Adviseur projecten vergunningen Noordzee

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 1 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer ZD-22-057
 • Plaatsingsdatum 22 december 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland staat voor een grote opgave: de energietransitie. Hierbinnen speelt windenergie op zee een essentiële rol. Voor het overbrengen van die energie naar het vasteland zijn onder meer platforms en kabels nodig. Het programma Net op Zee leidt de aanleg daarvan in goede banen. Als adviseur projecten begeleid jij, vanuit Rijswijk, de vergunningaanvragen voor de unieke projecten op de Noordzee.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Je draagt actief bij aan het beheer van de Noordzee en hierbij heb je oog voor alle belangen die spelen. Of het nu gaat om waterkwaliteit, natuur, scheepvaart, zandwinning, olie- en gaswinning, archeologie of visserij; steeds breng jij balans in de belangen en kom je tot een goed onderbouwde afweging ten behoeve van de vergunningverlening.

Denk hierbij aan vergunningen voor de aanleg van platforms op zee en voor de exportkabels die de elektriciteit vanaf de platforms door de bodem van de Noordzee naar afnemers aan land brengen. Daarnaast richt je je op uitdagende en complexe vergunningverleningstrajecten en –projecten rondom bijvoorbeeld het telen van zeewier op zeeboerderijen en innovaties als het benutten van getijdenenergie. In de toekomst beoordeel je ook vergunningen voor waterstofleidingen en -productie installaties.

Je voert vooroverleggen, toetst vergunningaanvragen aan de Waterwet en straks aan de Omgevingswet en je stelt vergunningen op. Hierbij schrijf je zowel de technische als de juridische onderdelen. Ook beoordeel en verwerk je ingewonnen adviezen en neem je deel aan bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast lever je bruikbare informatie aan de bestuurlijke omgeving en aan de processen asset- en omgevingsmanagement en toezicht en handhaving.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Dit alles doe je natuurlijk niet alleen. Je werkt in een team van vergunningverleners, handhavers en adviseurs met wie je volop kennis deelt. Ons team leidt de vergunningprocedure en de uitvoering ervan in goede banen. Wij adviseren over de ligging van de tracés, en over de te nemen maatregelen binnen de thema’s milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. Zo beperken we de negatieve gevolgen van energiewinning op zee en land tot een minimum. Binnen ons groeiende team, dat bestaat uit onder meer een programmamanager, een vergunningverlener, een ecoloog, een technisch expert en een jurist, werken we in een open en informele sfeer samen.

Buiten Rijkswaterstaat werk je samen met andere overheden zoals de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en netwerkbeheerders. Ook treed je regelmatig op als projectleider voor overkoepelende regionale, landelijke of internationale werkzaamheden en projecten. En zie je mogelijkheden tot verbetering of vernieuwing van bijvoorbeeld methodes, werkprocessen of kwaliteitscontroles? Dan draag je deze uiteraard aan.

Wat wij aan jou waarderen
Als professionele en gedegen gesprekspartner kom je snel tot de kern van complexe vraagstukken. Op beleidswijzigingen en onverwachte omstandigheden speel jij soepel in. Je legt de juiste verbanden en neemt zowel de belangen van Rijkswaterstaat als die van de aanvrager en overige betrokkenen mee in je afwegingen. Ook binnen onze politiek-bestuurlijke omgeving werk je makkelijk samen en kom je tot heldere oordelen. Hierbij sta je stevig in je schoenen en laat je een flinke dosis overtuigingskracht zien. Bovendien gaat plannen en organiseren jou goed af.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst verder praten over de functie? Bel of app met Jip van Zoonen, adviseur vergunningverlening, via 06-51450529. Hij staat je graag te woord.

 • opleiding in de richting van Techniek, Rechten of Natuurwetenschap;
 • je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring, waarbij je kennis hebt opgedaan over wet- en regelgeving gericht op de Noordzee, zoals de Waterwet en de Omgevingswet;
 • je beheerst de Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk;
 • je beschikt over juridische basiskennis of je hebt de bereidheid dit je snel eigen te maken.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‘s Middags je (klein)kind van school halen en ‘s avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

 • je standplaats is Rijswijk. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op locatie wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden doorlopend plaats;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Zee en Delta (ZD)? Dit organisatieonderdeel beheert de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken zij het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgt ZD het kustbeheer van Nederland en wordt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen geborgd. Internationaal gezien is ZD dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar ZD voor staat. Dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werkt ZD proactief aan de ontwikkeling van gezamenlijke netwerken.

Kijkend naar de toekomst wordt er binnen ZD ingezet op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste wordt onder meer gedaan met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur.

Wind en Net op Zee
De programma’s Wind op Zee en Net op Zee vormen een essentieel duo binnen de energietransitie.

Wereldwijd maken we de transitie naar duurzame energie. Zo ook in ons land. Willen onze klimaatdoelstellingen halen en Nederland schoner en leefbaarder maken, dan moet rond 2030 75% van onze elektriciteitsbehoefte door windturbines op de Noordzee worden ingevuld. Via het programma Wind op Zee draagt Rijkswaterstaat bij aan het opwekken van deze energie. Dit doen we door actief mee te werken aan de voorbereidingen van de bouw en tenders van de windparken. Bij parken die in gebruik zijn houden we goed in de gaten of iedereen de afspraken en regels naleeft. Gelijktijdig met de voorbereiding van de bouw maken we binnen het programma Net op Zee de aansluiting mogelijk om de energie naar het vasteland te brengen.

De programma’s Wind op Zee en Net op Zee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in een gezamenlijk doel: via windopwekking op zee, voldoende schone energie leveren aan ons land, met respect voor de belangen die er spelen. Want hoewel de Noordzee op het eerste oog groot genoeg lijkt, is het er behoorlijk vol. Naast ruimte voor windenergieopwekking en -transport houden we dus ook rekening met onder meer beschermde natuurgebieden, vaargeulen voor de scheepvaart en zones voor zandwinning. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden voor alternatieve energiebronnen op zee. Denk aan zonne- en getijde-energie. Al met al staan we met beide programma’s voor een boeiende uitdaging met een grote maatschappelijke impact.

Jij werkt binnen het programmateam Net op Zee en draagt samen met je collega’s bij aan het veilig en efficiënt transporteren van de op de Noordzee opgewerkte energie naar het vasteland. Hier is een vergunning nodig voor de aanleg van een platform op zee waar de elektriciteit vanaf de windturbines samenkomt en vervolgens voor exportkabels die de elektriciteit door de bodem van de Noordzee richting een hoogspanningsstation op land brengen. Deze voorzieningen worden door TenneT, de netbeheerder op zee en land, aangelegd. Om dit alles mogelijk te maken, verleent Rijkswaterstaat het grootste gedeelte van de tracévergunningen, zowel voor het gedeelte op de Noordzee als op land.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jip van Zoonen, adviseur Vergunningverlening

06-51450529

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van Eijnsbergen, adviseur Werving en Selectie

06-20310069

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch adviseur Noordzee

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regisseur asset management

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur water

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Dordrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon