• Bonaire
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • Onderwijs / opleiding
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: RCN/B/245/10, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

Wil je jouw expertise op het gebied van leren & ontwikkelen graag inzetten voor de collega’s van de Rijksoverheid en andere partijen en medewerkers binnen Caribisch Nederland? Reageer dan op deze mooie functie!

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) zet nieuwe stappen in de ontwikkeling van de gehele organisatie. In dit verband wordt onder meer een opleidingsacademie voor Caribisch Nederland opgestart. De CN Academy is organisatorisch ondergebracht bij de directeur Rijksdienst Caribisch Nederland en wordt aangestuurd door de Programmadirecteur Doorontwikkeling RCN.

Als adviseur van de CN Academy kom je het team versterken bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleiding & training. Je bent een belangrijke gesprekspartner op het gebied van ontwikkeling van ambtenaren in Caribisch Nederland. Je adviseert leidinggevenden, opleidingscoördinatoren en HR-adviseurs op het gebied van professionele ontwikkeling van functiegroepen en teams. Vervolgens vertaal je dit advies naar een concrete leervorm zoals een training, themabijeenkomst, opleidingstraject of coaching. Daarnaast zorg je ervoor dat de praktische organisatie op een zorgvuldige wijze aan je collega van de planning & organisatie van CN Academy overgedragen wordt.

Naast het ophalen en adviseren over leervragen op maat, ben je ook kundig in het opstellen van een centraal opleidingsaanbod voor de ambtenaren in Caribisch Nederland. Je bent in het bezit van sterke communicatieve vaardigheden ervaren in communicatie, proactief, en betrekt op een effectieve wijze stakeholders op verschillende niveaus.

Kortom, je bent het aanspreekpunt voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van effectieve leervormen. Je speelt daarnaast een ondersteunende rol in projecten gericht op leren & ontwikkelen zoals Talent Ontwikkel Programma’s. Je bent een teamspeler, een verbinder en sparringpartner die op alle niveaus kan samenwerken en in staat is om draagvlak te creëren en mensen in beweging te krijgen.

Jouw professionele inzet en werkzaamheden bepalen voor een belangrijk deel de uitstraling en het succes van de CN Academy. Je draagt bij aan de verdere doorontwikkeling van het team CN Academy en hebt een duidelijke visie op kwaliteit van leren & ontwikkelen.

Je werkzaamheden bestaan uit het:

 • inzichtelijk maken van vraagstukken op het gebied van leren & ontwikkelen en waar nodig; vertalen naar een leeractiviteit op maat of een centraal opleidingsaanbod CN Academy;
 • intern en extern aanspreekpunt zijn voor het leeraanbod zowel op maat als centraal;
 • leveren van een bijdrage aan de inrichting en organisatie van CN Academy;
 • op praktisch en strategisch niveau aanspreekpunt en sparringpartner zijn;
 • selecteren en matchen van leveranciers (o.a. trainers, coaches, sprekers) met de leervraag;
 • bewaken en voeren regie op grote lijnen bij leerprogramma’s;
 • op heldere wijze intern overdragen van wensen en eisen ten behoeve van de praktische planning & organisatie van leeractiviteiten (bijvoorbeeld een training, workshop, inspiratiesessie, themabijeenkomst, intervisie);
 • evalueren, analyseren en waar nodig bijsturen van de leeractiviteiten;
 • proactief onderhouden van contact met opdrachtgevers, deelnemers en trainers;
 • bewaken van de facturatie/doorbelasting;
 • structureel en proactief afstemmen met de CN Academy-collega’s.

Met jouw enthousiasme en professionaliteit draag je op een positieve wijze bij aan de totstandkoming van een startende en groeiende organisatie met een dienstverlening voor Caribisch Nederland.


Competenties
Zelfstandig
Klantgericht Verbinden
Analyseren
Adviesvaardig
Resultaatgericht
Samenwerken

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De CN Academy is 1 maart 2024 van start gegaan met de uitvoering van haar werkzaamheden. In het tweede kwartaal van 2024 gaan we de eerste trainingen aanbieden. Daarnaast verwachten we maatwerkvragen vanuit de departementen en andere stakeholders.

Je komt te werken in een klein, enthousiast en gedreven team bestaande uit de kwartiermaker, management-ondersteuner en medewerker planning & organisatie. Door de fase waarin CN Academy zich bevindt is er veel ruimte voor pionieren en het inzetten van eigen initiatieven. Dit is jou dan ook toe te vertrouwen.

CN Academy

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Ministerie van BZK

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn openbare lichamen binnen het Koninkrijk die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse rijksoverheid. Als openbare lichamen krijgen de eilanden een status die in grote lijnen overeenkomt met die van gemeenten. Om te voorkomen dat het Rijk versnipperd aanwezig is op de eilanden en er allerlei verschillende, kwetsbare organisaties ontstaan, is besloten een aantal gezamenlijke taken onder te brengen in een centrale organisatie: Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). RCN voert namens de rijksoverheid taken uit die voortvloeien uit het werkgeverschap, financiën en control, en facilitaire taken zoals als ICT en huisvesting. Daarnaast voert RCN nog een aantal specifieke taken uit en speelt het een belangrijke rol in de integratie van de diverse departementale activiteiten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Petra Suiskens

Sorayda Swinkels

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Danielle Dieleman

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleiders

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Jurist Sociale Zekerheid

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon