• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 12
    €4.691 - €6.907 (bruto)
  • Onderzoek / wetenschap
  • Solliciteer voor 12 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • 2 werkplekken
Kenmerk: 2024-008, Plaatsingsdatum: 1 juli 2024

Wie zoeken wij?
Wij zoeken twee adviseurs met gedegen kennis van uiteenlopende (wetenschappelijke) onderzoeksmethoden. Als adviseur ben je in staat om die onderzoeksmethoden toe te snijden op en toepasbaar te maken voor de verscheidenheid aan onderzoeken van de Onderzoeksraad. Je kunt goed samenwerken in teams met diverse samenstellingen en beschikt over sterk ontwikkelde adviesvaardigheden.

De Onderzoeksraad heeft als taak onderzoek te doen naar ongevallen en incidenten en doet daarnaast onderzoek naar bredere, thematische veiligheidsvraagstukken. Door daaruit lessen te trekken, kunnen processen en organisaties veiliger worden ingericht. De vraagstukken zijn divers en kennen een stevige politiek-bestuurlijke component. Daarop ontwikkelen de adviseurs Onderzoek & Ontwikkeling de onderzoeksmethoden.

Als adviseur Onderzoek & Ontwikkeling werk je nauw samen met de onderzoeksteams. Vanuit jouw positie ben je gedurende het gehele onderzoeksproces betrokken bij de onderzoeken en de keuzes die daarin worden gemaakt. Tijdens het onderzoek heb je voortdurend aandacht voor de focus, de kwaliteit van de dataverzameling en analyses, de validatie hiervan en de verantwoording hierover in de onderzoeksrapporten. Doorgaans ben je bij meerdere onderzoeken tegelijk betrokken en lever je op constructieve wijze een bijdrage aan de kwaliteit van de onderzoeken. Je adviseert over de opzet van het onderzoek, draagt bij aan de formulering van de onderzoeksvragen en organiseert (analyse)sessies. Daarnaast zorg je voor kritische reflectie op het onderzoek en het conceptrapport. Dit vraagt om sterk analytisch denkvermogen en goed ontwikkelde adviesvaardigheden.

Als adviseur Onderzoek & Ontwikkeling zorg je ervoor dat de kwaliteit van de onderzoeken verder wordt ontwikkeld en houd je de onderzoekskennis en -vaardigheden in de organisatie actueel, onder andere door het organiseren van cursussen en trainingen. Om zelf op de hoogte te blijven houd je in de gaten wat er in de buitenwereld speelt door (ten minste op het gebied van voorvalonderzoek) regelmatig wetenschappelijke en vakliteratuur te lezen, cursussen en trainingen te volgen, presentaties/workshops bij te wonen en te geven, en contact te zoeken met externe partijen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team van adviseurs Onderzoek & Ontwikkeling is klein (4 fte) en weet elkaar makkelijk en snel te vinden voor afstemming, collegiaal advies en intervisie. Vanwege drukte en tijdelijke afwezigheid van een van de adviseurs zoeken wij op korte termijn een adviseur voor de periode van 1 jaar. Daarnaast zijn we op zoek naar een adviseur die het team blijvend kan komen versterken (1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling). Het team verdeelt de werkzaamheden onderling en vangt zo nodig elkaars werk op. De adviseurs Onderzoek & Ontwikkeling zijn onderdeel van de afdeling Advies & Communicatie (16 fte).

Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad heeft als taak onderzoek te doen naar ongevallen en incidenten en doet daarnaast onderzoek naar bredere, thematische veiligheidsvraagstukken. Door daaruit lessen te trekken, kunnen processen en organisaties veiliger worden ingericht. De vraagstukken zijn divers en kennen een stevige politiek-bestuurlijke component. Daarop ontwikkelen de adviseurs Onderzoek & Ontwikkeling de onderzoeksmethoden

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Linda van Krimpen 06-23363209

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

HR onderzoekzoeksraad

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon