denkt hier op een ondernemende en innovatieve manier in mee.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Ben jij de onderzoeker die we zoeken?

 • Je hebt aantoonbaar wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in de richting sociale wetenschappen.
 • Je hebt een bewezen prestatiegeschiedenis in het uitvoeren van onderzoek, het schrijven van voorstellen en offertes, en het aansturen van onderzoeksbureaus.
 • Je bent een expert in methodes van sociaalwetenschappelijk evaluatieonderzoek en je hebt de vaardigheden om deze kennis toe te passen in praktische situaties.
 • Kennis van aanbestedingsprocedures binnen de Rijksoverheid kan jij je snel eigen maken en zet jij in om onze projecten soepel te laten verlopen.
 • Je schrijft heldere en overtuigende nota's en rapportages en kunt zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels communiceren, adviseren en rapporteren.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €5503,-  bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Ben je een van-werk-naar-werkkandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via [email protected] Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Uitvoering Van Beleid (UVB) maakt deel uit van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU), dé dienstverleningsdirectie van SZW. In deze directie werken we met collega-afdelingen voor diverse ministeries. Zo verzorgt het Financieel Dienstencentrum de financiële administratie voor vijf ministeries. Het Leer- en Ontwikkelplein zorgt voor leeroplossingen gericht op de strategische doelstellingen van drie ministeries. Beleid is pas succesvol als de uitvoering is geslaagd. Uitvoering Van Beleid voert voor beleidsdirecties van SZW en andere departementen nationale en Europese regelingen en andere complexe opdrachten uit op het gebied van werk, inkomen en migratie. En Sturing, Verantwoording en Control zorgt ervoor dat de directie kan sturen en in control is.

DSU ontwikkelt zich als professionele, innovatieve en efficiënte dienstverlener, die flexibel inspeelt op wensen, prioriteiten en nieuwe ontwikkelingen bij opdrachtgevers. Zo heeft DSU een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitvoering van coronasteunmaatregelen, zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de zorgbonus.

Afdeling Uitvoeringsexpertisecentrum
Je werkt bij de afdeling Uitvoeringsexpertisecentrum van Uitvoering Van Beleid (UVB). UVB ondersteunt als uitvoeringsexpert binnen het sociale domein beleidsdirecties van SZW bij het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van subsidieregelingen en andere opdrachten met name op het terrein van werk, inkomen en migratie (zie website: www.uitvoeringvanbeleidszw.nl). Bij UVB werk je met betrokken, professionele collega’s en is er veel aandacht voor werkplezier. Je hebt gegarandeerd een dynamische job, zowel als het gaat om je werkpakket als de politieke omgeving. Zo sta je midden in de actualiteit, bijvoorbeeld bij de uitvoering van het noodpakket van de overheid in verband met COVID-19, waaronder de NOW en de regelingen NL leert door.

Onze afdeling bestaat uit drie teams met in totaal ongeveer 50 medewerkers. Het team Specialistische Uitvoeringskennis bestaat uit specialisten op het gebied van communicatie, onderzoek en evaluatie, strategie en beleid en rapportages en data-analyse. Daarnaast kent de afdeling een specialistisch Auditteam en het team Uitvoeringsexpertise dat beleidsdirecties adviseert en ondersteunt bij de ontwikkeling en inrichting van (subsidie)regelingen en andere opdrachten. We zijn een directie die constant in beweging is. Het kan zijn dat je hierdoor taken uitvoert of meedenkt met zaken die de afdeling of directie breed betreffen. Zo blijft je werk elke keer afwisselend en uitdagend, en bouw je snel zowel intern als extern een netwerk op.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Brian van Apeldoorn

06-11585088

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070-3336680

Rianne de Boer, Corporate recruiter

06-50083126

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur communicatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel Professional - Senior Boekhouder/Key-User

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch Financieel Portfolio Manager

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon